Mobiele menu

Riding the waves in the pandemic tail: incidence, risk factors and impact of SARS-COV-2 reinfections

Introductie en doelstelling

Herinfecties met SARS-CoV-2 komen regelmatig voor vanwege afnemende immuniteit na eerdere infectie en/of vaccinatie en het verschijnen van virusvarianten die de bestaande immuniteit gedeeltelijk omzeilen. In de huidige fase van de COVID-19 pandemie bestaat daarom nog steeds een risico op nieuwe coronagolven, met name tijdens het winterseizoen. Beter begrip over de duur van beschermende immuniteit en het risico op herinfecties, inclusief de invloed hiervan op de individuele gezondheid, maakt het mogelijk om beter voorbereid te zijn op nieuwe coronagolven en om maatregelen die de impact op individu en samenleving beperken, zo gericht mogelijk te kunnen nemen. Daarom richt dit project zich op onderzoek naar risicofactoren voor herinfecties, inclusief eventueel afnemende immuniteit tegen het SARS-CoV-2 virus, en naar wat deze infecties betekenen voor de gezondheid en het dagelijks functioneren op de korte en de langere termijn.

Plan van aanpak

Voor dit onderzoek is het nodig om aanzienlijke aantallen mensen te bestuderen, wat in dit project mogelijk is door een samenwerking van 7 lopende, zogenaamde cohortstudies waarin volwassenen en kinderen met een doorgemaakte COVID-19 worden bestudeerd. Omdat deze mensen al langdurig en nauwkeurig gevolgd zijn, is al veel belangrijke informatie bekend, bijvoorbeeld over eerdere infecties en vaccinaties. In het huidige project worden bij circa 1350 deelnemers (+- 300 kinderen, 1050 volwassenen) van deze cohorten, op vier 3-maandelijkse tijdspunten bloedmonsters voor immunologische bepalingen en gegevens over gezondheid en functioneren verzameld. Ook wordt aan de deelnemers gevraagd om bij luchtwegklachten, naast een corona zelf-test, thuis extra luchtwegmonsters af te nemen voor diagnostiek in het laboratorium. Op basis van de rijkdom aan eerdere gegevens van de individuele cohortstudies, aangevuld met deze nieuw verzamelde gegevens, worden nauwkeurige analyses verricht om het risico op herinfecties en de impact hiervan op gezondheid en samenleving beter te begrijpen. Dit project voortborduurt op het eerdere LOCOMOTION-project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430362210002
Looptijd: 94%
Looptijd: 94 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.D. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC