Mobiele menu

Psychosociale gevolgen van abortus: een cohort-studie

In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen abortus en psychische aandoeningen. In samenwerking met het Trimbos-instituut is een longitudinale cohortstudie uitgevoerd, de Dutch Abortion and Mental Health Study (DAMHS), die op vergelijkbare wijze was opgezet als het grootschalige bevolkingsonderzoek naar psychische gezondheid, de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2). Er bleek dat DAMHS-vrouwen significant vaker dan NEMESIS-2 vrouwen in het verleden al psychische aandoeningen gehad hadden. Het risico op het ontstaan van psychische aandoeningen bleek echter niet verhoogd na de abortus. Vrouwen die eerder psychische aandoeningen hadden, maakten een zwaarder proces rond de abortus door dan vrouwen zonder deze geschiedenis, en de abortus verhoogde bij deze groep op korte termijn het risico op psychische aandoeningen, maar op lange termijn niet meer. Eerdere psychische aandoeningen vormde een consistente risicofactor, alsook andere negatieve levensgebeurtenissen en het hebben van een onstabiele relatie. Er zijn geen aanwijzingen dat een abortus tot psychische aandoeningen leidt. Wel is het belangrijk dat er oog is voor reeds bestaande psychische aandoeningen in deze groep.

Producten

Titel: Psychiatric history of women who have had an abortion.
Auteur: J. van Ditzhuijzen, M. ten Have, R. de Graaf, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. Vollebergh
Titel: The impact of psychiatric history on women's pre- and postabortion experiences.
Auteur: J. van Ditzhuijzen, M. ten Have, R. de Graaf, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. Vollebergh.
Titel: Onderzoek naar vrouwen en abortus.
Auteur: J. van Ditzhuijzen; M. Brauer
Link: https://fiom.nl/kenniscollectie/conferenties/werkconferentie-belang-eigen-keuze
Titel: Incidence and recurrence of mental disorders after abortion.
Auteur: J. van Ditzhuijzen, M. ten Have, R. de Graaf, P. Lugtig, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. Vollebergh.
Titel: Bevindingen van de DAMHS studue: Psychiatrische voorgeschiedenis van vrouwen die een abortus meemaken.
Auteur: Jenneke van Ditzhuijzen
Titel: Psychiatric history of women who have had an abortion.
Auteur: J. van Ditzhuijzen, M. ten Have, R. de Graaf, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. Vollebergh.
Titel: The Dutch Abortion and Mental Health Study - A longitudinal case-control study.
Auteur: J. van Ditzhuijzen
Titel: Presentation DAMHS longterm results. Annual meeting of the Dutch Federation of Abortion Doctors (NGvA), Utrecht, the Netherlands
Auteur: Jenneke van Ditzhuijzen
Titel: Global health, Public health, and Interdisciplinary Social Science: Towards a collaborative research agenda. Workshop at the Julius Seminar, Julius Global Health, UMC Utrecht, the Netherlands.
Auteur: J van Ditzhuijzen, J de Wit
Titel: Predictors of common mental disordersamong women who have had an abortion
Auteur: J. van Ditzhuijzen, M. ten Have, R. de Graaf, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. Vollebergh
Titel: Abortus en psychische gezondheid - resultaten van een longitudinale studie. Workshop (2x) op KPMG congres 'zorg om kwetsbaar ouderschap'
Auteur: Jenneke van Ditzhuijzen
Titel: Abortus en psychische gezondheid. Nascholing seksuele gezondheid, GGD Noord-Holland, Amsterdam
Auteur: Jenneke van Ditzhuijzen
Titel: Studiemiddag Abortus en Psychische Gezondheid
Auteur: J. van Ditzhuijzen, M. ten Have, R. de Graaf, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. Vollebergh.
Titel: Incidence and recurrence of common mental disorders after abortion: Results from a longitudinal cohort study.
Auteur: J. van Ditzhuijzen, M. ten Have, R. de Graaf, P. Lugtig, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. vollebergh
Titel: Long-term incidence and recurrence of common mental disorders after abortion. A Dutch prospective cohort study
Auteur: van Ditzhuijzen, Jenneke, ten Have, Margreet, de Graaf, Ron, van Nijnatten, Carolus H.C.J., Vollebergh, Wilma A.M.
Magazine: Journal of Psychiatric Research
Link: https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2018.04.001
Titel: Incidence and recurrence of common mental disorders after abortion: Results from a prospective cohort study
Auteur: van Ditzhuijzen, Jenneke, ten Have, Margreet, de Graaf, Ron, Lugtig, Peter, van Nijnatten, Carolus H.C.J., Vollebergh, Wilma A.M.
Magazine: Journal of Psychiatric Research
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395616304964
Titel: Abortus en het risico op psychische aandoeningen
Auteur: J. van Ditzhuijzen, M. ten Have, R. de Graaf, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. Vollebergh
Magazine: Tijdschrift voor Psychiatrie
Link: https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/530/articles/11719
Titel: Dimensions of decision difficulty in women’s decision-making about abortion: A mixed methods longitudinal study
Auteur: van Ditzhuijzen, Jenneke, Brauer, Marieke, Boeije, Hennie, van Nijnatten, Carolus H. C. J.
Magazine: PlosOne
Link: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212611
Titel: Correlates of Common Mental Disorders Among Dutch Women Who Have Had an Abortion: A Longitudinal Cohort Study
Auteur: van Ditzhuijzen, Jenneke, ten Have, Margreet, de Graaf, Ron, van Nijnatten, Carolus H.C.J., Vollebergh, Wilma A.M.
Magazine: Perspectives on Sexual and Reproductive Health
Titel: Psychische stoornissen na abortus: geen wetenschappelijke ondersteuning. Reactie op Biemans.
Auteur: J. van Ditzhuijzen
Magazine: Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek
Titel: Psychiatric history of women who have had an abortion.
Auteur: Jenneke van Ditzhuijzen, Margreet ten Have, Ron de Graaf, Carolus H.C.J. van Nijnatten, & Wilma A.M. Vollebergh.
Magazine: Journal of Psychiatric Research
Titel: The impact of psychiatric history on women's pre- and postabortion experiences.
Auteur: J. van Ditzhuijzen, M. ten Have, R. de Graaf, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. Vollebergh.
Magazine: Contraception
Link: http://dx.doi.org/10.1016/j.contraception.2015.05.003
Titel: Understanding Decision-Making and Decision Difficulty in Women With an Unintended Pregnancy in the Netherlands
Auteur: Brauer, Marieke, van Ditzhuijzen, Jenneke, Boeije, Hennie, van Nijnatten, Carolus
Magazine: Qualitative Health Research
Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1049732318810435
Titel: De psychische gezondheid van vrouwen die een abortus meemaken: Resultaten van een prospectief longitudinaal cohort onderzoek.
Auteur: Van Ditzhuijzen, J., Ten Have, M., De Graaf, R., Van Nijnatten, C.H.C.J., Vollebergh, W.A.M.
Magazine: Tijdschrift voor Seksuologie
Titel: Common risk factors for abortion and suicide attempts
Auteur: van Ditzhuijzen, Jenneke
Magazine: Lancet Psychiatry
Titel: Social scientists’ review the evidence on the effects of abortion on women’s mental health and emotions. Amicus curiae in an Amicus Brief for Chile’s Constitutional Tribunal.
Auteur: Biggs, M.A., Adler, N., Charles, V., Foster, D.G., Major, B., Gomez, A.M., Polis, C.B., Rocca, C., Roberts, S., Steinberg, J.R., Stotland, N., Van Ditzhuijzen, J.
Titel: Abortion and mental health. A longitudinal study of common mental disorders among women who terminated an unwanted pregnancy.
Auteur: Jenneke van Ditzhuijzen
Titel: Abortus en Psychische gezondheid.
Auteur: J. van Ditzhuijzen, C.H.C.J. van Nijnatten, R. de Graaf, M. ten Have, W.A.M. Vollebergh.
Link: http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/01/

Verslagen


Eindverslag

In dit onderzoek staat het psychisch welbevinden van vrouwen die een abortus meemaken centraal. Hoofddoel van het onderzoek is na te gaan of deze vrouwen een verhoogd risico hebben op psychische problemen, niet alleen ten tijde van en gedurende het leven voorafgaand aan de abortus, maar ook in de daaropvolgende jaren. In deze studie worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

1. Wat is de prevalentie van psychische problemen bij vrouwen die voor abortus kiezen ten tijde van de abortus? Wat is de incidentie en het beloop van psychische aandoeningen in de periode van 6 jaar na de abortus?
2. Hoe kunnen we de prevalentie, incidentie en het beloop van psychische problemen bij vrouwen die voor abortus kiezen, verklaren:
a. In hoeverre is er sprake van een verhoogd risico op psychische problemen bij vrouwen, die voor abortus kiezen in vergelijking met vrouwen zonder ervaring met abortus?
b. In hoeverre betreft het hier psychische problemen, die al aanwezig waren voorafgaand aan de abortus (verhoogd risico op abortus bij vrouwen met psychische problemen)?
c. Wat zijn de belangrijkste risicofactoren voor prevalentie/incidentie/beloop van psychische problemen volgend op de abortus (welke vrouwen lopen het grootste risico)?
3. Welke implicaties hebben deze bevindingen voor de psychosociale hulpverlening aan vrouwen, die om een abortus vragen?

Deze vragen zijn onderzocht met behulp van een prospectieve cohortstudie van 325 vrouwen die een abortus hadden meegemaakt in de leeftijd 18-46 jaar, de Dutch Abortion and Mental Health Study (DAMHS). Deze groep vrouwen werd ruim 5 jaar lang gevolgd. Uit een referentiecohort van bijna 2000 vrouwen (uit NEMESIS-2), werden vrouwen met een vergelijkbare achtergrond 1-op-1 aan de respondenten uit DAMHS gematcht.

De studie NEMESIS-2 is een onderzoek naar prevalentie, incidentie en beloop van psychische problemen in de algemene bevolking van Nederland dat wordt uitgevoerd door het Trimbos Instituut. In deze studie wordt hetzelfde psychodiagnostische instrument gebruikt als in NEMESIS-2, de CIDI 3.0. Daarnaast worden aanvullende vragenlijsten afgenomen waarbij sociaaldemografische kenmerken, persoonlijke kwetsbaarheid, sociale kwetsbaarheid en kenmerken van de abortus worden uitgevraagd. Tenslotte is er nog een klein deel van het interview waarin dieper wordt ingegaan op de ervaringen met het kiezen voor abortus.

De deelnemers zijn driemaal geïnterviewd. De eerste keer was ongeveer 20 tot 40 dagen na de abortus, de tweede keer 2,5 tot 3 jaar na de abortus en de derde keer 5 tot 6 jaar erna. De dataverzameling is mogelijk afgestemd op de dataverzameling van NEMESIS-2, om goede vergelijking mogelijk te maken.

Voor het onderzoek is samenwerking met de beroepsgroep van de abortusartsen en de Nederlandse abortusklinieken opgezet, zowel in de vorm van een adviescommissie, als ook in de vorm van raadpleging van experts in het veld van de abortushulpverlening. Optimale aansluiting van het onderzoek bij dit veld is nodig voor het behalen van de benodigde respons van vrouwen aan het cohortonderzoek, maar ook voor een adequate implementatie van de resultaten van de studie in het veld, onder ander door aansluiting bij de ontwikkelingen van een richtlijn Psychosociale hulpverlening bij abortus.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
127000003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. W.A.M. Vollebergh