Mobiele menu

SPANkracht: een Sociale, Plezierige, Actieve, Nuttige daginvulling op eigen kracht voor jonge mensen met dementie

Iedereen, ook (jonge) mensen met dementie, wil zich graag nuttig voelen en iets voor een ander kunnen betekenen. Het is daarom belangrijk om jonge mensen met dementie te ondersteunen bij hun daginvulling. Recent ontwikkelden wij het SPANkracht-pakket voor daginvulling met Sociaal contact, Plezier maken, fysiek Actief blijven, en je Nuttig voelen; op eigen KRACHT. Het richt zich op de persoon met dementie zelf, de mantelzorger of zorgprofessional ondersteunt daarbij. Wij beogen hiermee zelfvertrouwen, betrokkenheid in de samenleving en sociale contacten te bevorderen.

Doel

Onderzocht is of het SPANkracht-pakket echt tot verbetering leidt. Onderwerpen van onderzoek waren:

  1. het effect op ‘eigen kracht’ van jonge mensen met dementie en op competentie-gevoel van mantelzorgers;
  2. de kosten van het door de casemanager toepassen van het SPANkracht-pakket in vergelijking met regulier casemanagement;
  3. hoe het SPANkracht-pakket kan worden opgenomen in het huidige zorgaanbod.

Resultaten

In het huidige project konden we geen effecten van SPANkracht aantonen op de zelfmanagement vaardigheden, de kwaliteit van leven of de gedragsaspecten bij de persoon met dementie. Ook vonden we geen veranderingen in het gevoel van competentie en de ervaren belasting van de mantelzorger. Wel waardeerden deelnemers het gesprek over zinvolle daginvulling dat op gang kwam door het gebruik van SPANkracht. Ook kregen deelnemers meer inzicht in de huidige situatie en de mogelijkheden van de persoon met dementie.

Vervolg

De resultaten van het project SPANkracht zijn geïmplementeerd binnen het vervolgproject. Hier is onder andere een toolbox gemaakt over casemanagement dementie.

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

Voor jonge mensen met dementie hebben wij het SPANkracht pakket ontwikkeld voor een zinvolle daginvulling met Sociaal contact, Plezier maken, fysiek Actief blijven, en je Nuttig voelen; op eigen KRACHT. Het richt zich op de persoon met dementie zelf; de mantelzorger en zorgprofessional ondersteunen daarbij. In dit project zijn de effectiviteit, de ervaringen van deelnemers en de kosten van SPANkracht onderzocht. In het huidige project konden we geen effecten van SPANkracht aantonen op de zelfmanagement vaardigheden, de kwaliteit van leven of de gedragsaspecten bij de persoon met dementie. Ook vonden we geen veranderingen in het gevoel van competentie en de ervaren belasting van de mantelzorger. Wel waardeerden deelnemers het gesprek over zinvolle daginvulling dat op gang kwam door het gebruik van SPANkracht. Ook kregen deelnemers meer inzicht in de huidige situatie en de mogelijkheden van de persoon met dementie.
Iedereen, ook (jonge) mensen met dementie, wil zich graag nuttig voelen en iets voor een ander kunnen betekenen. Het is daarom belangrijk om thuiswonende jonge mensen met dementie te ondersteunen bij hun daginvulling. Recent ontwikkelden wij het SPANkracht-pakket voor daginvulling met Sociaal contact, Plezier maken, fysiek Actief blijven, en je Nuttig voelen; op eigen KRACHT. Het richt zich op de thuiswonende persoon met dementie zelf, de mantelzorger en zorgprofessional (casemanager of medewerker dagbehandeling) ondersteunen daarbij. Wij beogen hiermee zelfvertrouwen, betrokkenheid in de samenleving en sociale contacten te bevorderen. De doelstellingen van dit project zijn: 1) Effectiviteit onderzoeken van het SPANkracht-pakket op gevoel van eigen kracht, kwaliteit van leven en gedrag van jonge mensen met dementie; 2) Economische evaluatie; 3) Procesevaluatie implementatie(-strategieën), bevorderende/belemmerende factoren, ervaringen en tevredenheid van gebruikers en hun aanbevelingen voor optimalisering.

Kenmerken

Projectnummer:
733050607
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D.L. Gerritsen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc