Mobiele menu

Social Networks for Older Adults to Promote an Active Life (SONOPA)

Met het ouder worden nemen vaak ook de lichamelijke klachten toe. Ook iemands sociale omgeving verandert, bijvoorbeeld omdat geliefde naasten wegvallen. Daardoor worden ouderen soms minder mobiel, waardoor het risico op sociaal isolement toeneemt. Eenzaamheid en inactiviteit kunnen de oorzaak zijn van lichamelijke en psychosociale gezondheidsproblemen.

Hoe het werkt

Met behulp van intelligente technologieën ontwikkelt SONOPA een systeem dat zich aanpast aan de behoeften van zelfstandig wonende ouderen. Sensoren en deuropeners monitoren de activiteiten van de gebruiker thuis. Een analyse van de data levert een persoonlijk gebruikersprofiel op. Het systeem geeft via een display daarop toegespitste aanbevelingen en herinneringen. Zo stimuleert het systeem de gebruiker bij het blijven doen van dagelijkse activiteiten, zoals koken of vrijetijdsbesteding. Een sociale netwerkapplicatie ondersteunt de technologie, door leden van de SONOPA-gemeenschap informatie uit te laten wisselen.

Wat het oplevert

SONOPA helpt ouderen om actief, autonoom en sociaal verbonden te blijven. Door ouderen te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten, kunnen zij langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het tegengaan van een laag activiteitenniveau en het voorkomen van vereenzaming helpen fysieke en psychosociale klachten te voorkomen. Daarbij ‘ontzorgt’ het systeem de mantelzorgers. Met een videochatfunctie kunnen zij makkelijk in contact blijven met de oudere. Een alarmfunctie waarschuwt bij onregelmatigheden in het activiteitenprofiel, waardoor naasten vroegtijdig gezondheidsproblemen – of bijvoorbeeld een val – kunnen signaleren.

Voor wie

Voor ouderen die nog een goede gezondheid ervaren, maar die moeilijkheden ondervinden in hun dagelijkse routine.

Verslagen


Eindverslag

Onze samenleving wordt gekenmerkt door een gestaag groeiend aandeel ouderen. De meerderheid van deze mensen hebben een sterke wens om zelfstandig in hun eigen omgeving te blijven wonen. Echter, met een verhoogde leeftijd kunnen lichamelijke beperkingen optreden en ook de sociale omgeving kan veranderen. Dit kan gepaard gaan met afnemende fysieke activiteit, het nodig hebben van hulp bij dagelijkse activiteiten en een toenemend sociaal isolement. Het doel van dit SONOPA project is om ouderen actief, autonoom en sociaal verbonden te laten zijn en zowel de ouderen te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten als ook de mantelzorgers te ontzorgen. Sonopa wil dit doel bereiken door het combineren van een sociaal netwerk met Activity Recognition in een Smart Home omgeving en ondersteunende activiteiten te stimuleren in het dagelijkse leven van de ouderen.

De SONOPA technologieën omvatten: (i) een sociaal netwerk, (ii) sensor- en meetsystemen van de activiteiten van de gebruiker thuis , (iii) het gedrag modelleren en gebruiksprofielen maken, het leveren van een patroon van de dagelijkse activiteiten van de ouderen na verloop van tijd door het analyseren van de data; en (iv) een gebruikersinterface verstrekken van persoonlijke aanbevelingen, herinneringen en het stimuleren van dagelijkse activiteiten bij de ouderen. SONOPA zal met name gericht zijn om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Het gaat om ouderen die nog een goede gezondheid ervaren, maar in toenemende mate moeilijkheden ondervinden in hun dagelijkse routine. Deze doelgroep is gekozen om afnemende fysieke activiteit en initiële sociaal isolement in een vroeg stadium tegen te gaan. Ouderen en hun verzorgers worden actief betrokken bij alle fasen van het ontwikkelingsproces van SONOPA. Prototypes zullen worden getest in de eigen, huiselijke omgeving van de ouderen en in elke fase zullen de behoeften en wensen en eisen van de ouderen zorgvuldig afgewogen worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
320500002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. S. Ben Allouch
Verantwoordelijke organisatie:
Saxion