Mobiele menu

Samen Verder Kijken: proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking in Prinsenstichting

Projectomschrijving

De uitvoering van het Gereedschapskistproject bracht problemen in Prinsenstichting aan het licht. Zorgprofessionals hebben onvoldoende deskundigheid over proactieve zorgplanning in palliatieve trajecten. Ook zijn er onduidelijk werkafspraken, implementatie, borging en inclusie van naasten of wettelijke vertegenwoordigers van cliënten met betrekking tot proactieve zorgplanning. 

Doel

Binnen Prinsenstichting verbeteren wij in 18 maanden (2023-2024) de kwaliteit van onze palliatieve zorg met de interventie ‘Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking’.

Aanpak/werkwijze

We implementeren en borgen een training ‘Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking’ met brochure bij 25-45 zorgprofessionals. Hulpmiddelen implementeren we in het elektronisch cliëntendossier (ECD) en borgen we in cliëntplanbesprekingen. Het werkproces stroomschema (ontworpen met zorgprofessionals en naasten/vertegenwoordigers) borgen wij in ons beleid. We betrekken cliënten om wensen over ziekte en afscheid te verhelderen.

Verwachte resultaten

We scholen 1 kaderarts, 1 zorgconsulent palliatieve zorg en 25-45 collega’s getraind uit de zorgpaden met het grootste risico op de palliatieve fase (ouderen en cliënten met zeer ernstige verstandelijke- en meervoudige beperkingen). Dat zijn dan in totaal minimaal 4 artsen verstandelijk gehandicaptenzorg, 5 gedragsdeskundigen, 2 zorgconsulenten palliatieve zorg, 1 geestelijk verzorger en 13 regiebegeleider. Verder zijn er digitaal beschikbare hulpmiddelen voor zorgprofessionals over proactieve zorgplanning. We creëren cliënt zorgplannen waarin proactieve zorgplanning herkenbaar aanwezig is voor zorgprofessionals en naasten/wettelijke vertegenwoordigers. Ook komt er een nieuw beleid met de aanpassing van het beleidsdocument ‘Palliatieve zorg’: verdieping op inhoud en proces van proactieve zorgplanning. We hebben impact op de efficiëntie van zorg, werktevredenheid en welzijn van cliënten.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontvangt financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Deelname aan het ZonMw-project 'Gereedschapskist' door Prinsenstichting toont een breed gedragen behoefte aan deskundigheid, samenwerking en participatie voor palliatieve zorg. Het huidige project verbetert in 18 maanden (2023-2024) de kwaliteit van onze palliatieve zorg met de interventie ‘Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking’.

We implementeren een training met brochure bij 27-47 zorgprofessionals en borgen dit in ons beleid. Hulpmiddelen implementeren we in het ECD en borgen we in cliëntplanbesprekingen. Het werkproces stroomschema (ontworpen met zorgprofessionals en naasten/vertegenwoordigers) borgen we in ons beleid. Verder betrekken we cliënten om wensen over ziekte en afscheid te verhelderen. De uitkomsten zijn een scholing, digitale hulpmiddelen, nieuw beleid en zorgplannen met herkenbaar proactieve zorgplanning. Zo hebben we impact op efficiëntie van zorg, werktevredenheid en welzijn van cliënten.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220015
Looptijd: 69%
Looptijd: 69 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. N.C. de Knegt
Verantwoordelijke organisatie:
Prinsenstichting