Mobiele menu

Samen denken, samen doen; integratie van ervaringsdeskundigheid, medische, psychiatrische en gedragskundige zorg voor onderbouwd en passend psychofarmaca gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag

Dit project gaat over verantwoord medicatie gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij gebruiken vaak langdurig psychofarmaca (medicatie voor psychiatrische ziekten) om onbegrepen psychische of gedragsproblemen te bestrijden. Het gunstig effect hiervan is niet bewezen, terwijl er wel schadelijke bijwerkingen zijn. Afbouw lukt vaak niet door onttrekkingsverschijnselen. Het remmende effect van medicatie verdwijnt, waardoor het gedrag moeilijk te hanteren kan zijn. Mogelijkheden voor alternatieve behandelingen ontbreken nogal eens. Om goed te onderzoeken wat oorzaken zijn van psychische en gedragsproblemen en een goede behandeling te geven, is kennis en samenwerking van GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg en naaste betrokkenen nodig. In dit project wordt deze kennis samengebracht. Er wordt onderzocht of psychofarmaca afbouw mogelijk is, welke alternatieve behandelingen nodig zijn en wat cliënten en naaste betrokkenen daarbij belangrijk vinden.

Producten

Titel: Artikel over ervaringen van leden van een focusgroep bij het meedoen aan een inclusief onderzoek over uitkomsten bij de behandeling van moeilijk verstaanbaar gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
Link: https://www.vbgg.nl/custom/uploads/2024/04/Artikel-SDSD.pdf
Titel: Film over inclusief Delphi onderzoek naar uitkomstmaten bij behandeling van moeilijk verstaanbaar gedrag
Link: https://www.youtube.com/watch?v=FmiJOFiQ-hE

Kenmerken

Projectnummer:
845004010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
de Kuijper
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Drenthe