Mobiele menu

Traumaverwerking na kindermishandeling: borging van Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling bij Kinderen (IGT-K)

Doel van dit project is om het nieuwe behandelmodel, voor kinderen die op jonge leeftijd meervoudig interpersoonlijk zijn getraumatiseerd, te implementeren en verspreiden. Het nieuwe behandelmodel, IGT-K (integratieve gehechtheidbevorderende traumabehandeling voor kinderen), richt zich op de doelgroep kinderen die met het bestaande aanbod aan effectieve traumabehandelingen niet bereikt worden, omdat zij naast posttraumatische stressymptomen ook problemen hebben op het gebied van gehechtheid, gedrag en emotieregulatie, en een ingewikkeld gezinssysteem. Bij IGT-K werken 2 therapeuten intensief samen met de (pleeg-)ouders en het kind, waarbij nieuwe technieken worden gebruikt voor gezinsinterventies en traumaverwerking middels EMDR.

De eerste resultaten van IGT-K zijn goed, concluderend kan gezegd worden dat 7 van de 8 kinderen die de behandeling en het onderzoek hebben afgerond op een of meer van de probleemgebieden een betekenisvolle afname van klachten laten zien. Deze verbetering wordt voornamelijk gezien op het gebied van gehechtheid en emotieregulatieproblemen. Er wordt een training ontwikkeld in dit nieuwe model en daarmee worden meer therapeuten opgeleid. Ook zal een systeem van certificering en supervisie worden ingericht, zodat de kwaliteit van het nieuwe model hoog blijft.

Meer informatie over IGT-K vindt u op www.igtk.nl.

Augeo magazine ‘Nieuwe inzichten, betere resultaten’

Wetenschappelijke onderzoeken zijn van grote waarde voor het verbeteren van de aanpak van kindermishandeling. Samen met Augeo maakte ZonMw in 2022 een 2e magazine waarin we onderzoeksresultaten vertaalden naar de praktijk. Ook van dit project verscheen een artikel in het magazine.

Lees hier het volledige artikel

Kenmerken

Projectnummer:
10260072110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. I.M. Hein
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC

VIMP-project

Dit project is een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)-project. ZonMw kan een gehonoreerd en afgerond project extra stimuleren met een VIMP. Het doel van een VIMP is doorgeleiding, verspreiding of implementatie van projectresultaten. Deze VIMP hoort bij het hoofdproject Evaluatie van een nieuw behandelmodel na kindermishandeling: gezinsaanpak en EMDR geïntegreerd.