Mobiele menu

Spatiotemporal transcriptome and proteome analysis of α-Synuclein pathology in Parkinson’s

Opstapeling van het eiwit α-Synuclein in hersencellen is kenmerkend voor de ziekte van Parkinson. We begrijpen echter nog niet waarom bepaalde cellen kwetsbaar zijn voor deze eiwitstapeling en andere cellen niet. Tevens hebben we maar beperkte kennis over hoe en wanneer de ziekteprocessen zich manifesteren in verschillende celtypen. 

Doel

Het 4DPD-Omics consortium zal, met geavanceerde moleculaire technieken, onderzoeken welke cel-specifieke mechanismen bijdragen aan de kwetsbaarheid voor α-Synuclein eiwitstapeling en celdood. 

Aanpak/werkwijze

We onderzoeken cellen in Parkinson modelsystemen en postmortem hersenweefsel. We zullen een 4D atlas genereren van de distributie van specifieke cel populaties en de veranderingen in cellulaire processen betrokken bij de eiwitopstapeling. 

Samenwerkingspartners

Dit internationale consortium bestaat (naast Nederland) uit partners in Duitsland en Ierland.

De Parkinson(ism) vereniging is een vereniging voor patienten met parkinson(ism) en is betrokken bij dit project. Daarnaast is de vereniging 'Dutch Parkinson Scientists' (DPS), een vereniging voor Parkinson onderzoekes in NL betrokken. Tevens is Parkinson's UK betrokken.

(Verwachte) resultaten 

We zullen biomarkers voor ziekteprogressie identificeren en deze valideren in lichaamsmateriaal van mensen met de ziekte van Parkinson om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te stimuleren.

Meer informatie

  • Bekijk alle projecten die gestart zijn in de subsidieronde Large-scale OMICS approaches to drug-target finding in neurodegenerative diseases.
  • Lees meer over het internationale JPND-programma op de ZonMw-website.
  • Of bekijk de webpagina van JPND.

 

Kenmerken

Projectnummer:
10510062320003
Looptijd: 7%
Looptijd: 7 %
2024
2027
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Wilma D.J. van de Berg