Mobiele menu

Signaleren, Verkennen, Proactief (SVP) II: Transmurale proactieve multidimensionele zorgplanning: implementatie van een interactieve communicatietraining

Projectomschrijving

Palliatieve zorg gaat niet alleen over lichamelijke, maar ook over psychologische, sociale en zingevingsproblemen. En anticipeert op de toekomst. Maar in de dagelijkse praktijk krijgen met name de zingevingsdimensie en het anticiperen te weinig aandacht. Zeker als het gaat om patiënten die weliswaar ongeneeslijk ziek zijn, maar nog niet terminaal.

Doel

Het doel van ons project is het doorontwikkelen van de SVP-training:

  • Voor een bredere groep zorgverleners, bijvoorbeeld long-, hartfalen-, geriatrie- en oncologieteams. Professionals die in een vroegere fase met palliatieve patiënten werken en doorgaans geen specifieke palliatievezorgtraining hebben gehad.
  • De effecten ervan uitgebreider meten. Naast zelf ingeschatte en toegepaste competentie en integratie in zorg ook werktevredenheid, patiënttevredenheid, zorgconsumptie, kosten en implementatie-effecten.
  • Tegen een lagere kostprijs per deelnemer, waardoor de training toegankelijker is voor zorgverleners zonder of met een klein nascholingsbudget.

Aanpak/werkwijze

In het eerdere Palliantieproject SVP zijn transmurale teams palliatieve zorg getraind in het proactief signaleren en verkennen wat hun patiënt bezighoudt. Daarnaast is aandacht besteed aan het documenteren en overdragen. De training werd hoog gewaardeerd en had goede resultaten. In SVP-II gaan we breder trainen, en evalueren we op het effect op de niveaus van zorgverleners, patiënten en kosten.

Verwachte resultaten

We verwachten dat zorgprofessionals die eerder in het traject zorgdragen voor palliatieve patiënten, minder vertrouwd zijn met bovengenoemde vaardigheden en daarom nog meer baat hebben bij de training. De training draagt bij aan een efficiëntere zorgpraktijk, is duurzaam geïmplementeerd en kosteneffectief.

Vervolg

Dit project is een vervolg van het project ‘Doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' naar 'Proactieve palliatieve zorgplanning 2020'.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Palliatieve zorg gaat niet alleen over lichamelijke, maar ook over psychologische, sociale en zingevingsproblemen. En anticipeert op de toekomst. Maar in de dagelijkse praktijk krijgen met name de zingevingsdimensie en het anticiperen te weinig aandacht. Zeker als het gaat om patiënten die weliswaar ongeneeslijk ziek zijn, maar nog niet terminaal.

In het Palliantieproject SVP zijn transmurale teams palliatieve zorg getraind in het proactief signaleren en verkennen wat hun patiënt bezighoudt. En in het documenteren en overdragen daarvan. Deze training werd hoog gewaardeerd en had goede resultaten. In SVP-II gaan we breder trainen, en het effect ervan zal breed geëvalueerd worden op de niveaus van zorgverleners, patiënten en kosten.

We verwachten dat zorgprofessionals die eerder in het traject zorgdragen voor palliatieve patiënten, minder vertrouwd zijn met bovengenoemde vaardigheden, en daarom nog meer baat hebben bij training.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012110008
Looptijd: 28%
Looptijd: 28 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Wichmann
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum