Mobiele menu

Twelve years Zwolle Healthy City: explaining and strengthening the keys to success in policy and practice with focus on target group participation

Projectomschrijving

Doel

Het onderzoeksproject zal twee onderzoeksvragen beantwoorden:

  1. Wat is er de gedurende de periode van 12 jaar concreet gedaan op het niveau van de lokale organisatie en de implementatie binnen de Zwolse integrale wijkgerichte aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen, 'Zwolle Gezonde Stad'?
  2. Hoe kan de samenwerking met de doelgroepen 4 t/m 12 jarigen en senioren (65+) in de aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen verbeterd worden?

Aanpak/werkwijze

Voor het beantwoorden van de 1e onderzoeksvraag zal de aanpak van Zwolle Gezonde Stad worden gereflecteerd aan de kennis en inzichten uit de wetenschap en andere lokale situaties.
Voor het beantwoorden van de 2e onderzoeksvraag zullen in de drie focuswijken twee keer per jaar interviews en groepsgesprekken worden gehouden met de twee doelgroepen, de (wijk)professionals en de beleidsmakers. Dit om na te gaan of de veelbelovende en lokaal passende werkwijzen en hulpmiddelen ondersteuning bieden in de onderlinge samenwerking en waarom.

Afbeelding
zwolle gezonde stad

Infographic

Bekijk de ‘knoppen’ waaraan je kunt draaien bij een lokale integrale aanpak van gezondheidsverschillen
Bestand
Afbeelding
Logisch model Zwolle gezonde stad

Logisch model

Bekijk het logisch model van het project Zwolle gezonde stad

Kennisclip

In deze kennisclip hoor je wat participatief actieonderzoek is en hoe je dat kunt doen.

Producten

Titel: Gelijke kansen vergroten - gezondheidsverschillen verkleinen
Auteur: Lisa Wilderink, Carry Renders, Els Evenboer en Ingrid Bakker
Magazine: e-magazine Gezondheidsverschillen
Link: https://platformstadenwijk.nl/
Titel: Participatie vergroot kansengelijkheid
Auteur: Ingrid Bakker, Lisa Wilderink, Carry M. Renders en NataschaNotten
Magazine: e-magazine participatiemoe(d)
Link: https://platformstadenwijk.nl/2021/06/28/participatiemoed/
Titel: Kinderen uit Diezerpoort brengen de wijk in beeld
Auteur: Lisa Wilderink
Magazine: RTV Zwolle FM
Link: https://www.rtvzwollefm.nl
Titel: Key elements of a successful integrated community-based approach aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands: A qualitative study
Auteur: Lisa Wilderink, Ingrid Bakker, Albertine J. Schuit, Jacob C. Seidell & Carry M. Renders
Magazine: PLoS ONE
Link: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240757
Titel: Negen kernelementen die volgens betrokken professionals bijdragen aan het succes van Zwolle Gezonde Stad.
Auteur: Lisa Wilderink, Ingrid Bakker, Albertine J. Schuit, Jacob C. Seidell & Carry M. Renders
Magazine: TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-021-00293-z
Titel: A Theoretical Perspective on Why Socioeconomic Health Inequalities Are Persistent: Building the Case for an Effective Approach
Auteur: Lisa Wilderink, Ingrid Bakker, Albertine J. Schuit, Jacob C. Seidell, Ioana A. Pop and Carry M. Renders
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Link: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/14/8384/htm
Titel: Involving Children in Creating a Healthy Environment in Low Socioeconomic Position (SEP) Neighborhoods in The Netherlands: A Participatory Action Research (PAR) Project
Auteur: Lisa Wilderink, Ingrid Bakker, Albertine J. Schuit, Jacob C. Seidell and Carry M. Renders
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Link: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/22/12131
Titel: Participatief actieonderzoek met senioren tijdens corona
Auteur: Lisa Wilderink, Niels Piëst, Carry M. Renders, Ingrid Bakker
Magazine: Geron, tijdschrift over ouder worden & samenleving
Link: https://gerontijdschrift.nl/artikelen/participatief-actieonderzoek-met-senioren-tijdens-corona/
Titel: De lessen van 12 jaar Zwolle Gezonde Stad
Auteur: Namens JOGG: Anika van de Wijngaard
Magazine: JOGG
Link: https://issuu.com/joggnl/docs/just_jogg_magazine_210x270mm_issuu_def
Titel: Rapportage (zelf)evaluatie/ monitoring kernelementen Zwolle Gezonde Stad
Auteur: Naomi Dickhof en Lisa Wilderink
Titel: Advies voor Zwolle Gezonde Stad door Lisa Wilderink (2020)
Auteur: Wilderink, Lisa
Titel: Adviesrapport Zwolle Gezonde Stad
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Factsheet. Kwantitatieve studie naar uitkomstmaten Zwolle Gezonde Stad.
Auteur: Wilderink, Lisa
Titel: Factsheet kick off project MAPZ
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Folder project MAPZ/photovoice met kinderen
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Infographic kernelementen Zwolle Gezonde Stad
Auteur: Lisa Wilderink, Ingrid Bakker, Albertine J. Schuit, Jacob C. Seidell & Carry M. Renders
Titel: Zwolle Gezonde Stad: dé essentiële bouwstenen om samen in beweging te komen
Auteur: Newsroom Windesheim
Link: https://www.windesheim.nl/nieuws/2021/april/
Titel: Handleiding photovoice
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Folder project MAPZ met senioren
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Project MAPZ: hoe help je minder zelfredzame ouderen in de 1,5m-samenleving?
Auteur: Lisa Wilderink
Link: https://www.windesheim.nl/nieuws/2020/mei/
Titel: Factsheet project MAPZ Stadshagen
Auteur: Wilderink, Lisa
Link: https://www.researchgate.net/publication/355205633_Factsheet_project_MAPZ_Stadshagen
Titel: Lisa Wilderink (26) doet onderzoek naar gezondheid in Zwolle: ‘Nog genoeg stappen te zetten’
Auteur: Paulien Plat, de Stentor
Magazine: DS De Stentor
Link: https://www.destentor.nl/zwolle/lisa-wilderink-26-doet-onderzoek-naar-gezondheid-in-zwolle-nog-genoeg-stappen-te-zetten~aaaa5977/
Titel: Involving children in creating a healthy environment in low SEP neighborhoods in the Netherlands: a Participatory Action Research (PAR) project
Auteur: Wilderink¹, Lisa
Titel: Key elements of a successful integrated community-based approach aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands
Auteur: Wilderink¹, Lisa
Titel: Kennisclip participatief actieonderzoek en project MAPZ
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Kennisclip. Participatief actieonderzoek met senioren; peer-to-peer vragenlijstonderzoek
Auteur: Lisa Wilderink
Link: https://media.windesheim.nl/Mediasite/Play/e17639ce1a9642609eb3a5052a05b12c1d
Titel: Kinderen in Zwolle onderzoeken hoe gezond hun wijk is; PRAKTIJKVOORBEELD - 5 OKTOBER 2020
Auteur: Lisa Wilderink
Link: https://www.gezondin.nu/kennisbank/
Titel: Project MAPZ website
Auteur: Lisa Wilderink
Link: http://www.project-mapz.nl
Titel: Infographic. Mechanisms and contextual factors related to key elements of Zwolle Healthy City, a local integrated approach aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands.
Auteur: Wilderink, Lisa
Titel: Infographic. Mechanismes en contextuele factoren behorende bij kernelementen van Zwolle Gezonde Stad, een lokale integrale aanpak gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen.
Auteur: Wilderink, Lisa
Titel: Filmpje gemaakt met kinderen in de wijk Diezerpoort over de speeltoestellen in hun wijk
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Dataset 'Key elements of a successful integrated community-based approach aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands: A qualitative study'
Auteur: Lisa Wilderink
Titel: Involving children in creating a healthy environment in a low-SEP neighborhood: a Participatory Action Research (PAR) project - data
Auteur: Wilderink, L

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

AANLEIDING

De gemeente Zwolle wil zich samen met haar Zwolse en landelijke partners inzetten voor bewoners met gezondheidsachterstanden. Zij hebben naast gezondheidsproblemen (zoals overmatige alcoholconsumptie en overgewicht) ook vaker te maken met bijvoorbeeld werkloosheid en armoede. Een mogelijke integrale oplossing voor deze problemen wordt geboden door de lokale integrale wijkgerichte aanpak ‘Zwolle Gezonde Stad’. Deze lerende en groeiende aanpak wordt sinds 2010 ingezet in de Zwolse wijken waar relatief veel mensen wonen met gezondheidsachterstanden en een lage sociaal economische status, waaronder de wijken Diezerpoort, Holtenbroek en Aa-landen.

ONDERZOEKSVRAGEN

Het onderzoeksproject zal twee onderzoeksvragen beantwoorden: 1) Wat is er in de afgelopen 8 jaar en wordt de komende 4 jaar concreet gedaan op het niveau van de lokale organisatie en implementatie, dat heeft bijgedragen aan het succes van de aanpak Zwolle Gezonde Stad? Uit eerdere onderzoeken weten we dat de aanpak effect heeft (gehad) op het bevorderen van een gezonde omgeving, gezond gedrag, gezond gewicht en het wegnemen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Door inzichtelijk te maken wat er concreet is gedaan kunnen andere gemeenten en het onderwijs hier lering uit trekken (retrospectief). 2) Hoe kan doelgroep participatie verbeterd worden? Uit de literatuur blijkt steeds duidelijker dat doelgroep participatie noodzakelijk is voor succes en daarom nadrukkelijk onderdeel zou moeten zijn van integrale aanpakken van gezondheidsverschillen. De gemeente Zwolle en haar samenwerkingspartners willen met haar gezondheidsbeleid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma van Zwolle Gezonde Stad de samenwerking met de doelgroepen (kinderen en hun ouders, en senioren) verbeteren bij de invulling en uitvoering van de aanpak op de gezondheidsachterstanden. Ook de leerpunten uit de hiervoor gebruikte lerende participatieve evaluatie aanpak zullen worden gedeeld met andere gemeenten en het onderwijs voor verdere uitrol (prospectief).

ONDERZOEKSMETHODEN

Voor het beantwoorden van de 1e onderzoeksvraag zal de aanpak van Zwolle Gezonde Stad worden gereflecteerd aan de kennis en inzichten uit de wetenschap en andere lokale situaties. Hierbij wordt ingezoomd op de volgende onderdelen uit het logische model van Jongeren Op Gezond Gewicht: lokale organisatie (de 5 pijlers politiek bestuurlijk draagvlak, publiek-private samenwerking, sociale marketing, verbinding van preventie en zorg, monitoring en evaluatie), intersectorale samenwerking, community capacity building en gezondheid bevorderende activiteiten. Voor het beantwoorden van de 2e onderzoeksvraag zullen in nauw overleg tussen de verschillende belanghebbenden – de doelgroep, de (wijk)professionals en de bestuurders/ beleidsmakers – werkwijzen en hulpmiddelen worden uitgeprobeerd die uit wetenschappelijk onderzoek en praktijksituaties ten minste veelbelovend en passend zijn gebleken en lokaal inzetbaar zijn. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van een logisch model om de relatie tussen randvoorwaarden en activiteiten (input, output) met de resultaten van de aanpak (outcome) inzichtelijk te maken. Twee keer per jaar zullen er in de drie focuswijken interviews en groepsgesprekken worden gehouden om na te gaan of deze werkwijzen en hulpmiddelen ondersteuning bieden in de onderlinge samenwerking en waarom. Zowel de twee doelgroepen (kinderen van 4-12 jaar en hun ouders en senioren van 65 jaar en ouder), de (wijk)professionals als de beleidsmakers worden gevraagd mee te doen.


RESULTATEN

Met deze nieuwe kennis over de succesfactoren en doelgroep participatie kan de Zwolse aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen en het bijbehorende logisch (JOGG) model worden verbeterd en kunnen de inzichten ook in andere gemeenten en in het mbo, hbo en universitaire onderwijs worden ingezet.

SAMENWERKENDE PARTIJEN

Onderzoekers van Hogeschool Windesheim en Vrije Universiteit Amsterdam werken in dit project samen met de gemeente Zwolle, de publieke en private partners van Zwolle Gezonde Stad, de landelijke partijen RIVM/Centrum Gezond Leven, Pharos/ Gezond in … en Jongeren Op Gezond Gewicht en – als laatste, maar zeker niet minder belangrijk - de twee genoemde doelgroepen.

SHORT SUMMARY

Since 2010, the Zwolle Healthy City approach has been used in the Zwolle communities in which a relatively large share of the residents have health disadvantages and low socioeconomic status, including Diezerpoort, Holtenbroek and Aa-landen. Together with its partners in Zwolle and throughout the Netherlands, the municipality of Zwolle seeks to commit effort to assist residents who are at a disadvantage with regard to health. The two research questions are 1. What exactly has been done during the past 8-year period and coming 4-year period at the level of local organisation and implementation within the Zwolle Healthy City approach? 2. How can target group participation be improved within the approach to socio economic health inequalities?

Kenmerken

Projectnummer:
531001314
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. I. Bakker
Verantwoordelijke organisatie:
Christelijke Hogeschool Windesheim