Mobiele menu

RST Zorgverleners en het verkennen van wensen en behoeften van de palliatieve cliënt

Van veel palliatieve cliënten van VV Dordrecht en VV Ridderkerk is niet bij alle zorgverleners bekend wat hun waarden, wensen en behoeften met betrekking tot hun palliatieve levensfase zijn.

Doel

We willen inzicht krijgen in wat de palliatieve cliënten bezighoudt, om hen vroegtijdig juiste palliatieve zorg te kunnen bieden en zij de best mogelijke kwaliteit van leven en sterven ervaren.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie ‘Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’. En gaan de behoeften van de palliatieve cliënten onderzoeken door de palliatieve fase te markeren, gebruik te maken van de kwadrantenkaart, PNPC+, het stappenplan en een e-tool, en leggen de uitkomsten vast in het elektronisch dossier.

Samenwerkingspartners

Onze zorgorganisatie werkt samen met andere betrokken zorgverleners en geven het zorgdoel ook door aan hen, zodat we de zorg continueren. We zoeken samenwerking met het Netwerk palliatieve zorg Drechtsteden.

Verwachte resultaten

Kennis van de waarden, wensen en behoeften van palliatieve cliënten leidt tot vroegtijdige palliatieve zorg, meer rust en comfort en daardoor ervaren zij een betere kwaliteit van leven.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200022310004
Looptijd: 44%
Looptijd: 44 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W.R. van Zetten
Verantwoordelijke organisatie:
RST Zorgverleners