Mobiele menu

Vervolgsubsidie pilot triage en passend vervoer verwarde personen Haaglanden

Doel

In de regio Haaglanden beoogt men een sluitende aanpak rond verwarde personen te ontwikkelen. Het is wenselijk dat mensen met verward gedrag, ook in het geval van 112 meldingen, zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en door de juiste hulpverlener zorg krijgen. Hiervoor dient geïnvesteerd te worden in vroege medische triage en het ontwikkelen van passend vervoer.

Werkwijze

Het project bestaat uit meerdere fases. Voor fase 1, de voorbereiding, is al financiering van ZonMw ontvangen. In fase 2 wordt het triageproces uitgetest en gaat het passend vervoer, de Mobiele Interventie en Preventie Unit (MIPU) rijden. Dit is een onopvallend voertuig met een ambulancechauffeur en een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, die rijdt op meldingen over personen met verward gedrag waarbij hulp geboden is, maar die wel maximaal een uur op hulp kunnen wachten. Fase 2 is opgeknipt in meerdere delen. Het eerste deel (2a) zet in op een pilot met de MIPU. Doel is om gedurende 7 maanden data te verzamelen en het triageproces uit te testen. Op basis van de uitkomsten van deze pilot zal het triageproces en het passend vervoer verder vorm worden gegeven (2b).

Resultaten

De insteek van de pilot was het leveren van de passende zorg aan personen met verward gedrag en dat de betrokkene alleen wordt vervoerd als dit noodzakelijk is in het kader van deze zorg. In de periode van 19 november 2018 tot en met 10 juli 2019 zijn meer dan 330 meldingen afgehandeld. De meeste meldingen zijn telefonisch opgelost, maar bij een derde is de MIPU ingezet, waarvan bij de helft de betrokkene uiteindelijk ook is vervoerd. Door het lage aantal ritten, bleek een apart vervoersmiddel niet rendabel.

Op 30 september 2019 is een vervolgpilot gestart met een triagist op de geneeskundige meldkamer die kan ondersteunen bij het vervoer. In de periode van 30 september 2019 tot en met 31 oktober 2019 zijn er 71 meldingen door een verpleegkundige met ggz-expertise getrieerd. 64 meldingen konden telefonisch worden opgelost met het geven van advies of het doorverwijzen naar de ggz of huisarts(enpost).

Vervolg

Dit project is een vervolg op het project Triage en passend vervoer Haaglanden fase 2a.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

In de periode van 19 november 2018 tot 10 juli 2019 zijn ruim 200 diensten op de 112-meldkamer gedraaid. Insteek van de pilot was het leveren van de juiste zorg aan personen met verward gedrag en dat een cliënt alleen wordt vervoerd als dit noodzakelijk is in het kader van het leveren van deze juiste zorg.

In het merendeel van de meldingen kon de SPV telefonisch de juiste zorg bieden. Bij een derde van de afgehandelde meldingen is de SPV, samen met een ambulancechauffeur in het speciaal daarvoor ingezette vervoersmiddel, ter plaatse gegaan. Vervolgens is de cliënt in circa 50% van de gevallen met vervoerd.

Op basis van de resultaten volgde de conclusie dat de inzet van een apart vervoersmiddel met een ambulancechauffeur niet rendabel was. In de zomerperiode is de pilot om die reden doorontwikkeld. Uitgangspunt bleef dat er zorg op maat geboden dient te worden en dat vervoer alleen plaatsvindt als dit noodzakelijk is.

Op 30 september 2019 heeft een doorstart van de pilot plaatsgevonden. De triage op de geneeskundige meldkamer wordt uitgevoerd door een verpleegkundig medewerker met GGZ-expertise of een SPV. De triagist heeft geen eigen voertuig meer ter beschikking. Op het moment dat uit de triage op de meldkamer blijkt dat er ter plaatse hulp nodig is, zet de triagist de melding (afhankelijk van de aard) door naar reeds bestaand vervoer. De triagist biedt hierbij zijn/haar ondersteuning aan en kan eventueel meerijden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
6380400121
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T. Eckhardt
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Delft

Contactgegevens

Telefoon: 06 52 09 85 57
E-mail: thomas.eckhardt@ggdhaaglanden.nl
 

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de regio Haaglanden.