Mobiele menu

Pursuing the Triple Aim in Hotspotters: identification and integrated care

Hotspotters zijn complexe patiënten die veel gebruik maken van acute zorg. Er is sprake van een chronische, lichamelijke ziekte gecombineerd met psychische en/of sociale problemen.
Binnen ons huidige zorgsysteem is er weinig intensieve samenwerking tussen de sociale, psychische hulpverlening en de medische zorg. De zorg is gefragmenteerd en onvoldoende afgestemd op de behoefte van deze patiënten. Door deze mismatch maken hotspotters regelmatig gebruik van acute zorg zoals spoedeisende hulp of crisisdienst. Dit leidt tot meer ziektelast bij de patiënt en hogere zorgkosten. In deze studie wordt een proactieve, geïntegreerde en persoonlijke aanpak vergeleken met de huidige zorg. Een persoonlijk zorgplan wordt opgesteld aan de hand van de positieve gezondheidstool. De betrokken professionals stemmen de zorg goed af en een coördinator blijft nauw betrokken bij de patiënt. Of deze aanpak ook tot meer tevredenheid, betere gezondheid en minder zorgkosten leidt, beantwoorden we in deze studie.

Kenmerken

Projectnummer:
852002102
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R.C. Vos PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum