Mobiele menu

Quality of life in first onset schizophrenia

Schizofrenie is een psychische aandoening, die onder meer gepaard gaat met psychoses; waarbij  de patiënt het contact met de werkelijkheid kwijt is. Antipsychotica kunnen psychoses onderdrukken. Patiënten die hersteld zijn van een eerste psychose willen dikwijls stoppen met antipsychotica. De richtlijnen in Nederland, hoewel niet gebaseerd op empirische gegevens, adviseren twee jaar door te gaan met antipsychotische medicatie. Uit dit project blijkt dat het verantwoord is na stabiele remissie van de ziekteverschijnselen bij eerste episode psychosen de antipsychotische medicatie geleidelijk te stoppen, mits onder condities van zorgvuldige monitoring en na nadrukkelijke toestemming van de patiënt. Bij een op de vijf onderzocht patiënten kon de medicatie zonder problemen worden gestaakt. Bij de overige patiënten moest medicatie worden hervat of traden al bij het stoppen van de medicatie problemen op. Advies is om in de richtlijn op te nemen dat bij eerste psychosen na goed herstel stoppen met medicatie een optie is.
 

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Producten

Titel: Guided discontinuation versus maintenance treatment in remitted First-Episode psychosis.
Auteur: Wunderink, L., Nienhuis, F., Sytema, S., Slooff, C. J., Knegtering, R., & Wiersma, D.
Magazine: The Journal of Clinical Psychiatry, 2007
Link: https://doi.org/10.4088/jcp.v68n0502
Titel: The effects of guided discontinuation of antipsychotics on neurocognition in first onset psychosis.
Auteur: Faber, G., Smid, H. G. O. M., Van Gool, A. R., Wiersma, D., & Van Den Bosch, R. J.
Magazine: European Psychiatry, 2012
Link: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2011.02.003
Titel: Personalizing Antipsychotic treatment: Evidence and thoughts on individualized tailoring of antipsychotic dosage in the treatment of psychotic disorders.
Auteur: Wunderink, L.
Magazine: Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 2019
Link: https://doi.org/10.1177/2045125319836566
Titel: Negative symptoms predict high relapse rates and both predict less favorable functional outcome in first episode psychosis, independent of treatment strategy.
Auteur: Wunderink, L., Van Bebber, J., Sytema, S., Boonstra, N., Meijer, R. R., & Wigman, J. T. W.
Magazine: Schizophrenia Research, 2020
Link: https://doi.org/10.1016/j.schres.2019.12.001

Kenmerken

Projectnummer:
94501001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2001
2005
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D. Wiersma