Mobiele menu

Timely personalized care for older people in the last phase of life

POWER: Proactieve zorgplanning voor Ouderen in de Wijk

Veel ouderen spreken niet over voorkeuren rondom het levenseinde. Daarnaast beheersen wijkverpleegkundigen en verzorgenden nog niet altijd de kennis en vaardigheden om deze gesprekken te voeren (advance care planning (ACP)).

Rollen en verantwoordelijkheden

Dit komt mede door onduidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden rondom ACP. Dit leidt er mede toe dat ouderen niet overlijden op de plaats van voorkeur, een hoge symptoomlast ervaren en er vaak sprake is van ongewenste overgangen in de laatste maanden van het leven.

Doel: tijdige gepersonaliseerde zorg

Dit project heeft als doel om tijdige gepersonaliseerde zorg aan ouderen in de laatste levensfase te bieden die thuiszorg ontvangen.

Werkwijze

Als eerst wordt in kaart gebracht of en hoe voorkeuren veranderen over de tijd. Daarnaast wordt bepaald wat de succesfactoren zijn van ACP. Met deze kennis en al bestaande kennis over ACP wordt vervolgens een op maat interventie samengesteld. Deze interventie wordt vervolgens geïmplementeerd en geëvalueerd.

Kenmerken

Projectnummer:
10040022110006
Looptijd: 59%
Looptijd: 59 %
2021
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. van Rijn PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Marjon van Rijn

Lees meer over Marjon van Rijn
Afbeelding

Talentontwikkeling

Met leertrajecten en persoonsgebonden subsidies ondersteunen we talentvolle verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in de ontwikkeling van hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Zodat zij hun zeggenschap kunnen vergroten en zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de financiering in de zorg. Lees wat we nog meer doen.