Mobiele menu

Proactieve palliatieve zorgplanning in de huisartsenpraktijk in Twente

Advance Care Planning (ACP) of proactieve zorgplanning is een belangrijk aandachtsgebied in de keten ouderenzorg. Hier is nog veel winst te behalen in de huisartsenpraktijken. Met dit project besteden we daarom aandacht aan ACP voornamelijk bij de palliatieve patiënt.

Doel

We willen huisartsen (ha) en praktijkondersteuners (POH) handvatten geven om het ACP-gesprek aan te gaan met de palliatieve patiënt om zijn waarden, wensen en behoeften beter in kaart brengen.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie ‘Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’. De werkwijze die we hiervoor gebruiken is:

  • het informeren van huisartsen en praktijkondersteuners
  • het informeren van samenwerkingspartners
  • een training SVP voor huisartsen
  • trainingen voor praktijkondersteuners
  • een e-learning en aanvullende hulpmiddelen voor huisartsen en praktijkondersteuners

Samenwerkingspartners

We werken samen met het Netwerk palliatieve zorg Twente. Ook werken we samen met het Centrum voor Levensvragen 'Willem Levensvragen'.

Verwachte resultaten

Het resultaat van ons project is dat proactieve zorggesprekken meer plaatsvinden en dat de ha/POH meer aandacht heeft voor de wens van de patiënt.

Kenmerken

Projectnummer:
10200022310010
Looptijd: 41%
Looptijd: 41 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. van Tol MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Eerstelijnzorg Almelo