Mobiele menu

Trial-based effectiveness and cost-effectiveness of the Partner in Balance intervention to self-manage mild dementia via blended eHealth psycho-education and behavioural modelling for the care partner coached by a dementia care professional.

Ongeveer de helft van de thuiswonende mensen met dementie ontvangt geen professionele hulp of ondersteuning en zij zijn daardoor afhankelijk van hun naasten. Door hen in een vroeg stadium van de ziekte te bereiken kunnen we meer voor hen doen om zo lang mogelijk deel uit te maken van de samenleving.

Met deze studie onderzoeken we de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de Partner in Balans interventie. Dit is een online cursus gericht op het ondersteunen van mantelzorgers voor mensen met dementie onder begeleiding van een coach. De cursus helpt mantelzorger omgaan met onzekerheden en vragen rondom de zorg voor hun naaste.

Deelnemers worden uitgenodigd via casemanagers, dementieverpleegkundigen en wijkverpleging. Deelnemers worden gevolgd over tijd en gevraagd naar hun zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, en hun zorggebruik. De resultaten zullen laten zien of eerdere ondersteuning toegevoegde waarde heeft.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
852002126
Looptijd: 78%
Looptijd: 78 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. de Vugt
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University