Mobiele menu

Socio-economic impact of motivational interviewing on adherence to orthopaedic shoes

Projectomschrijving

In een studie van 36 maanden wordt de doelmatigheid onderzocht van een nieuwe aanmeetprocedure voor orthopedische schoenen voor mensen met diabetes en voet problemen (diabetische voet). Om wonden te voorkomen is het belangrijk dat deze orthopedische schoenen ook werkelijk gedragen worden. Dit is op het moment helaas vaak niet het geval. In deze studie wordt onderzocht of deze schoenen duidelijk beter gedragen worden als ze met een nieuwe procedure aangemeten worden. Hierbij worden diverse onderzoeksmethoden toegepast: a) slimme sensoren die het gebruik van de schoenen weergeven, b) motiverende gespreksvoering die ingaat op de individuele situatie en wensen van de patiënt, en c) een iPad scanner voor beter passende schoenen. 

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Onderzocht is wat het effect van motiverende gespreksvoering (MGV), uitgevoerd door MGVgetrainde podotherapeuten, is op het verbeteren van therapietrouw aan het dragen van orthopedische schoenen. De MGV-aanpak is vergeleken met gebruikelijke zorg bij mensen met diabetes met een risico op voetwonden. Het onderzoek is uitgevoerd binnen locaties van Voetencentrum Wender en Voetmax Orthopedie gevestigd in Oost-Nederland. In tegenstelling tot wat we verwacht hadden op grond van eerder onderzoek droegen mensen met diabetes die motiverende gespreksvoering ontvingen hun orthopedische schoenen niet meer dan de mensen met diabetes die alleen gebruikelijke zorg ontvingen. De huidige aanpak van de MGV-interventie draagt niet bij aan het verbeteren van therapietrouw van orthopedische schoenen. Mogelijk zijn meerdere motiverende gesprekken nodig of in een andere combinatie met traditionele behandelingen om de therapietrouw van orthopedische schoenen te verbeteren. De studie heeft inzichtelijk gemaakt hoe orthopedische schoenen in de praktijk daadwerkelijk gebruikt worden door plaatsing van sensoren in de schoenen. Dit levert in combinatie met patiënten interviews inzichten op voor verbetering van de praktijk van orthopedische schoenen, en wat voor verder onderzoek er nodig is om meer grip te krijgen op het gepast gebruik van hulpmiddelen.

Kenmerken

Projectnummer:
853001101
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. JEWC van Gemert - Pijnen
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Twente