Mobiele menu

TrEat: Supporting community-dwelling people with dementia to maintain a healthy diet: development and evaluation of a multidisciplinary intervention to prevent and treat undernutrition.

Problemen met voldoende blijven eten, boodschappen doen en koken komen vaak voor bij zelfstandig wonende mensen met dementie. Wetenschappelijk onderzoek naar hulp en ondersteuning bij deze voedingsproblemen is nauwelijks gedaan en een goede behandeling ontbreekt. TrEat wil hier verandering in brengen.

Doel

Het doel van het project TrEat is om een behandeling te ontwikkelen die zelfstandig wonende mensen met dementie en hun mantelzorgers helpt bij het behouden van een gezond voedingspatroon en het voorkomen van ondervoeding. De basis hiervoor zijn de 6 uitgangspunten van positieve gezondheid (kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, meedoen, zingeving, mentaal welbevinden, lichaamsfuncties) en de kennis en praktijkervaring van ergotherapeuten en diëtisten. Onderzoekers van het Radboud Alzheimer Centrum en de Stuurgroep Ondervoeding, ergotherapeuten, diëtisten en andere zorgverleners werken in dit project samen met zelfstandig wonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Resultaten

Tijdens het project TrEat is voor diëtisten en ergotherapeuten een werkwijze ontwikkeld zodat zij zelfstandig wonende mensen met dementie en mantelzorgers beter kunnen ondersteunen bij het behouden van een gezond voedingspatroon en het voorkomen van ondervoeding. Essentieel verschil tussen de TrEat-werkwijze en de reguliere werkwijze is dat diëtisten en ergotherapeuten in de TrEat-werkwijze nauw samenwerken en afstemmen over de juiste zorg en behandeling.

Meer informatie

Producten

Titel: Signaleer- en verwijskaart voor zorgverleners
Auteur: Emmelyne Vasse en Maud Graff
Titel: Samenwerken aan signaleren, verwijzen en behandelen van voedingsproblemen bij dementie
Auteur: Emmelyne Vasse en Maud Graff
Titel: TrEat: Voedingsproblemen bij dementie
Auteur: Emmelyne Vasse
Link: https://dietistgo.nl/documenten/programma-landelijke-dag-4-oktober-2019/
Titel: TrEat-project: Development of an intervention to prevent and treat undernutrition in community-dwelling persons with dementia
Auteur: Emmelyne Vasse en Maud Graff
Link: https://www.alzheimer-europe.org/Conferences/Barcelona-2018/
Titel: De ontwikkeling van een interventie voor mensen met dementie
Auteur: Emmelyne Vasse
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Dietisten
Link: https://ntvd.media

Kenmerken

Projectnummer:
733050845
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.J.L. Graff
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc