Mobiele menu

STAP OP: betere transitiezorg voor jongeren met verstandelijke beperkingen met een gezondheidsprobleem

Volwassen worden met verstandelijke beperkingen (VB) én lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen is een uitdaging. Bij 18 jaar verandert er veel in het dagelijks leven. Een ingrijpende verandering is de overstap naar andere zorgverleners. Deze transitie in zorg levert vaak problemen op: voor jongeren en ouders is het vaak moeilijk om de juiste zorg te vinden en krijgen. In dit project wordt bij verschillende groepen jongeren met VB gekeken hoe de overgang nu verloopt, wat jongeren en hun ouders meemaken en hoe deze overgang beter kan verlopen. Zorgverleners in de zorg voor kinderen en volwassenen worden hier ook naar gevraagd én het project onderzoekt voorbeelden van goede zorg. Samen met alle betrokkenen wordt bepaald welke veranderingen het hardst nodig zijn. De landelijke kwaliteitsstandaard (2022) wordt gebruikt, waarin staat wat goede transitiezorg is. Het project maakt aanpassingen voor jongeren met VB en testen of het werkt. Ze doen alles samen met ouders, zorgverleners en jongeren (als dat kan).

Samenwerkende organisaties

 • Rotterdam University of Applied Sciences
 • 's Heeren Loo
 • Amsterdam UMC
 • Maastricht University
 • Erasmus MC
 • ASVZ
 • Koraal
 • Radboud UMC
 • Heliomare Revalidatie
 • Kenniscentrum LVB
 • Libra Rehabilitation
 • Hanze University of Applied Sciences
 • University of Groningen
 • UMC Utrecht
 • Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
 • Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders
 • EMB Nederland
 • Steun 22q11
 • LFB
 • Stichting Kind en Ziekenhuis

Kenmerken

Projectnummer:
08450412310019
Looptijd: 8%
Looptijd: 8 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.N.T. Sattoe PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam