Mobiele menu

Surgical Approach of Hemiarthroplasty after Femoral Neck Fracture: Posterolateral or Direct Lateral

Een gebroken heup is de meest voorkomende breuk onder ouderen. Dit gaat gepaard met verslechtering van de gezondheidstoestand en een aanzienlijk verlies in kwaliteit van leven. Het plaatsen van een kophalsprothese is een veel gebruikte behandeling voor de gebroken heup.
Vanaf 2018 vergelijken we met de APOLLO trial de verschillende benaderingen voor de toegang naar het heupgewricht voor de kophalsprothese. Voor de studie waren 555 patiënten nodig. Omdat de snelheid van deze inclusie achterliep hebben wij een inclusieversneller subsidie gekregen. Met dit geld hebben wij inclusievergoedingen aan kunnen bieden aan de artsen die daar veel tijd aan besteden. Tevens hebben wij de studie meer onder de aandacht gebracht door presentaties op congressen en het belonen van mijlpalen. Door deze extra acties hebben wij de studie begin 2022 succesvol afgerond. We gaan ons nu richten op de follow-up en data-analyses.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Verslagen


Eindverslag

Een gebroken heup is de meest voorkomende breuk onder ouderen. Dit gaat gepaard met verslechtering van de gezondheidstoestand en een aanzienlijk verlies in kwaliteit van leven. Het plaatsen van een kophalsprothese is een veel gebruikte behandeling voor de gebroken heup. Vanaf 2018 vergelijken we met de APOLLO trial de verschillende benaderingen voor de toegang naar het heupgewricht voor de kophalsprothese. Voor de studie waren 555 patiënten nodig. Omdat de snelheid van deze inclusie achterliep hebben wij een inclusieversneller subsidie gekregen. Met dit geld hebben wij inclusievergoedingen aan kunnen bieden aan de artsen die daar veel tijd aan besteden. Tevens hebben wij de studie meer onder de aandacht gebracht door presentaties op congressen en het belonen van mijlpalen. Door deze extra acties hebben wij de studie begin 2022 succesvol afgerond. We gaan ons nu richten op de follow-up en data-analyses.

September 2020 zijn wij gestart met de inclusieversneller ter aanvulling op de APOLLO trial. Hiermee kunnen we de artsen compenseren voor de tijd die zij investeren in de studie middels een inclusievergoeding.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10330112010006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.W. Poolman MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
OLVG