Mobiele menu

Triage en passend vervoer Haaglanden

In de regio Haaglanden wordt een sluitende aanpak rond verwarde personen ontwikkeld. Het is wenselijk dat mensen met verward gedrag, ook in het geval van 112 meldingen, zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en door de juiste hulpverlener zorg krijgen. Hiervoor wordt geïnvesteerd in vroege medische triage en het ontwikkelen van passend vervoer. Het project bestaat uit meerdere fases. Fase 1 betrof het uitwerken van het proces en het treffen van voorbereidingen voor de triage en het passend vervoer. Deze fase is inmiddels afgerond.

Doel

Gedurende fase 2a wordt het triageproces getest en gaat het passend vervoer, de Mobiele Interventie en Preventie Unit (MIPU), rijden. Op basis van de uitkomsten van deze fase zal het triageproces en het passend vervoer verder vorm worden gegeven.

Mobiele Interventie en Preventie Unit (MIPU)

De MIPU is een onopvallend voertuig met een ambulancechauffeur en een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, die rijdt op meldingen over personen met verward gedrag waarbij hulp snel geboden is, maar die wel een uur op hulp kunnen wachten.

Resultaten

Binnen de regio Haaglanden draaide gedurende 3 maanden een pilot met triage en passend vervoer van personen met verward gedrag. Het doel was het toetsen van de ontwikkelde werkprocessen
en het verzamelen van data over deze werkprocessen. In totaal zijn er 101 diensten gedraaid binnen de pilot. De resultaten van deze diensten zijn als volgt:

  • Ruim 110 112-meldingen konden telefonisch afgehandeld worden
  • Op 63 meldingen kon de MIPU worden ingezet. In 29 gevallen moest de cliënt daadwerkelijk vervoerd worden. In de overige 34 gevallen heeft de SPV thuis zorg verleend.

De periode van 3 maanden bleek te kort om in het proces aanpassingen te doen en die vervolgens weer uit te testen, voldoende data te verzamelen voor een goede besluitvorming over het vervolg en te zorgen voor een goede regionale aansluiting. Onder andere om deze redenen is een verlengingssubsidie aangevraagd.

Verslagen


Eindverslag

Binnen de regio Haaglanden draaide voor de duur van 3 maanden een pilot met triage en passend vervoer van personen met verward gedrag. Doel was het toetsen van de ontwikkelde werkprocessen en het verzamelen van data.

De periode van 3 maanden bleek te kort om:
- in het proces aanpassingen te doen en die vervolgens weer uit te testen,
- voldoende data te verzamelen voor een goede besluitvorming over het vervolg
- om te zorgen voor een goede regionale aansluiting.
Onder andere om deze redenen is een verlengingssubsidie aangevraagd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638040012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T. Eckhardt
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Delft

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Haaglanden: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.