Mobiele menu

Supporting positive mental health and adaptation after transgender medical transition – new perspectives on care and research

Er zijn in Nederland zo’n 30.000 tot 60.000 transgender personen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat transgender personen één van de meest kwetsbare groepen is voor het ontwikkelen van psychische klachten, ook na medische transitie. Hierbij spelen factoren zoals zelfbeeld, gebrekkige steun of discriminatie een rol. Ondanks dat medische transitie (via hormonen of operaties) bijdraagt aan het welzijn van transgender personen, is er geen goed ontwikkelde psychologische nazorg om psychische klachten (verder) te verminderen.

Doel

In dit project zal deze nazorg worden onderzocht vanuit het concept van positieve gezondheid (o.a. de mogelijkheid tot aanpassingsvermogen en veerkracht). De inzichten en behandeling zullen ontwikkeld worden met transgender personen door vooral te kijken naar hun ervaringen: Bij wie verloopt het proces na transitie goed, en bij wie moeizamer? Wat zijn goede ervaringen en wat zijn risicofactoren? En ten slotte, hoe zou goede nazorg er uit moeten zien?

Kenmerken

Projectnummer:
636320015
Looptijd: 58%
Looptijd: 58 %
2021
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T.C. van de Grift
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc