Mobiele menu

Postoperative Pericardial Flush: to evaluate the effects of pericardial flush with a crystalloid on blood loss after CABG.

Overmatig bloedverlies na een hartoperatie is een van de meest voorkomende complicaties na hartchirurgie. Als er na een hartoperatie sprake is van overmatig bloedverlies dan moet de patiënt soms terug naar de operatiekamer om te kijken of er een oorzaak is voor de bloeding. Soms wordt er een duidelijke oorzaak gevonden die met een extra hechting opgelost kan worden, maar regelmatig is er sprake van diffuus bloedverlies: kleine bloedingen verspreid over het hele wondgebied.

In dit onderzoek is aangetoond dat het bloedverlies duidelijk afneemt als de wond meteen vanaf het einde van de operatie wordt gespoeld met een warme zoutoplossing (CPPF). Er is dan veel minder ophoping van bloed en stolsels in de wond. Het bloedverlies was maar liefst 76% minder bij de patiënten die behandeld werden met CPPF. In deze groep waren ook geen heroperaties nodig, terwijl dit in de controle groep 3 keer voorkwam. Dit verschil ondersteunt de theorie dat CPPF kan werken. Er kan worden geconcludeerd dat CPPF een veilige en effectieve manier is om bloedverlies na een hartoperatie te verminderen.

Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

Deze studie heeft een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) gekregen

Producten

Titel: Continuous postoperative pericardial flushing reduces postoperative bleeding after coronary artery bypass grafting: A randomized trial
Auteur: Eva C Diephuis 1, Corianne A de Borgie 2, A Zwinderman 2, Jacobus A Winkelman 1, Wim-Jan P van Boven 1, José P S Henriques 3, Susanne Eberl 4, Nicole P Juffermans 5, Marcus J Schultz 5 6 7, Robert J M Klautz 1 8, David R Koolbergen 1 8
Magazine: EClinicalMedicine. 2020 Dec 23:31:100661
Link: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100661
Titel: Continuous Postoperative Pericardial Flushing: A Pilot Study on Safety, Feasibility, and Effect on Blood Loss
Auteur: Johan S J Manshanden 1, Chantal L I Gielen 2, Corianne A J M de Borgie 3, Robert J M Klautz 2, Bas A J M de Mol 1, David R Koolbergen 4
Magazine: EBioMedicine. 2015 Jul 31;2(9)
Link: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2015.07.031

Verslagen


Eindverslag

Overmatig bloedverlies na een hartoperatie is een van de meest voorkomende complicaties na hartchirurgie. Als er na een hartoperatie sprake is van overmatig bloedverlies dan moet de patiënt soms terug naar de operatiekamer om te kijken of er een oorzaak is voor de bloeding. Soms wordt er een duidelijke oorzaak gevonden die met een extra hechting opgelost kan worden maar regelmatig is er sprake van diffuus bloedverlies: kleine bloedingen verspreid over het hele wondgebied. Tijdens onze ervaringen met het behandelen van nabloedingen hebben wij waargenomen dat door het verwijderen van bloedstolsels en het schoonspoelen van de wond deze kleine en diffuse bloedingen vanzelf stoppen. Uit onderzoek door anderen is hier ook een verklaring voor gevonden; het ophopen van bloed en stolsels in het hartzakje zorgt er namelijk voor dat er stofjes vrijkomen die de bloedstolling tegenwerken en daarmee de bloeding in stand houden. Hieruit is het idee voortgekomen om de wond meteen vanaf het einde van de ingreep te gaan spoelen. We doen dit door een klein extra slangetje langs de normale wonddrains in te brengen en een warme zoutoplossing naar binnen te laten lopen. Hierdoor komen bloed en stolsels makkelijker naar buiten en blijft er geen bloed meer achter. We noemen dit Continue Postoperatieve Pericardiale Flush (CPPF). We hopen met CPPF onder andere het bloedverlies en het aantal heroperaties voor nabloeding na een hartoperatie te verminderen. Om het effect van CPPF aan te tonen hebben we in deze studie een groep van 83 patiënten die wel gespoeld werden, vergeleken met een groep van 86 patiënten die alleen de standaard wonddrains kregen. Tegelijk hebben we gekeken of patiënten die CPPF ondergingen ook minder medische kosten hadden in en buiten het ziekenhuis.
Een normale of geaccepteerde hoeveelheid bloedverlies na een open hartoperatie is 300 tot 1000 ml. Overmatig bloedverlies (meer dan 1 liter) na een hartoperatie is een van de meest voorkomende complicaties na hartchirurgie. Dit komt doordat de normale bloedstolling tijdens een hartoperatie om allerlei redenen verstoord is. Zo worden bijvoorbeeld de bloedplaatjes die belangrijk zijn voor de stolling beschadigd in de hart-long machine die tijdens een hartoperatie wordt gebruikt. Om te voorkomen dat er na de operatie bloed achterblijft in de wond aan en rondom het hart (en om in de gaten te houden hoeveel bloedverlies er is) worden er drains achtergelaten in de wond. Deze drains zijn siliconen slangen van ongeveer 1 cm doorsnede die met een verlengstuk worden aangesloten op een pot waarin het bloed wordt opgevangen. Op deze manier wordt er na een hartoperatie bijgehouden hoeveel bloedverlies er is. Als er sprake is van een nabloeding en het wil niet vanzelf stoppen dan moet de patiënt soms zelfs terug naar de operatiekamer waar de wond opnieuw geopend wordt om te kijken of er een oorzaak is voor de bloeding. Dat is om allerlei redenen heel vervelend maar vooral omdat is gebleken dat de kans op andere (aanvullende) complicaties en zelfs op sterfte in deze groep patiënten hoger oploopt. Van alle patiënten die een re-operatie ondergaan vanwege een bloeding wordt maar in een minderheid van de gevallen een duidelijke oorzaak gevonden die bijvoorbeeld met een extra hechting kan worden opgelost. In ongeveer de helft van de gevallen is er sprake van diffuus bloedverlies: het bloed komt dan uit alle hoeken en gaten, verspreid in het hele wondgebied. Tijdens onze jarenlange klinische ervaring rond hartoperaties hebben wij een opmerkelijk fenomeen waargenomen, namelijk dat na het verwijderen van bloedstolsels en het schoonspoelen van de wond met een warme zoutoplossing de bloeding onmiddellijk stopt. Uit onderzoek door anderen is ook een verklaring gevonden voor dit verschijnsel; door het ophopen van bloed en stolsels in het hartzakje zorgt er namelijk voor dat er stofjes vrijkomen die de bloedstolling tegenwerken en dus de bloeding in stand houden. Het zijn deze observaties die hebben geleid tot het door ons te onderzoeken idee. Wij willen met ons onderzoek aantonen dat als we meteen vanaf het einde van de operatie de wond gaan spoelen met een warme zoutoplossing -en er dus geen of veel minder ophoping is van bloed en stolsels in de wond- de bloeding eerder zal stoppen. Dat doen we met behulp van een spoelsysteem waarbij we langs de gebruikelijke wonddrains een klein extra slangetje naar binnen laten gaan om de warme zoutoplossing naar binnen te laten lopen. Als onze methode werkt zou het bloedverlies na een hartoperatie dus beperkt kunnen worden en zullen er ook minder nabloedingen zijn en minder re-operaties voor nabloeding. Je hebt dan waarschijnlijk ook minder bloedtransfusies nodig. Dat alleen zou al een belangrijk resultaat zijn, maar we denken dat het mogelijk ook helpt bij een aantal andere complicaties: 1) Als in de eerste uren na de operatie de stolling op gang komt kan het juist gebeuren dat de wond drains (gedeeltelijk) verstopt raken en er echt teveel bloed in het hartzakje achter blijft. Als het dan door blijft bloeden kan de druk in het hartzakje zo hoog oplopen dat het hart zich niet meer goed kan vullen; er treed dan een hart tamponade op en dat kan leiden tot ernstige (soms levensbedreigende) bloeddrukdalingen. Er moet dan een spoedoperatie gedaan worden om de het bloed en stolsels te verwijderen. 2) Als er geen tamponade optreedt kan het toch zijn dat er een bepaalde hoeveelheid bloed en stolsels achterblijft. Deze stolsels lossen wel op maar er ontstaat dan een hele eiwitrijke oplossing die de eigenschap heeft vocht uit de omgeving aan te zuigen; hierdoor kan dit dus vanzelf meer worden. Het gevolgd hiervan is dat het hartzakje zich langzaam vult met vocht, wat kan leiden tot een late tamponade die pas na een of twee w

Kenmerken

Projectnummer:
837001405
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D.R. Koolbergen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC