Mobiele menu

Sniffing out Covid: Perspective for patients with persisting loss of smell, towards better understanding and treatment

In het afgelopen jaar kreeg naar schatting 2 van de 3 patiënten met een COVID-19 infectie te maken met reukverlies. Bij het merendeel keert het reukvermogen binnen een aantal weken terug, maar er zijn ook patiënten bij wie de klachten aanhouden, of die te maken krijgen met een verstoord reukvermogen. Deze klachten hebben grote invloed op het dagelijks leven. Daarnaast is tot nu toe is nog onvoldoende bekend over het verloop en behandelingsmogelijkheden van reukverlies bij COVID-19 patiënten. In dit onderzoek wordt daarom onderzocht wat het natuurlijke beloop is van anosmie (gebrek aan reukzin) in het kader van COVID-19 en of dit gunstig te beïnvloeden is met (lokale) corticosteroïden.

Doel

Het doel van deze studie is het onderzoeken wat het natuurlijke beloop is van anosmie (gebrek aan reukzin) na een COVID-19 infectie en of dit gunstig te beïnvloeden is met (lokale) corticosteroïden.

Onderzoeksopzet

Gedurende een jaar wordt herhaaldelijk het reuk- en smaakvermogen van een groep COVID-19 patiënten gemeten en gekeken kijken naar de invloed ervan op eetgedrag en kwaliteit van leven. Ook onderzoeken de onderzoekers wat het effect van reukverandering op de hersenen is. Daarnaast doen ze onderzoek naar behandelingsmogelijkheden van reukverlies bij COVID-19, met orale corticosteroïden. Hiermee willen ze de zorg en perspectief voor deze patiëntengroep verbeteren en meer kennis vergaren over effectieve behandelingen.

Context

Dit onderzoek is één van de 12 studies op het gebied van onderzoek naar optimale medisch-specialistische zorg bij COVID-19. De onderzoeken hebben als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten op gebied van behandeling. ZonMw faciliteert deze onderzoeken in het COVID-19 deelprogramma Behandeling om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19. De kennishiaten zijn geïdentificeerd door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Kenmerken

Projectnummer:
10430102110001
Looptijd: 68%
Looptijd: 68 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S. Boesveldt
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht