Mobiele menu

Samen op zoek naar de juiste diagnose: teamcommunicatie op de spoedeisende hulp.

In het proces van tot een diagnose komen, zijn niet alleen kennis, cognitieve vermogens en ervaringen van de individuele professional van belang, maar die van álle individuen in het diagnostisch team. Dat blijkt uit ons eerdere actieonderzoek Leren van juiste diagnoses. Zo’n team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, laboranten en de patiënt en/of naasten. De communicatie binnen dit team speelt een cruciale rol in het diagnostisch proces.

Doel

Het doel van dit project is inzicht krijgen in succesfactoren in de teamcommunicatie en de wensen van patiënten. En leren van goede teamcommunicatie op de complexe-adaptieve spoedeisende hulp (SEH), ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Werkwijze

In dit actieonderzoek observeren we in 3 cycli de teamcommunicatie op de SEH, waarbij na iedere casus een teamdebriefing en een interview met de patiënt en naasten plaatsvindt. De observaties bespreken we in co-creatiesessies met een multidisciplinaire werkgroep, waaronder patiëntvertegenwoordigers.

Kenmerken

Projectnummer:
10130022210006
Looptijd: 97%
Looptijd: 97 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.O. van Aken
Verantwoordelijke organisatie:
Haga Ziekenhuis
Afbeelding

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren verschillende projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.