Mobiele menu

Redisplacement Algoritm of DIstal radius fractUreS, the RADIUS study

Doel

ontwikkelen van een beslismodel voor gebruik op de spoedeisende hulp.

Introductie

Een verplaatste polsbreuk wordt na het zetten van de breuk geïmmobiliseerd in gips. Van deze groep verplaatst de breuk ongeveer bij één derde opnieuw. Bij deze patiënten is dan alsnog een operatieve ingreep nodig.

Strategie

Als je bij het 1e bezoek op de spoedeisende hulp al kan voorspellen welke breuk opnieuw gaat verplaatsen, zou dit veel winst opleveren voor de patiënt. De winst voor de patiënt bestaat enerzijds uit minder onnodige operaties bij stabiele breuken en anderzijds uit sneller wel opereren met sneller herstel bij instabiele breuken.

Plan van aanpak

we hebben een beslismodel ontwikkeld waarmee we op basis van de 1e röntgenfoto’s op de spoedeisende hulp kunnen voorspellen of een polsbreuk wel of niet gaat verplaatsen in het gips. Om het algoritme te kunnen toetsen in een doelmatigheid studie, moet dit eerst worden ingebouwd voor gebruik op de spoedeisende hulp.

Kenmerken

Projectnummer:
10390092110025
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Reijman PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum