Mobiele menu

Validation of the 'Trimbos and iMTA questionnaire on Costs associated with Psychiatric illness' (TiC-P) for measuring health care utilisation and production loss.

In dit onderzoek naar de kosteneffectiviteit van monitoring psychotherapie met en zonder feedback, onderzoeken we of patiënten een vragenlijst, die door hen zelf moet worden ingevuld over hun gebruik aan zorg en de gevolgen van ziekte voor werk, goed begrijpen. Ook testen we of de vragenlijst meet wat hij zou moeten meten. Tenslotte onderzoeken we of de antwoorden overeenkomen met het werkelijke gebruik van zorg en verzuim van werk. 
Data zijn verzameld in de periode 2006 tot en met januari 2011. De resultaten van het onderzoek worden in het 4e kwartaal van 2011 gepresenteerd.
De vragenlijst is afgenomen onder patiënten die behandeld worden met psychotherapie. Het is de bedoeling dat deze vragenlijst ook bij andere patiëntgroepen met psychische problemen kan worden afgenomen.

Producten

Titel: Feasibility, reliability and validity of a questionnaire on healthcare consumption and productivity loss in patients with a psychiatric disorder (TiC-P)
Auteur: Clazien Bouwmans, Kim De Jong, Reinier Timman, Moniek Zijlstra-Vlasveld, Christina Van der Feltz-Cornelis, Siok Swan Tan and Leona Hakkaart-van Roijen

Verslagen


Eindverslag

Het doel van de studie was het vaststellen van de validiteit en betrouwbaarheid van de Vragenlijst over Zorggebruik, Ziekte en Werk (TiC-P) (www.imta.nl). De onderdelen van deze validatiestudie betroffen de toepasbaarheid (response, invultijd voor de patiënt, proporties ontbrekende informatie) van de vragenlijst (642 respondenten;2132 vragenlijsten) en de betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens. Voor het testen van de betrouwbaarheid is een test-hertest-meting uitgevoerd onder 100 respondenten. De validiteit van de data is vastgesteld door een vergelijking van gerapporteerde data met data van zorgaanbieders en werkgevers. De response rate was 72%. De gemiddelde tijd die nodig was voor het invullen van de TiC-P bedroeg 7.8 minuten. De proportie missende informatie bij de verschillende items was minder dan 2,4%. Relatief meer onvolledige informatie werd gegeven over gebruikte medicatie met als gevolg dat voor 10% van de medicatie geen kosten berekend konden worden. Algemeen was de betrouwbaarheid van de gerapporteerde data toereikend tot perfect (ICC >0,6). De betrouwbaarheid van data betreffende contacten met zorgverleners, die relatief weinig werden bezocht, was matig. Er was grote overeenstemming tussen gerapporteerde data en data uit registraties van deelnemende therapeuten en data m.b.t. lang verzuim van arbo-registraties (ICC > 0.8) wat duidt op een grote validiteit.
Het doel van de studie is het vaststellen van validiteit en betrouwbaarheid van de ‘Trimbos and iMTA questionnaire on Costs associated with Psychiatric illness’ (TiC-P). De data wordt verkregen als onderdeel van een gerandomiseerde klinische trial die de kosten-effectiviteit van monitoring psychotherapie met en zonder feedback bestudeert. Voor het toetsen van de validiteit zullen gegevens over zorggebruik en verzuim bij betaald werk worden vergeleken met gegevens uit bestanden van zorgaanbieders en werkgevers. Dit onderdeel van de studie wordt gestart als de data verzameling in de hoofdstudie afgerond is. Voor het toetsen van de validiteit zullen 150 respondenten, gestratificeerd naar niveau van zorgconsumptie (laag, medium, hoog) worden geselecteerd. Voor het testen van de betrouwbaarheid wordt een test-hertest per e-mail uitgevoerd op twee sub populaties van 100 respondenten. Voor deze analyse zijn inmiddels 37 respondenten geïncludeerd.

Kenmerken

Projectnummer:
945064149
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L Hakkaart-van Roijen
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC