Mobiele menu

A study focused at identifying disrupted biological factors and patient-tailored interventions for adolescents with Q-Fever Fatigue Syndrome

QVS

Van 2007 tot 2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland. Mensen raakten vooral geïnfecteerd via besmette geiten en schapen. Ongeveer 20% van de mensen met acute Q-koorts zijn langdurig vermoeid. Deze ziekte heet Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Zowel volwassenen als kinderen hebben QVS. Het huidige onderzoek richt zich op onderzoek naar QVS bij  kinderen en jongvolwassenen. 

Vergelijkbare klachten

De klachten bij QVS lijken op die van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en op de vermoeidheidsklachten bij 1/3 van de patiënten met jeugdreuma. Vermoeidheid wordt beschouwd als een complex samenspel van biologische en psychosociale factoren en levensstijl. 

Meten is weten

In dit onderzoek wordt onder andere gebruik gemaakt van dataverzameling via smartphones. De uitkomsten van patiënten met QVS worden vergeleken met gezonde leeftijdsgenoten en met patiënten met CVS en jeugdreuma. Er wordt uitgebreid gezocht naar verschillen in het afweersysteem en de energiehuishouding van cellen. 

Behandeling

Daarnaast wordt de behandeling van QVS onderzocht. We willen met deze studie niet alleen QVS veel beter begrijpen, maar ook gericht kunnen behandelen.

Kenmerken

Projectnummer:
522009001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.F. Swart
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht