Mobiele menu

Training en toolbox voor account managers in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe ter bevordering van duurzame en succesvol bemiddeling van statushouders naar werk

Projectomschrijving

Statushouders in 14 gemeenten in Groningen/Noord-Drenthe hebben minder vaak werk dan in de rest van Nederland. Als ze werken, dan is dat vaak in deeltijd of tijdelijk. Veel komen niet uit de bijstand.Tegelijkertijd zijn er veel vacatures in de regio. Dit project levert kennis en handvatten op voor gemeenten om statushouders succesvol naar passend en duurzaam werk te begeleiden. Integratie vraagt ‘tweerichtingsverkeer’ waarbij zowel statushouders als partijen in de ontvangende samenleving zich inzetten voor integratie. Daarom werken gemeenten, Werk in Zicht, UWV Groningen, Divosa, Lemat/Nieuwlander en Kwartiermakers, SAM, statushouders en werkgevers met wetenschappers om via co-creatie en een lerende aanpak twee evidence-based interventies te ontwikkelen voor accountmanagers (AMs) die statushouders naar werk bemiddelen: een training en toolbox. Doel is dat statushouders meer passend en duurzaam werk krijgen, zodat hun integratie bevordert en hun uitkeringsafhankelijkheid vermindert.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Statushouders in 14 gemeenten in Groningen/Noord-Drenthe hebben minder vaak werk dan in de rest van Nederland. Als ze werken, dan is dat vaak in deeltijd of tijdelijk. Veel komen niet uit de bijstand.Tegelijkertijd zijn er veel vacatures in de regio. Dit project levert kennis en handvatten op voor gemeenten om statushouders succesvol naar passend en duurzaam werk te begeleiden. Integratie vraagt ‘tweerichtingsverkeer’ waarbij zowel statushouders als partijen in de ontvangende samenleving zich inzetten voor integratie. Daarom werken gemeenten, Werk in Zicht, UWV Groningen, Divosa, Lemat/Nieuwlander en Kwartiermakers, SAM, statushouders en werkgevers met wetenschappers om via co-creatie en een lerende aanpak twee evidence-based interventies te ontwikkelen voor accountmanagers (AMs) die statushouders naar werk bemiddelen: een training en toolbox. Doel is dat statushouders meer passend en duurzaam werk krijgen, zodat hun integratie bevordert en hun uitkeringsafhankelijkheid vermindert.

Kenmerken

Projectnummer:
10420012110006
Looptijd: 60%
Looptijd: 60 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L. Heyse
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen