Mobiele menu

Samen sterk: De rol van lotgenotencontact voor jongeren met traumatische jeugdervaringen

Projectomschrijving

'Ik heb een pittige jeugd gehad met traumatische ervaringen. Ik merk dat ik contact met lotgenoten, laagdrempelige informatie en ervaringsverhalen over de gevolgen die een trauma kan hebben, heb gemist' (Noah, projectleider Samen sterk). 

Doel

Hoewel lotgenotencontact veelbelovend lijkt, is er weinig kennis over hoe dit goed vorm te geven. Doel van dit onderzoek is om de behoeften bij jongeren aan lotgenotencontact en de wijze waarop lotgenotencontact kan bijdragen aan een beter welzijn van jongeren met een trauma in kaart te brengen.

Aanpak

Dit doen de onderzoekers met literatuuronderzoek en met een jongerenteam die interviews doet bij 20 jongeren met een trauma en met 10 ervaringsdeskundigen ten aanzien van lotgenotencontact.

Verwachte resultaten

Op basis van de resultaten maken ze een richtlijn over hoe lotgenotencontact goed vormgegeven kan worden, een webinar en een podcast. De resultaten zijn van belang, omdat het jongeren die nu (geen) professionele hulp ontvangen extra mogelijkheden kan bieden om te herstellen van hun trauma.

Kenmerken

Projectnummer:
07440122230016
Looptijd: 62%
Looptijd: 62 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. A.T. Harder
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam