Mobiele menu

Professionalisering leidinggevenden re-integratie, een actieonderzoek. (Oorspronkelijke titel projectidee: "Actieonderzoek ondersteuning midden managers re-integratie")

Het vakmanschap van re-integratieprofessionals is volop in beweging. Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen en aansturen van deze beweging. In de praktijk en in onderzoek is er weinig aandacht voor de vraag of en hoe dit gebeurt en hoe het leiderschap kan meegroeien met de ontwikkeling van re-integratieprofessionals. In dit project brengen we de stand van zaken rond dit leiderschap in beeld (survey/cliënteninterviews). Vervolgens doen we samen met 12-18 leidinggevenden van gemeenten en UWV kantoren actieonderzoek naar de beste aansluiting van hun leiderschap op de ontwikkeling van hun professionals. Belangrijkste opbrengst is een set aan instrumenten en werkwijzen voor de ontwikkeling van leidinggevenden, die opleidingsafdelingen en -instituten in de toekomst modulair kunnen inzetten. Daarnaast leveren de drie onderzoeksprojecten inzicht in de actuele uitdagingen van en perspectieven op leiderschap in re-integratieorganisaties.

Kenmerken

Projectnummer:
10420012110002
Looptijd: 91%
Looptijd: 91 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. mr. J. H. Bosselaar
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam