Mobiele menu

Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit NPZ R&o

Projectomschrijving

Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale zorgbehoeften en problemen te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen en problemen met intimiteit en seksualiteit onder vallen. Deze gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak. Hierdoor ontvangen patiënten niet altijd de psychosociale ondersteuning die ze nodig hebben.

Doel

Doel van het project is bereiken dat geestelijk verzorgers structureel gesprekken aangaan met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit.

Aanpak/werkwijze

We implementeren een gecombineerde interventie die bestaat uit de gesprekshulpmiddelen de Lastmeter en PLISSIT. Om dit te realiseren werkt elk team voor implementatie samen met andere betrokkenen, zoals patiënten vertegenwoordigers, medisch specialisten en onderzoekers/coaches aan het implementeren van de gecombineerde interventie. In deze samenwerking zoeken we naar en kiezen we voor strategieën die de gesprekshulpmiddelen (en daarmee de gesprekken) inbedden.

Samenwerkingspartners

In dit project vindt samenwerking plaats tussen Stichting Humanitas, Erasmus MC, Maasstadziekenhuis en Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken (NPZ R&o).

Verwachte resultaten

Het implementeren van de gesprekshulpmiddelen moet leiden tot:

  • betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners
  • bevorderen van adequate kennis en gespreksvaardigheden van verpleegkundigen voor het bespreken van psychosociale zorgbehoeften in het algemeen en problemen rondom intimiteit en seksualiteit in het bijzonder, en in het plannen van gerichte vervolgacties

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk. Lees meer hierover op ons thema proactieve zorgplanning.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in Erasmuc MC, Maasstad ziekenhuis en Stichting Humanitas voeren nog in onvoldoende mate gesprekken over psychosociale zorgbehoeften en over intimiteit en seksualiteit met patiënten met ongeneeslijke kanker. Inzicht in die psychosociale problemen en ernaar vragen ontbreekt daarom vaak, evenals gerichte vervolgacties. Hierdoor ontvangen patiënten niet de zorg die ze nodig hebben. Drie teams willen daarom graag meedoen met het project, en deelnemen aan implementatie van een gecombineerde interventie die bestaat uit gesprekshulpmiddelen De Lastmeter en PLISSIT. In de deelnemende teams worden patiënten met kanker in de laatste levensfase behandeld en begeleid. Doel van deelname aan het project is om te realiseren dat verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten gesprekken voeren met deze patiënten over psychosociale zorgbehoeften en over eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit. Dit moet leiden tot: 1. Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners 2. Verhoging van competenties (kennis, vaardigheden en attitude) bij verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten in het bespreken van psychosociale zorgbehoeften en problemen rondom intimiteit en seksualiteit, en in het plannen van gerichte vervolgacties. Om dit doel te realiseren werkt elk team samen met andere betrokkenen, zoals patiënten vertegenwoordigers, medisch specialisten en onderzoekers/coaches aan het implementeren van de gecombineerde interventie. In deze samenwerking wordt gezocht naar en gekozen voor strategieën die de gesprekshulpmiddelen (en daarmee de gesprekken) inbedden.

Kenmerken

Projectnummer:
844001918
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Vink
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en Omstreken