Mobiele menu

Promising Neighbourhoods

Projectomschrijving

Doel

Dit project is een effect- en evaluatieonderzoek naar ‘Kansrijk Opgroeien’.  De gemeente Rotterdam probeert met dit programma sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verminderen door gezond, veilig en kansrijk opgroeien te bevorderen. Per wijk wordt op basis van analyse gekozen voor een optimale mix van effectieve aanpakken samen met lokale partners en vertegenwoordigers van ouders en jongeren.

Aanpak/werkwijze

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC, de Gemeente Rotterdam en het Verwey-Jonker Instituut. In drie gebieden in Rotterdam wordt één wijk gekozen waar ‘Kansrijk Opgroeien’ zal worden ingevoerd en één vergelijkbare wijk waar het niet wordt ingevoerd. Door deze wijken te vergelijken wordt onderzocht of ‘Kansrijk Opgroeien’ effectief is en welke factoren de effectiviteit bevorderen of belemmeren. Het hele proces, van planningsfase tot effecten, wordt hierbij gevolgd. Op basis van het onderzoek zal ‘Kansrijk Opgroeien’ worden verbeterd en kan de methodiek worden ingevoerd in andere wijken en steden.

Samenwerkingspartners

Erasmus MC, Gemeente Rotterdam en het Verwey-Jonker Instituut.

Afbeelding
promising

Presentatie

Zo leer je samen van een domein overstijgende wijkaanpak.
Bestand
Afbeelding
filmpje kwaliteitskompas

Filmpjes kwaliteitskompas

Op nji.nl vind je een filmpje met uitleg over het kompas én een filmpje over hoe gemeente Noordwijk het kompas inzet.
Afbeelding
kwaliteitskompas

Kwaliteitskompas

Samen maken we het verschil voor kinderen en jongeren! Bekijk het kompas.
Bestand

Producten

Titel: Public Health at the Local Level: Promoting Child and Adolescent Health and Well-being
Auteur: Mirte Boelens
Titel: De praktijk van wijkgericht beleid
Auteur: Mirte Boelens, Hein Raat, Wilma Jansen
Titel: Workshop kennisfestival gemeente Rotterdam
Auteur: Mirte Boelens, Hein Raat, Wilma Jansen
Titel: The Association of Financial Hardship with Mental Health Problems in Children
Auteur: Mirte Boelens, Dafna A Windhorst, Hein Raat, Gea M. Schouten, Wilma Jansen,
Titel: Poster presentatie: Promising Neighbourhoods a mixed methods evaluation Study
Auteur: M Boelens,DA Windhorst,H Jonkman,CMH Hosman,H Raat,W Jansen
Link: https://st-raw.nl/wp-content/uploads/2020/05/Poster_EUSUHM_PN_4_2.pdf
Titel: Presentatie slotbijeenkomst Kansrijk Opgroeien
Auteur: Mirte Boelens, Harrie Jonkman, Clemens Hosman, Hein Raat en Wilma Jansen
Titel: Presentatie op de Voor de Jeugd dag
Auteur: Diana Eijgermans, Hein Raat, Wilma Jansen, Expex
Titel: Associations between organised leisure-time activities and mental health problems in children
Auteur: Mirte Boelens, Michel S Smit, Dafna A Windhorst, Harrie J Jonkman, Clemens M H Hosman, Hein Raat, Wilma Jansen
Magazine: European Journal of Pediatrics
Titel: Effectiveness of the Promising Neighbourhoods community program in 0-to 12-year-olds : A difference-in-difference analysis
Auteur: Mirte Boelens, Hein Raat, Harrie J Jonkman, Clemens M.H.Hosman, Denis Wiering, Wilma Jansen
Magazine: SSM- Population Health
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827322001458?via%3Dihub
Titel: Evaluation of the promising neighbourhoods community program to reduce health inequalities in youth: a protocol of a mixed-methods study
Auteur: Boelens, Mirte, Windhorst, Dafna A., Jonkman, Harrie, Hosman, Clemens M. H., Raat, Hein, Jansen, Wilma
Magazine: BMC Public Health
Link: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6901-3
Titel: Independent contributions of family and neighbourhood indicators of socioeconomic status and migrant status to risk of mental health problems in 4–12 year old children
Auteur: Mirte Boelens,Hein Raat, Junwen Yang-Huang, Gea M.Schouten, Amy van Grieken, Wilma Jansen
Magazine: SSM- Population Health
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827320303128?via%3Dihub
Titel: Associations of socioeconomic status indicators and migrant status with risk of a low vegetable and fruit consumption in children
Auteur: Mirte Boelens, Hein Raat, Anne I Wijtzes, Gea M Schouten, Dafna A Windhorst, Wilma Jansen
Magazine: SSM- Population Health
Link: https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101039
Titel: Kwaliteitskompas: samen maken we het verschil voor kinderen en jongeren
Link: https://www.nji.nl/impact-maken-met-jeugdbeleid/kwaliteitskompas
Titel: Kwaliteitskompas
Auteur: Nederlands Jeugdinstituut
Link: https://www.nji.nl/impact-maken-met-jeugdbeleid/kwaliteitskompas
Titel: Methodiek handleiding wijkprogrammering 2019
Auteur: NJI (Nederlands Jeugd Instituut)
Titel: Jeugdgezondheid op lokaal niveau
Auteur: Mirte Boelens
Titel: Wijkfocus 2.0
Auteur: Gemeente Rotterdam

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

KANSRIJK OPGROEIEN: MINDER SOCIAAL-ECONOMISCHE GEZONDHEIDSVERSCHILLEN DOOR INTEGRALE WIJKPROGRAMMERING; EEN EFFECT- & EVALUATIESTUDIE Rotterdam wil met het programma ‘Kansrijk Opgroeien’ de sociaaleconomische gezondheidsverschillen bij de jeugd verminderen. Rotterdam doet dat samen met lokale partners (uit welzijn, jongerenwerk, gezondheid, onderwijs, sport, etc.) en vertegenwoordigers van wijkbewoners (ouders en jongeren). Het is een integrale aanpak waarin alle factoren die invloed hebben op gezondheidsverschillen aan bod komen. Het is wijkgericht, omdat alle wijken anders zijn. In de wijk kan de actieve deelname van lokale partners, ouders en jongeren goed worden georganiseerd. Per wijk wordt samen met lokale partners en vertegenwoordigers van ouders en jongeren gekozen voor een optimale mix van effectieve aanpakken voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jeugdigen. Het programma maakt gebruik van een zorgvuldige methodiek. Het wordt in elke deelnemende wijk stapsgewijs ingevoerd. Het eerste onderdeel is het bespreken van alle beschikbare informatie en gegevens over een wijk met betrokkenen, waarna samen een plan van aanpak wordt gemaakt en uitgevoerd. Een unieke mogelijkheid is dat lokale ‘filantropische investeerders’ (dat zijn stichtingen of organisaties die goede doelen ondersteunen) extra middelen kunnen geven om meer te bereiken bij het verkleinen van de gezondheidsverschillen. ‘Kansrijk Opgroeien’ wordt in samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) ontwikkeld. Het NJI verzorgt de handleiding en training voor de deelnemers in de wijken. Gemeente Rotterdam en haar samenwerkingspartners willen weten of het programma ‘Kansrijk Opgroeien’ werkt om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. Daarom is door een brede groep samenwerkende partijen dit projectvoorstel geschreven. Dit project is een effect- en evaluatieonderzoek naar het programma ‘Kansrijk Opgroeien’. Welke onderdelen van het programma zijn wel of niet werkzaam zijn en waarom? Met deze informatie kan het programma en de uitvoering ervan in de wijken worden verbeterd. In de studie betrekken we lokale samenwerkingspartners en vertegenwoordigers van ouders en jongeren vanaf het begin. We zorgen voor een brede verspreiding van de uitkomsten van het project. De resultaten zullen in de toekomst in heel Nederland kunnen worden toegepast. Het onderzoek maakt gebruik van een brede mix van onderzoeksmethoden. Met zogenaamd ‘kwalitatief’ onderzoek worden de meningen en ervaringen van alle betrokkenen beschreven. Met zogenaamd ‘kwantitatief’ onderzoek wordt met behulp van enquêtes, getallen en statistieken onderzocht of het programma effectief is. Dat wil zeggen of het werkt en of de gezondheidsverschillen worden verminderd. Elke stap in het proces van het programma ‘Kansrijk Opgroeien’ wordt beschreven en onderzocht. Dat doen we met een zogenaamd ‘logisch model’. Dat is een hulpmiddel waarbij de stappen van ‘Kansrijk Opgroeien’ worden geordend van het allereerste begin (aan de linkerkant) tot de uiteindelijke uitkomsten aan de rechterkant (zie figuur 2 in de bijlage). Van links naar rechts zijn de 5 stappen die we beschrijven en onderzoeken: 1. De bronnen die ter beschikking staan (dat heet ‘assets’; voorbeelden zijn de informatie over de wijk, en de beschikbare ondersteuning, expertise, partners, financiën en coördinatie) 2. De beschikbare hulpmiddelen (dat heet ‘input’; zoals effectieve en veelbelovende interventies) 3. De daadwerkelijke inzet van hulpmiddelen (dat heet ‘output’; zoals de gekozen en gebruikte combinatie van interventies) 4. De tussentijdse uitkomsten (zoals verbetering van de risicofactoren en de toename van de beschermende factoren) 5. De uiteindelijke uitkomsten (zoals de vermindering van de verschillen in gezondheid, en de verbetering van de gezondheid, veiligheid en talentontwikkeling van de jeugd) Aan het project doen drie gebieden in Rotterdam mee: Charlois, Noord en Hillegersberg-Schiebroek. In elk stadgebied wordt één wijk gekozen waar het programma ‘Kansrijke wijken’ volledig wordt ingevoerd (een zogenaamde experimentele wijk), en één vergelijkbare wijk waar het niet wordt ingevoerd (een zogenaamde controle wijk). Door vooraf en achteraf te vergelijken tussen de drie experimentele wijken en de drie controle wijken wordt onderzocht of ‘Kansrijk Opgroeien’ effectief is. En welke factoren de effectiviteit bevorderen of belemmeren. Deel 1 van de evaluatie is een onderzoek naar het proces waarmee ‘Kansrijk Opgroeien’ wordt ingevoerd (de implementatie). Wat zijn de voorwaarden zijn voor succesvolle invoering? Daarbij wordt ook gekeken naar de aanvullende rol van de ‘filantropische investeerders’. Deel 2 van de evaluatie is een effect onderzoek. Wat zijn de tussentijdse en uiteindelijke uitkomsten bij het verminderen van sociaaleconomische ongelijkheid in gezondheid? In Deel 3 van het project gaan we beschrijven hoe ‘Kansrijk Opgroeien’ verbeterd kan worden, en hoe het in andere steden kan worden ingevoerd.

Kenmerken

Projectnummer:
531001313
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Boelens
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC