Mobiele menu

Tubal flushing with oil-based contrast during HSG in subfertile women: Is early flushing cost-effective as compared to delayed flushing?

Een baarmoederfoto of HSG (hysterosalpinogram), werd tot voor kort bij iedereen verricht binnen het vruchtbaarheidsonderzoek. De huidige richtlijn adviseert om een HSG alleen te maken bij een hoge verdenking op eileiderziekte. Hierbij is het zwangerschap bevorderende effect van een HSG met olie contrast, zoals recent aangetoond in een Nederlands onderzoek, buiten beschouwing gelaten. Wij verwachten dat het verrichten van een HSG met olie contrast tijdens het vruchtbaarheidsonderzoek sneller tot een zwangerschap leidt in vergelijking met een HSG met olie contrast na een wachttijd van 6 maanden, hetgeen nu in de praktijk veelvuldig voorkomt. Indien dit ook resulteert in meer doorgaande zwangerschappen, zijn er minder vruchtbaarheidsbehandelingen nodig, wat zich vertaalt in lagere zorgkosten. Deelnemers worden door loting ingedeeld in één van beide behandelgroepen.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
852001932
Looptijd: 97%
Looptijd: 97 %
2019
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. K. Dreyer
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc