Mobiele menu

Rust in hoofd en lijf tijdens de laatste levensfase

Projectomschrijving

Tijdig starten met proactieve zorgplanning geeft palliatieve patiënten/naasten de kans om na te denken over wat zij belangrijk vinden qua zorg en ondersteuning. Hier kunnen zorgverleners rekening mee houden in de zorgplanning. Ook kan het vinden van zingeving en antwoorden op existentiële vragen wat betreft een geestelijk verzorger belangrijk zijn.

Doel

Huisartsen van Huisartsen Zorggroep Breda voelen zich na de training competenter in proactieve zorgplanning en het integreren van de zingevingsdimensie en houden meer rekening met doelen en behoeften van de patiënt. Daardoor verbeteren we de kwaliteit van leven voor patiënten in de palliatieve fase en dragen bij aan 'goed' sterven.

Aanpak/werkwijze

Een kaderhuisarts palliatieve zorg en een geestelijk verzorger scholen huisartsen (met een externe trainer), nadat zij daarvoor de train-de-trainer scholing ‘signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning’ (SVP) deden.

Samenwerkingspartners

We voeren dit project uit binnen de Huisartsen Zorggroep Breda.

Verwachte resultaten

Na de scholing verwachten we dat huisartsen bij vrijwel alle palliatieve patiënten tijdig een proactieve zorgplanningsgesprek voeren met oog voor de zingevingsdimensie.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding: Tijdig starten met proactieve zorgplanning (ACP) geeft palliatieve patiënten/naasten de kans om na te denken over wat zij belangrijk vinden qua zorg en ondersteuning. Hier kunnen zorgverleners rekening mee houden in de zorgplanning. Ook kan het vinden van zingeving en antwoorden op existentiële vragen m.b.v. een geestelijk verzorger belangrijk zijn. Doel: -Huisartsen van HZG voelen zich na de training competenter in proactieve zorgplanning (ACP) en het integreren van de zingevingsdimensie en houden meer rekening met doelen en behoeften van de patiënt. -Verbetering van de kwaliteit van leven voor patiënten in de palliatieve fase en bijdragen aan 'goed' sterven. Werkwijze: Een kaderhuisarts palliatieve zorg en een geestelijk verzorger scholen huisartsen (met een externe trainer), nadat zij daarvoor een train-de-trainer-scholing hebben gedaan. Resultaat: Bij vrijwel alle palliatieve patiënten wordt tijdig een ACP gesprek gevoerd met oog voor de zingevingsdimensie.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsen Zorggroep Breda