Mobiele menu

Twelve years Zwolle Healthy City: explaining and strengthening the keys to success in policy and practice with focus on target group participation

Doel

Het onderzoeksproject beantwoordt twee onderzoeksvragen:

  1. Wat is er de gedurende de periode van 12 jaar concreet gedaan op het niveau van de lokale organisatie en de implementatie binnen de Zwolse integrale wijkgerichte aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen, 'Zwolle Gezonde Stad'?
  2. Hoe kan de samenwerking met de doelgroepen 4 t/m 12 jarigen en senioren (65+) in de aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen verbeterd worden?

Aanpak/werkwijze

Voor het beantwoorden van de 1e onderzoeksvraag werd de aanpak van Zwolle Gezonde Stad gereflecteerd aan de kennis en inzichten uit de wetenschap en andere lokale situaties.
Voor het beantwoorden van de 2e onderzoeksvraag zijn in de drie focuswijken twee keer per jaar interviews en groepsgesprekken gehouden met de twee doelgroepen, de (wijk)professionals en de beleidsmakers. Dit om na te gaan of de veelbelovende en lokaal passende werkwijzen en hulpmiddelen ondersteuning boden in de onderlinge samenwerking en waarom.

Afbeelding
zwolle gezonde stad

Infographic

Bekijk de ‘knoppen’ waaraan je kunt draaien bij een lokale integrale aanpak van gezondheidsverschillen
Bestand
Afbeelding
Logisch model Zwolle gezonde stad

Logisch model

Bekijk het logisch model van het project Zwolle gezonde stad

Kennisclip

In deze kennisclip hoor je wat participatief actieonderzoek is en hoe je dat kunt doen.

Producten

Titel: Gelijke kansen vergroten - gezondheidsverschillen verkleinen
Auteur: Lisa Wilderink, Carry Renders, Els Evenboer en Ingrid Bakker
Magazine: e-magazine Gezondheidsverschillen
Link: https://platformstadenwijk.nl/
Titel: Participatie vergroot kansengelijkheid
Auteur: Ingrid Bakker, Lisa Wilderink, Carry M. Renders en NataschaNotten
Magazine: e-magazine participatiemoe(d)
Link: https://platformstadenwijk.nl/2021/06/28/participatiemoed/
Titel: Kinderen uit Diezerpoort brengen de wijk in beeld
Auteur: Lisa Wilderink
Magazine: RTV Zwolle FM
Link: https://www.rtvzwollefm.nl
Titel: Key elements of a successful integrated community-based approach aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands: A qualitative study
Auteur: Lisa Wilderink, Ingrid Bakker, Albertine J. Schuit, Jacob C. Seidell & Carry M. Renders
Magazine: PLoS ONE
Link: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240757
Titel: Negen kernelementen die volgens betrokken professionals bijdragen aan het succes van Zwolle Gezonde Stad.
Auteur: Lisa Wilderink, Ingrid Bakker, Albertine J. Schuit, Jacob C. Seidell & Carry M. Renders
Magazine: TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-021-00293-z
Titel: A Theoretical Perspective on Why Socioeconomic Health Inequalities Are Persistent: Building the Case for an Effective Approach
Auteur: Lisa Wilderink, Ingrid Bakker, Albertine J. Schuit, Jacob C. Seidell, Ioana A. Pop and Carry M. Renders
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Link: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/14/8384/htm
Titel: Involving Children in Creating a Healthy Environment in Low Socioeconomic Position (SEP) Neighborhoods in The Netherlands: A Participatory Action Research (PAR) Project
Auteur: Lisa Wilderink, Ingrid Bakker, Albertine J. Schuit, Jacob C. Seidell and Carry M. Renders
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Link: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/22/12131
Titel: Participatief actieonderzoek met senioren tijdens corona
Auteur: Lisa Wilderink, Niels Piëst, Carry M. Renders, Ingrid Bakker
Magazine: Geron, tijdschrift over ouder worden & samenleving
Link: https://gerontijdschrift.nl/artikelen/participatief-actieonderzoek-met-senioren-tijdens-corona/
Titel: De lessen van 12 jaar Zwolle Gezonde Stad
Auteur: Namens JOGG: Anika van de Wijngaard
Magazine: JOGG
Link: https://issuu.com/joggnl/docs/just_jogg_magazine_210x270mm_issuu_def
Titel: Rapportage (zelf)evaluatie/ monitoring kernelementen Zwolle Gezonde Stad
Auteur: Naomi Dickhof en Lisa Wilderink
Titel: Advies voor Zwolle Gezonde Stad door Lisa Wilderink (2020)
Auteur: Wilderink, Lisa
Titel: Adviesrapport Zwolle Gezonde Stad
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Factsheet. Kwantitatieve studie naar uitkomstmaten Zwolle Gezonde Stad.
Auteur: Wilderink, Lisa
Titel: Factsheet kick off project MAPZ
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Folder project MAPZ/photovoice met kinderen
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Infographic kernelementen Zwolle Gezonde Stad
Auteur: Lisa Wilderink, Ingrid Bakker, Albertine J. Schuit, Jacob C. Seidell & Carry M. Renders
Titel: Zwolle Gezonde Stad: dé essentiële bouwstenen om samen in beweging te komen
Auteur: Newsroom Windesheim
Link: https://www.windesheim.nl/nieuws/2021/april/
Titel: Handleiding photovoice
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Folder project MAPZ met senioren
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Project MAPZ: hoe help je minder zelfredzame ouderen in de 1,5m-samenleving?
Auteur: Lisa Wilderink
Link: https://www.windesheim.nl/nieuws/2020/mei/
Titel: Factsheet project MAPZ Stadshagen
Auteur: Wilderink, Lisa
Link: https://www.researchgate.net/publication/355205633_Factsheet_project_MAPZ_Stadshagen
Titel: Lisa Wilderink (26) doet onderzoek naar gezondheid in Zwolle: ‘Nog genoeg stappen te zetten’
Auteur: Paulien Plat, de Stentor
Magazine: DS De Stentor
Link: https://www.destentor.nl/zwolle/lisa-wilderink-26-doet-onderzoek-naar-gezondheid-in-zwolle-nog-genoeg-stappen-te-zetten~aaaa5977/
Titel: Involving children in creating a healthy environment in low SEP neighborhoods in the Netherlands: a Participatory Action Research (PAR) project
Auteur: Wilderink¹, Lisa
Titel: Key elements of a successful integrated community-based approach aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands
Auteur: Wilderink¹, Lisa
Titel: Kennisclip participatief actieonderzoek en project MAPZ
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Kennisclip. Participatief actieonderzoek met senioren; peer-to-peer vragenlijstonderzoek
Auteur: Lisa Wilderink
Link: https://media.windesheim.nl/Mediasite/Play/e17639ce1a9642609eb3a5052a05b12c1d
Titel: Kinderen in Zwolle onderzoeken hoe gezond hun wijk is; PRAKTIJKVOORBEELD - 5 OKTOBER 2020
Auteur: Lisa Wilderink
Link: https://www.gezondin.nu/kennisbank/
Titel: Project MAPZ website
Auteur: Lisa Wilderink
Link: http://www.project-mapz.nl
Titel: Infographic. Mechanisms and contextual factors related to key elements of Zwolle Healthy City, a local integrated approach aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands.
Auteur: Wilderink, Lisa
Titel: Infographic. Mechanismes en contextuele factoren behorende bij kernelementen van Zwolle Gezonde Stad, een lokale integrale aanpak gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen.
Auteur: Wilderink, Lisa
Titel: Filmpje gemaakt met kinderen in de wijk Diezerpoort over de speeltoestellen in hun wijk
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Dataset 'Key elements of a successful integrated community-based approach aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands: A qualitative study'
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Involving children in creating a healthy environment in a low-SEP neighborhood: a Participatory Action Research (PAR) project - data
Auteur: Wilderink, L

Kenmerken

Projectnummer:
531001314
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. I. Bakker
Verantwoordelijke organisatie:
Christelijke Hogeschool Windesheim
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.