Mobiele menu

Toeleiding tot de zorg voor vluchtelingen in Nederland: een praktijkproject naar de versterking daarvan en een onderzoek naar nieuwe interventies voor een meer effectieve cultuursensitieve manier van werken

Zolang de Nederlandse samenleving nieuwkomers ontvangt, is de vraag naar de juiste ondersteuning voor nieuwkomers actueel. Regelmatig verschijnt er onderzoek dat het bereik van en de maatschappelijke aansluiting op migrantendoelgroepen te kort schiet. Sinds de komst van nieuwkomers zijn professionals op zoek naar praktijkgerichte oplossingen. Ook in de zorg worden we nog steeds geconfronteerd met terugkerende ‘vragen’. Zo weten we dat patiënten met een migratie-achtergrond vaak zorg mijden. Ze gaan bijvoorbeeld later naar de (huis)arts of komen soms niet op een (vervolg)afspraak. 46% van de ‘migranten-patiënten’ vertoont vermijdingsgedrag in de zorg tegenover 24% van de oorspronkelijk Nederlandse patiënten. Maar we weten ook dat de zorgsector vaak nog twijfelachtig reageert op de noodzaak van een cultuursensitieve arts-patiëntrelatie. Dit ondanks dat er veel onderzoek gedaan is naar het nut van een cultuursensitieve relatie.

Doel

Dit project wil met zorgverleners en zorgvragers een stap vooruit zetten. Voor vragen omtrent de zorg willen we verder kijken dan alleen de arts-patiëntrelatie. Nu focussen we ons vaak op wat niet lukt bij patiënten om bij de zorg aan te sluiten. In dit onderzoek denken we dat het vermogen tot zorgondersteuning misschien wel schuilgaat in de kracht van het netwerk achter de patiënt en achter de hulpverlener.

Multisysteem Therapie (MST)

De manier van werken die dat als uitgangspunt heeft, heet Multisysteem Therapie (MST). Via het MST-model wordt aandacht geschonken aan de sociale omgeving van de hulpvrager en van de zorgverlener. Via deze werkwijze worden vaardigheden en kwaliteiten uit het netwerk van beiden (arts en patiënt) betrokken bij de gevraagde zorg. Het Erasmus MC, één van de samenwerkingspartners in dit project, heeft in Nederland concreet kennis opgedaan met de MST- methode.

In dit praktijkproject wordt gezocht naar de kracht van de sociale netwerken van zorgvrager en zorgverlener. Het project wordt uitgevoerd door een samenwerking van onder meer Sahan, Gezana, Erasmus MC, IZER Rijnmond en de gemeente Rotterdam. Bij het project worden statushouders en eerstelijns zorgverleners betrokken, maar ook een expertgroep van zorgprofessionals met een migratie-achtergrond.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636602007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. D. de Ruijter
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Sahan