Mobiele menu

Surgical Approach of Hemiarthroplasty after Femoral Neck Fracture: Posterolateral or Direct Lateral

Een gebroken heup is de meest voorkomende breuk in de oudere populatie. Dit gaat gepaard met verslechtering van de gezondheidstoestand en een aanzienlijk verlies in kwaliteit van leven.

In Nederland zijn de direct laterale (van de zijkant) en posterolaterale (via de achter-zijkant) benadering de meest gebruikte technieken bij het plaatsen van een kophalsprothese na een gebroken heup. Momenteel is het onduidelijk welke benadering beter is voor de patiënt. Daarom hebben wij 843 patiënten verdeeld over twee groepen en o.a. de kwaliteit van leven gemeten met vragenlijsten. Bij een deel van de patiënten werd de chirurgische benadering bepaald door loting en bij een deel door toevallige omstandigheden (bijvoorbeeld de plek waar iemand valt). 

De kwaliteit van leven en de gemaakte kosten 6 maanden na de operatie waren vergelijkbaar tussen beide groepen. Wij zagen in de posterolaterale groep meer dislocaties en heroperaties. De studiegroep waarbij de benadering was bepaald door loting kwam erg goed overeen met de studiegroep waarbij de benadering werd bepaald door toevallige omstandigheden. Deze variant van onderzoek is dus een waardevolle aanvulling op onderzoek met loting.

Inclusieversneller

Deze zorgevaluatie heeft een inclusieversneller gekregen

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
843004112
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R.W. Poolman MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
OLVG