Mobiele menu

RAS-remming ter preventie van het Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) bij patiënten opgenomen met een COVID-19 infectie

Projectomschrijving

De COVID-19-pandemie veroorzaakt een hoge morbiditeit en mortaliteit doordat een COVID-19-infectie kan zorgen voor acute longschade en gecompliceerd kan worden met het ernstige acute respiratory distress syndrome (ARDS). Het renine-angiotensine-systeem (RAS), een bekende cardiovasculaire cascade, blijkt ook een rol te spelen bij de ontwikkeling van ARDS.
Er wordt aangenomen dat het COVID-19-virus het enzym ACE2 verbruikt. Dit is een enzym dat normaal gesproken angiotensine-II (ANG-II) afbreekt. Door vermindering van ACE2 kan een ophoping van ANG-II ontstaan, wat kan leiden tot acute longschade met IC-opnames en mogelijk overlijden tot gevolg.

Onderzoek

De hypothese is dat RAS-remming middels ACE-remmers en angiotensine-receptorblokkers, zoals bijvoorbeeld respectievelijk lisinopril en valsartan, de ontwikkeling van acute longschade en ARDS bij opgenomen COVID-19 patiënten kunnen tegengaan, waardoor IC-opnames en overlijdens kunnen worden voorkomen.

Producten

Titel: Effect of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor and Angiotensin Receptor Blocker Initiation on Organ Support–Free Days in Patients Hospitalized With COVID-19
Auteur: Patrick R. Lawler, MD, MPH; Lennie P. G. Derde, MD, PhD; Frank L. van de Veerdonk, MD, PhD; Bryan J. McVerry, MD; David T. Huang, MD, MPH; Lindsay R. Berry, PhD; Elizabeth Lorenzi, PhD; Roland van Kimmenade, MD, PhD; Frank Gommans, MD, PhD; Muthiah Vaduganathan, MD, MPH; David E. Leaf, MD, MMSc; Rebecca M. Baron, MD; Edy Y. Kim, MD, PhD; Claudia Frankfurter, MD; Slava Epelman¸, MD, PhD; Yvonne Kwan, BScPhm, ACPR; Richard Grieve, PhD; Stephen O'Neill, PhD; Zia Sadique, PhD; Michael Puskarich, MD
Magazine: Journal of the American Medical Association
Titel: Renin-Angiotensin System Inhibitors in Patients With COVID-19: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Led by the International Society of Hypertension
Auteur: Sonali R. Gnanenthiran, Claudio Borghi, Dylan Burger, Bruno Caramelli, Fadi Charchar, Julio A. Chirinos, Jordana B. Cohen, Antoine Cremer, Gian Luca Di Tanna, Alexandre Duvignaud, Daniel Freilich, D. H. Frank Gommans, Abraham E. Gracia-Ramos, Thomas A. Murray, Facundo Pelorosso, Neil R. Poulter, Michael A. Puskarich, Konstantinos D. Rizas, Rodolfo Rothlin, Markus P. Schlaich, Michael Schreinlecher, Ulrike Muscha Steckelings, Abhinav Sharma, George S. Stergiou, Christopher J. Tignanelli, Maciej T
Magazine: Journal of the American Heart Association

Verslagen


Eindverslag

Een COVID-19-infectie kan zorgen voor acute longschade. Het renine-angiotensine-systeem (RAS) speelt een rol bij de ontwikkeling van de longschade. De hypothese is dat angiotensine-receptorblokkers of andere RAS-remmers de ontwikkeling van acute longschade bij opgenomen COVID-19 patiënten kunnen tegengaan, waardoor IC-opnames en overlijdens worden voorkomen.

Deze hypothese werd in dit project onderzocht via het wereldwijde REMAP-CAP platform. Binnen dit internationale netwerk hebben 779 COVID-19 patiënten deelgenomen aan het gerandomiseerde onderzoek, waarin verschillende RAS-remmers zijn getest tegenover een controle-arm zonder RAS-remming.

Het onderzoek toont aan dat de start van RAS-remming middels angiotensine-receptorblokkers of ACEremmers niet leidt tot betere uitkomsten bij COVID-19 patiënten. Bij ernstige zieke COVID-19 patiënten (opgenomen op de IC) is er >95% waarschijnlijkheid dat RAS-remming middels een angiotensine-receptorblokkers of ACE-remmer leidt tot een slechtere uitkomst.

Dit betekent voor de dagelijkse praktijk dat deze middelen niet zullen worden ingezet als behandeling voor COVID-19.

Samenvatting van de aanvraag

ONDERZOEKSVRAAG
De COVID-19 pandemie veroorzaakt een hoge morbiditeit en mortaliteit doordat een SARS-CoV-2 infectie kan leiden tot het acute respiratory distress syndrome (ARDS). Het renine-angiotensine-systeem(RAS), een bekende cardiovasculaire cascade, blijkt ook een rol te spelen bij de ontwikkeling van ARDS. Angiotensine-II (ANG-II) en het ACE2 enzym spelen een belangrijke rol in deze cascade. Het SARS-CoV-2 virus verbruikt ACE2 waardoor er minder ACE2 activiteit is. Deze verlaging in ACE2 activiteit en ophoping van ANG-II kan uiteindelijk tot ARDS leiden. Er zijn voldoende observationele en mechanistische data die suggereren dat RAS-remming middels ACE-remmers of angiotensine-receptorblokkers (ARB's), zoals respectievelijk ramipril of valsartan, de ontwikkeling van een ARDS beeld kunnen remmen. Het onderzoeken van de rol van deze RAS-remmers in de preventie van ARDS is van belang omdat: 1) deze middelen wereldwijd op grote schaal beschikbaar zijn 2) deze middelen slechts weinig bijwerkingen hebben die goed gekend zijn 3) deze middelen goedkoop zijn (namelijk ca. 20 cent per dag).

URGENTIE
Gezien de discussie in de literatuur, de ernst van het ziektebeeld en de potentiële werking van RAS-remming is er een hoge urgentie om het nut van RAS-remmers in COVID-19 te onderzoeken. Een positief profylactisch effect leidt niet alleen tot een verlaging van ziektelast en vermindering in zorgdruk, maar is ook zeer snel kosteneffectief doordat minder patiënten IC-verpleegbehoeftig worden, minder lang blijven en er minder exposure is voor personeel en minder verbruik van barrière-materiaal.

HYPOTHESE
De hypothese is dat RAS-remming de ontwikkeling van ARDS in gehospitaliseerde COVID-19 patiënten kunnen voorkomen.

PLAN VAN AANPAK
Een gerandomiseerde klinische internationale studie binnen het REMAP-CAP platform om het effect van RAS-remming bij volwassen gehospitaliseerde COVID-19 patiënten te onderzoeken op het verminderen van IC-opname en overlijden.

Kenmerken

Projectnummer:
10430012010020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I Gommans
Verantwoordelijke organisatie:
Netherlands Heart Institute