Mobiele menu

Proactieve zorgplanning bij dementie door verzorgenden en naasten: Implementatie van mySupport

Naasten participeren doorgaans in proactieve zorgplanning gesprekken met zorgverleners over de zorg voor verpleeghuisbewoners met dementie. De gesprekken worden geleid door specialisten ouderengeneeskunde, maar verzorgenden en verpleegkundigen kennen de bewoners en hun naasten beter, wat een goede positie vormt om naasten voor te bereiden op mogelijk toekomstige zorg. In 2 verpleeghuizen rustte mySupport zowel verzorgenden als naasten toe voor zulke gesprekken. De mySupport studie vond dat naasten in 6 landen zich daardoor zekerder voelden in besluitvorming. Uitgebreide training en ondersteuning van verzorgenden was daarvoor wel nodig. 

Doel: implementatie van mySupport

Wij stellen voor mySupport in 4 verpleeghuizen te implementeren en eerdere en nieuwe ervaringen daarin mee te nemen. Met daarbij een geactualiseerde familie informatiebrochure, een nieuw psychosociaal zorgdoelen-model en e-learning. Voorts, bestendiging via een praktijkgerichte kennisgemeenschap en verbinden aan een nieuw (2024-2029) EU-project.

Meer informatie

Dit project is een vervolgproject op: Scaling up the Family Carer Decision Support Intervention: A transnational effectiveness-implementation evaluation. Hier zijn ook een handleiding, voorlichtingsmateriaal en trainingen voor zorgpersoneel en naasten te vinden.

Kenmerken

Projectnummer:
07330462310003
Looptijd: 29%
Looptijd: 29 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. ir. J.T. van der Steen
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum