Mobiele menu

Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase: Implementatie van een gecombineerde gespreksinterventie door verpleegkundigen bij mensen met ongeneeslijke kanker - NPZ Zuid Gelderland

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland en de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc vinden het belangrijk dat oncologische zorgverleners regelmatig aan patiënten met kanker in de palliatieve fase vragen naar de psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit. Daarom nemen ze deel aan het Landelijke implementatieproject waarbij verpleegkundige een gecombineerde gespreksinterventie toepassen in hun gesprek met de patiënt.

Doel

Het project heeft als doel om te zorgen dat verpleegkundigen structureel gesprekken aan gaan met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale behoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit. Deze aandacht moet leiden tot:

  • Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners.
  • Bevorderen van adequate kennis en gespreksvaardigheden van verpleegkundigen voor het bespreken van psychosociale zorgbehoeften in het algemeen en problemen rondom intimiteit en seksualiteit in het bijzonder, en in het plannen van gerichte vervolgacties.

Aanpak/werkwijze

Allereerst is er gekeken naar waarom wel of waarom juist niet de psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar worden gemaakt. Vervolgens is er een implementatieplan en een sociale kaart gemaakt. Een sociale kaart is een overzicht van de hulpverleners waar patiënten allemaal terecht kunnen voor psychosociale problemen in hun eigen regio. De verpleegkundigen volgden verschillende trainingen waarbij ze meerdere gesprekstechnieken leerden. Deze gesprekstechnieken zijn vervolgens toegepast in de praktijk.

Samenwerkingspartners

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met het overkoepelende onderzoeksproject.

Resultaten

De verpleegkundigen hebben meer kennis en gespreksvaardigheden voor het bespreekbaar maken van psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit. De verpleegkundigen zijn bekwaam en ervaren in het leveren van psychosociale zorg. Dit zorgt voor goede kwaliteit van zorg en mogelijk heeft dit effect op de kwaliteit van leven van de patiënt. Het zorgt ervoor dat de patiënt de juiste zorg krijgt op de juiste plek. De verpleegkundige geeft de zorg die hij/zij kan leveren en verwijst door indien dit gewenst en/of van toepassing is.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Producten

Titel: Regionale Themabijeenkomst bespreek maken wat onbespreekbaar lijkt 28 maart 2024
Link: https://palliaweb.nl/netwerk-zuidgelderland/Nieuws/Themabijeenkomst-28-maart

Kenmerken

Projectnummer:
844001938
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Barkhuis BSc
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum