Mobiele menu

Useful and cost-effective workup in chronic polyneuropathy

Zinnige diagnostiek bij polyneuropathie
Polyneuropathie is een veel voor komende neurologische aandoening. In Nederland hebben meer dan 300.000 mensen polyneuropathie en er zijn veel verschillende oorzaken voor deze ziekte. Het vinden van de oorzaak is belangrijk voor de behandelingsmogelijkheden. De Nederlandse Richtlijn Polyneuropathie 2019 geeft aanbevelingen voor het verrichten van uitgebreid bloedonderzoek en zenuwonderzoek (EMG).
Dit is een zorgevaluatieonderzoek bij 1200 volwassen poliklinische patiënten om vast te stellen welke bloedonderzoeken zinnig zijn en wanneer EMG-onderzoek moet plaats vinden voor het stellen van de juiste diagnose.
De zorgevaluatie vergelijkt de aanpak van standaard diagnostiek met de aangepaste methode van beperkt onderzoek om te bepalen of de juiste diagnose gesteld kan worden. Daarnaast vindt evaluatie plaats van medische zorg- en patiëntgerelateerde kosten, invloed op behandeling en beleid, en belasting en voordelen voor de patiënt.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Neurologie

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijnen in de FMS Richtlijnendatabase Laboratoriumonderzoek zonder alarmsymptomen bij polyneuropathie, Stroomdiagram diagnostiek polyneuropathie en Indicatie EMG bij polyneuropathie

Inclusiemonitor - Voortgang deelnemende patiënten

Bekijk de voortgang van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) aan deze studie.

Kenmerken

Projectnummer:
10330022010005
Looptijd: 89%
Looptijd: 89 %
2020
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.F.J.E. Vrancken
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht