Mobiele menu

Samen zorgen voor een goed levenseinde bij Ons Tweede Thuis

Projectomschrijving

Vanwege de kwetsbare gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking bij zorgorganisatie Ons Tweede Thuis is er een grote behoefte aan palliatieve zorg. Dit vergt een omslag in het denken van zorgverleners waarbij de focus ligt op comfort en kwaliteit van leven voor de cliënten.

Doel

We trainen zorgverleners om tijdig het gesprek aan te gaan met mensen met een verstandelijke beperking en naasten over wensen en behoeften voor toekomstige zorg. Zo verbetert de kwaliteit van leven en de stervensfase van de doelgroep. Ook komt er meer samenwerking en verbinding rondom het thema palliatieve zorg zowel binnen als buiten onze organisatie.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie ‘proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking’. 2 specialistisch verpleegkundigen volgen de train-de-trainer cursus, die Koraal aanbiedt, en bieden training aan 50 zorgverleners vanuit 5 (pilot) locaties van Ons Tweede thuis, waaronder intramurale woonlocaties voor ouderen en het verpleegkundig kinderzorghuis. We evalueren de trainingen binnen de (pilot)locaties en passen ze indien nodig aan. Daarna implementeren en borgen we de training verder binnen de organisatie.

Samenwerkingspartners

Het project voeren we uit binnen de zorgorganisatie Ons Tweede Thuis.

Verwachte resultaten

Zorgverleners kunnen palliatieve zorgbehoeften bij mensen met een verstandelijke beperking eerder herkennen en zijn op de hoogte van beschikbare tools, hulpmiddelen of documenten in de palliatieve fase. Zo betrekken we specialistische verpleegkundigen tijdig in de palliatieve fase en bespreken en rapporteren zorgverleners tijdig de wensen, behoeften en mogelijkheden voor palliatieve zorg. De opgeleide trainers zijn na afloop van het project beschikbaar om training te geven aan andere locaties, organisaties of nieuwe medewerkers.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontvangt financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Vanwege de kwetsbare gezondheid van cliënten bij Ons Tweede Thuis is er een grote behoefte aan palliatieve zorg. We willen de kwaliteit van leven en sterven van kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking en naasten verbeteren door het tijdig praten over en bieden van goede palliatieve zorg. 

Daarom implementeren we de interventie 'proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking'. 2 specialistisch verpleegkundigen volgen de train-de-trainer cursus en bieden training aan 50 zorgverleners vanuit 5 teams/locaties van Ons Tweede thuis, waaronder intramurale woonlocaties voor ouderen en het verpleegkundig kinderzorghuis.

We integreren proactieve zorgplanning in de zorg voor kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking door meer en eerder te spreken over wensen voor toekomstige zorg met de cliënt en naasten. Ook komt er meer samenwerking en verbinding rond het thema palliatieve zorg binnen en buiten de organisatie.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220017
Looptijd: 65%
Looptijd: 65 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H. Voss PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Ons Tweede Thuis