Mobiele menu

Signalering verzorgenden palliatieve zorg Haaglanden en Midden Holland

Projectomschrijving

Verzorgenden in de Netwerken Palliatieve Zorg in regio’s Haaglanden en Midden Holland hadden onvoldoende kennis en ervaring om goede kwaliteit palliatieve zorg te kunnen leveren. Hierdoor implementeerden Respect Zorggroep en Zorgpartners Midden Holland de methodiek ‘Signalering in de palliatieve fase’.

Doel

Het doel is met de implementatie van de methodiek ‘Signalering in de palliatieve fase’ bij te dragen aan daadwerkelijke verbetering van de palliatieve zorg. En dat verzorgenden beter toegerust zijn voor het werk in de palliatieve zorg.

Aanpak/werkwijze

Er vond een kick-offbijeenkomst plaats per zorgorganisatie. Uit elke zorgorganisatie volgde een selectie van verzorgenden en specialisten ouderengeneeskunde de train-de-trainer cursus: 11 verzorgenden bij Respect Zorggroep en 18 verzorgenden bij Zorgpartners. Ze leerden hoe de Signaleringsbox te gebruiken en toepassen in de verzorgende praktijk. Daarna verspreidden ze de kennis in hun teams

Samenwerkingspartners

We werkten samen met Stichting Transmuraal Netwerk Midden Holland en Zorgpartners Midden Holland.

Resultaten

Bij Respect Zorggroep en bij Zorgpartners hebben respectievelijk 40 en 32 verzorgenden meer kennis en vaardigheden in de palliatieve zorg. Verzorgenden ontwikkelden een gezamenlijk gedragen set signalering voor klachten en symptomen en verbinden hier een plan aan. Zij kunnen beter signalen opvangen van cliënten en deze omzetten in verbeteringen in de zorg. Daarnaast is er in de regio een eenheid in beleid ten aanzien van palliatieve zorgverlening. De set signalering staat op alle afdelingen en kunnen op elk moment worden ingezien.

Tegen het einde van het traject is een filmverslag gemaakt van de ervaringen en opgedane kennis met de tool Signaleringsbox. Deze registratiefilm heeft als doel de kennis te borgen en door te geven aan organisaties die er ook mee willen gaan werken. Bekijk de film 'De signaleringsbox. Signalering in de palliatieve fase'.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Eindverslag

In de Netwerken Palliatieve Zorg in de twee regio’s Haaglanden en Midden Holland is gebleken dat de steeds groter wordende groep verzorgenden niet altijd voldoende kennis en ervaring heeft om goede kwaliteit van palliatieve zorg te kunnen leveren. Voor de twee netwerken geldt als speerpunt de kwaliteit van de palliatieve zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen te verbeteren. De implementatie van het goede voorbeeld Inspiratiecyclus STEM heeft in beide Netwerken/regio’s een goede basis gelegd, maar er is meer nodig om de verzorgenden goed toegerust te maken zodat ze hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Daarbij is de vraag vanuit het veld gekomen voor een inhoudelijke verdieping van kennis en deskundigheid. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan scholing hebben Respect Zorggroep en Zorgpartners Midden Holland het project 'Signalering in de palliatieve zorg, denk- en werkmethode voor verzorgenden’ geimplementeerd. Deze werkmethode is ontwikkeld en in diverse zorgsettingen getest door het Integraal Kankercentrum Nederland. Het werken volgens het stappenplan, in combinatie met de informatie uit de signaleringskaarten en de speciaal voor deze doelgroep herschreven richtlijnen palliatieve zorg, ondersteunt verzorgenden bij het signaleren en monitoren van klachten en verschijnselen bij de zorgvrager. Daarnaast helpt het bij het verwoorden van deze zorgproblemen in overlegsituaties met bijvoorbeeld verpleegkundige of arts. Doel is dat cliënten/patiënten en hun naasten ervaren dat verzorgenden een gezamenlijk gedragen signalering hebben ontwikkeld voor klachten en symptomen en hier ook gezamenlijk een plan aan verbinden. Hierdoor voelen cliënten zich veilig en kunnen zij zoveel mogelijk naar eigen voorkeur de laatste levensfase leven en sterven. Beoogd resultaat bij verzorgenden is dat het team bewust en bekwaam is om signalen van cliënten goed in te schatten en daar een eenheid van handelen op te laten volgen. Verzorgenden laten zich dan niet meer ‘misleiden’ door bepaalde symptomen, maar herkennen wat er aan de hand is. Verzorgenden laten zich ook niet meer uitspelen door cliënten, omdat zij begrijpen en inzien wat er aan de hand is. Het team is een eenheid omdat er eenheid van handelen op teamniveau is. Beoogd resultaat bij de organisatie en in de regio is een eenheid in beleid t.a.v. palliatieve zorgverlening.

Samenvatting van de aanvraag

Uit CBS cijfers is gebleken dat 33% van alle overlijdens in Nederland in verpleeg- of verzorgingshuizen plaatsvindt. Binnen de Netwerken Palliatieve Zorg in de twee regio’s Haaglanden en Midden Holland is gebleken dat de steeds groter wordende groep verzorgenden niet altijd voldoende kennis en ervaring heeft om goede kwaliteit van palliatieve zorg te kunnen leveren. Voor de twee netwerken geldt als speerpunt de kwaliteit van de palliatieve zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen te verbeteren. De implementatie van het goede voorbeeld Inspiratiecyclus STEM (2012/2013) heeft in beide Netwerken/ regio’s een goede basis gelegd, maar er is meer nodig om de verzorgenden goed toegerust te maken zodat ze hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Daarbij is de vraag vanuit het veld gekomen voor een inhoudelijke verdieping van kennis en deskundigheid. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan scholing willen Respect Zorggroep en Zorgpartners in 2014/2015 het goede voorbeeld ‘Signalering in de palliatieve zorg, denk- en werkmethode voor verzorgenden’ implementeren. Deze werkmethode is ontwikkeld en in diverse zorgsettingen getest door het Integraal Kankercentrum Nederland. Het werken volgens het stappenplan, in combinatie met de informatie uit de signaleringskaarten en de speciaal voor deze doelgroep herschreven richtlijnen palliatieve zorg, ondersteunt verzorgenden bij het signaleren en monitoren van klachten en verschijnselen (signs and symptoms) bij de zorgvrager. Daarnaast helpt het bij het verwoorden van deze zorgproblemen in overlegsituaties met bijvoorbeeld verpleegkundige of arts. Doel is dat cliënten/patiënten en hun naasten ervaren dat verzorgenden een gezamenlijk gedragen signalering hebben ontwikkeld voor klachten en symptomen en hier ook gezamenlijk een plan aan verbinden. Hierdoor voelen cliënten zich veilig en kunnen zij zoveel mogelijk naar eigen voorkeur de laatste levensfase leven en sterven. Beoogd resultaat bij verzorgenden is dat het team bewust en bekwaam is om signalen van cliënten goed in te schatten en daar een eenheid van handelen op te laten volgen. Verzorgenden laten zich dan niet meer ‘misleiden’ door bepaalde symptomen, maar herkennen wat er aan de hand is. Verzorgenden laten zich ook niet meer uitspelen door cliënten, omdat zij begrijpen en inzien wat er aan de hand is. Het team is een eenheid omdat er eenheid van handelen op teamniveau is. Beoogd resultaat bij de organisatie en in de regio is een eenheid in beleid t.a.v. palliatieve zorgverlening. Respect Zorggroep heeft de grootste palliatieve unit in de regio en heeft daardoor een voorbeeldfunctie. Ook Zorgpartners heeft een groot aandeel in de palliatieve zorg in de regio. De relevantie van implementatie van dit goede voorbeeld is groot voor de cliënten van de zorgorganisaties in beide regio’s. Kennis zal worden gedeeld in/via de Netwerken Palliatieve zorg Haaglanden en Midden Holland.

Kenmerken

Projectnummer:
626003052
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. Stoffels
Verantwoordelijke organisatie:
Respect Zorggroep Scheveningen