Mobiele menu

Towards a healthy urban living environment for all in Utrecht: a sytems approach (phase 2, IGLO)

Projectomschrijving

Onze leefomgeving is van groot belang voor de volksgezondheid en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. In het project IGLO - Iedereen een Gezonde LeefOmgeving in Utrecht - gaat het om leren begrijpen hoe samen met bewoners en praktijkpartners kan worden geëvalueerd wat het met de gezondheid van bewoners doet als er in ingrepen in de leefomgeving worden gedaan.

Doel

 We onderzochten hoe en via welke mechanismen maatregelen tot een betere gezondheid kunnen leiden, welke data beschikbaar zijn binnen buurten, hoe informatie bij burgers kan worden verzameld en hoe mensen hiervoor konden worden bereikt.

Aanpak

Van september 2018 tot maart 2023 volgde het project IGLO vier ruimtelijke interventies als ‘natuurlijke experimenten’ in de wijk Overvecht, om het effect ervan op (determinanten van) gezondheid te evalueren. Het ging om (1) een sociaal renovatie traject van een flat, (2) de sloop van een flat en (3) groene plekken in en  (4) buiten de wijk. Aanvullend werd een literatuur review over sociaal renoveren gedaan en een mogelijke toepassing van een complexe systeem benadering onderzocht.

Werkwijze

Met interviews, vragenlijstonderzoek en metingen werd nauw aangesloten bij activiteiten en bewonerscontacten van de woningcorporatie en projectontwikkelaar bij de renovatie en sloop, Dat was intensief maar leverde een goed bereik op. Ook werden werksessies met projectontwikkelaar, woningbouwcorporaties en een bewonersklankbordgroep gehouden. Het onderzoek aan groen-interventies beperkte zich tot behoefte onderzoek, omdat de interventies (nog) niet werden uitgevoerd. Professionals en bewoners leverden input via sessies, klakbordgroep van sleutelfiguren en via vragenlijstonderzoek van deur tot deur.

Samenwerkingspartners

Het IGLO-consortium werd gevormd door Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht, POSAD Spatial Strategies, Stichting Utrechtse Woningcorporaties, RIVM, Staatsbosbeheer en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Samenwerking met praktijkpartners en bewoners breidde zich uit tijdens de onderzoeksfase met onder andere woningbouwcorporaties, projectontwikkelaar, bewonersklankbordgroep.

Resultaten

Bij de evaluatie van kleinschalige omgevingsmaatregelen kunnen wetenschappelijke modellen dienen als startpunt voor een toegepaste benadering, waarbij onderdelen van de leefomgeving (groen, wonen) verbonden worden aan gezondheid van bewoners. Beschikbare data en registraties hebben niet altijd een passend aggregatieniveau, waardoor aanvullende metingen en vragenlijstonderzoeken nodig waren. Het bereik van bewoners was een grote uitdaging in deze evaluatie, die creativiteit vereiste, en samenwerking met praktijkorganisaties en nauw contact met bewoners.

Renovatie van sociale huurwoningen leidde meetbaar tot hogere waardering en minder klachten van de woning, maar binnen een jaar nog niet tot meetbare verbetering van ervaren gezondheid, mentale gezondheid of eigen regie. Groene plekken in de wijk zelf werden vooral benut voor ontmoeting, picknick en spelen, terwijl groen buiten de wijk (het Gagelbos) werd op een andere manier gewaardeerd om de weidsheid, rust en natuur en benut voor wandelen, fietsen of sporten.

Een belangrijke algemene conclusie bij alle casussen was dat veel mensen zich thuis voelen in Overvecht, ondanks de vele negatieve verhalen die er zijn over de wijk. Sociaal contact tussen buurtgenoten is weliswaar beperkt, maar dit werd door bewoners niet als probleem ervaren. Opvallend was wel dat ‘veiligheid’ en ‘afval’ met alle interventies in verband werden gebracht, waardoor het mogelijk ook meer dan nu het geval is, een onderdeel van een oplossing moet zijn. Dit zijn bekende problemen in Overvecht, maar ze zijn randvoorwaardelijk en overheersend, waardoor mogelijke positieve effecten van interventies in de leefomgeving minder goed  zichtbaar worden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Utrecht, the fourth largest city of the Netherlands, faces important challenges. Similar to other Dutch cities, large health inequalities exist between neighbourhoods. Further, its population will increase substantially in the next decades (from 350.000 now to 400.000 in 2027 and to 425.000 in 2040), and this increase will mainly be accommodated by building extra housing in the neighbourhoods with the lowest average life expectancies. Utrecht residents are concerned how the increased population density will impact on the liveability and social cohesion of their living environment. The main policy ambition of the city of Utrecht is to create a healthy urban living environment for all residents in the city. Indeed, the planned changes to the urban living environment may pose threats, but also offer opportunities to improve health and health behaviour of city residents. But how to achieve a positive impact on health, and what are the (foreseen and unforeseen) effects of spatial interventions? Evidence on the health and social impacts of interventions in residential neighbourhoods, specifically for those in the most deprived neighbourhoods, is limited, to some extent due to the complexity of evaluating such interventions. Firstly, the health impact of interventions is a complex interaction between residents and their environment, which requires a “systems perspective”. Secondly, data should be available at very local levels (as inequalities often manifest themselves within neighbourhoods) and should exist of a combination of high-resolution objective data and residents’ perceptions of their neighbourhood. Thirdly, reaching residents of the most deprived neighbourhoods is challenging; we argue that this is mainly due to the fact that inappropriate channels and methods are used. Insight is needed in new methods are needed. Fourthly, evaluation methods need to be applied that guarantee the continuous involvement of science, policy, professionals and residents in all stages of intervention development and evaluation. Building upon a research agenda developed in the first phase of this project, this project aims: (1) To advance methods to evaluate the health impact of complex, neighbourhood-based interventions in deprived neighbourhoods, including: a) the application of a systems thinking approach, b) the integration of high-resolution objective and residents-supplied subjective data, c) the development of new approaches to also involve “hard-to-reach” vulnerable groups in all stages of intervention development and evaluation; and (2) To evaluate the impacts of (a combination of) carefully selected interventions planned to take place in a deprived neighbourhood in Utrecht in the upcoming two years; and (3) To translate both aims into a policy and practice-relevant, transferable “blue print” for the selection and evaluation of area-based interventions (“working principles”), aimed at improving the health of residents with the largest health problems, to be made available for use in other cities, in and outside the Netherlands. To achieve these purposes, we identified four interventions that will take place in the next years within the neighbourhood of Overvecht (a post-war deprived neighbourhood in Utrecht), and which will be used as case studies.: a) the demolition of high rise social rented dwellings and the new building of a mix of dwellings; b) an improvement of the accessibility and use of nearby green areas (Gagelbos and Noorderpark); c) a social renovation intervention, aimed at the improvement of personal and housing conditions simultaneously; and d) the implementation of a “green walking route” aimed at improving physical activity and social cohesion. The project consists of five work packages, which focus on building systems models of these interventions (WP1), integrating the objective and subjective measurement of the living environment (WP2), improving the reach of vulnerable groups residing in Overvecht (WP3), application of insights gained in WP1-3 to evaluate the four case studies (WP4)and connecting science to practical implementation (WP5). The resulting blueprint will consider effective and innovative scientific evaluation methods developed during this project, building blocks of the living environment that will benefit everyone’s health and in particular the health of vulnerable inhabitants, as well as effective and innovative ways to involve the local stakeholders, such as the makers, professionals and inhabitants during the entire process. This project is led by a multidisciplinary team of representatives of city and provincial health policy experts, urban architects, housing corporations, the national forest service, who collaborate with scientists in the field of social geography, public health, environmental epidemiology, and sociology.

Kenmerken

Projectnummer:
5310013211
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. FJ van Lenthe PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.