Mobiele menu

Verdere verspreiding en implementatie van resultaten uit het COMPASSION-project

Projectomschrijving

Binnen het COMPASSION-project ontwikkelden we een training voor zorgverleners over palliatieve zorg bij COPD. Deze training was nog niet opschaalbaar en beschikbaar voor zorgverleners in ander regio’s. Daarom maakten we een Blended Learning Programma. Daarnaast schreven we een korte handreiking met tips hoe je palliatieve zorg in de gebruikelijke zorg voor mensen met ernstige COPD onderbrengt. We herschreven deze handreiking, met daarin handvatten en onze ervaringen uit het COMPASSION-project.

Doel

De doelen van dit project zijn:

  1. Het doorontwikkelen van de COMPASSION-training naar een Blended Learning Programma, een trainingsprogramma ‘Palliatieve zorg bij COPD’ beschikbaar voor alle zorgverleners in de palliatieve COPD-zorg.
  2. Het schrijven van een gedegen ‘Handreiking Implementatie van Palliatieve Zorg bij COPD’, zodat ziekenhuisregio’s of netwerk palliatieve zorg regio’s palliatieve zorg bij COPD kunnen implementeren.

Aanpak/werkwijze

Voor het Blended Learning Programma bouwden we samen met Bohn Stafleu van Loghum een e-learning module. Longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en longartsen keken mee naar de inhoud van deze module en de opbouw en gaven waar nodig aanpassingen aan. Voor de live bijeenkomsten schreven we 2 modules: 1 module Organisatie- en docentenhandleiding en 1 module voor de deelnemende zorgverleners. We testten het Blended Learning Programma in 2 ziekenhuisregio’s.

Voor het schrijven van de Handreiking Implementatie van Palliatieve zorg bij COPD maakten we gebruik van de ervaringen en inzichten die we opdeden tijdens ons COMPASSION-project. Hierbij keek een expert op gebied van implementatie mee.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met Bohn Stafleu van Loghem, Radboudumc en het Leiden Universitair Medisch Centrum.

Resultaten

We ontwikkelden een Blended Learning Programma Palliatieve zorg bij COPD bestaande uit:

  • een e-learning module voor kennisoverdracht
  • een organisatie- en docentenhandleiding en een module voor deelnemers voor 2 live bijeenkomsten ‘communicatietraining proactieve zorgplanningsgesprekken’ en ‘transmurale samenwerking en implementatie’
  • trainingsmateriaal voor de 2 live bijeenkomsten
  • handreiking Implementatie Palliatieve Zorg bij COPD

Het Blended Learning Programma is positief geëvalueerd. De e-learning kreeg gemiddeld een 8,4 (punten van 1-10) en de live bijeenkomsten kregen een gemiddelde van 4,6 (punten van 1-5). De zorgverleners vonden dat ze veel hebben geleerd om de palliatieve COPD-zorg te verbeteren.

Samenwerken en overdracht

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met dit programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Goede samenwerking en overdracht tussen zorgverleners speelt daarbij een belangrijke rol.

Kenmerken

Projectnummer:
08440462210002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
EML Verschuur
Verantwoordelijke organisatie:
Agora