Mobiele menu

Verspreiding en implementatie impuls ERASE-MDO

Een op de 20 ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling wordt nog vaak gemist en het is een complex probleem. Een belangrijk middel voor de verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling is reflectie op het signaleren en handelen bij een vermoeden van ouderenmishandeling tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). In vervolg op het signaleringsinstrument voor ouderenmishandeling ERASE is een aanpak voor het MDO ontwikkeld.

ERASE-MDO ondersteunt professionals bij:
1. aanvullende gegevensverzameling bij een vermoeden van ouderenmishandeling,
2. een anonieme bespreking en uitdieping van de casus
3. de besluitvormingsprocedure tijdens het MDO-ouderenmishandeling.

In dit project is ERASE-MDO geïmplementeerd in drie nieuwe ziekenhuizen en ook hier blijkt het bij te dragen aan verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling. Tevens zijn twee instructiefilmpjes en een implementatieplan gemaakt, zodat andere ziekenhuizen ook deze werkwijze kunnen implementeren.

Lees meer over dit project op de website van de HAN: https://www.han.nl/projecten/2022/erase-ouderenmishandeling/ 

Producten

Titel: Voorbereidingslijst ERASE-MDO
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mjfEmN6vlns
Titel: Standaard voorbereiding, uitvoering en besluitvorming ERASE-MDO
Link: https://www.youtube.com/watch?v=u7CtBt_0dx0

Verslagen


Eindverslag

Een op de 20 ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is een complex probleem en herkenning van ouderenmishandeling wordt nog vaak gemist door professionals in het ziekenhuis. Een belangrijk middel voor de verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling is reflectie op het signaleren en handelen bij een vermoeden van ouderenmishandeling tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). In vervolg op het signaleringsinstrument voor ouderenmishandeling ERASE is een aanpak voor het MDO ontwikkeld (ERASE-MDO). ERASE-MDO ondersteunt professionals bij: 1. aanvullende gegevensverzameling bij een vermoeden van ouderenmishandeling, 2. een anonieme bespreking en uitdieping van de casus 3. de besluitvormingsprocedure tijdens het MDO-ouderenmishandeling. In dit project is ERASE-MDO geïmplementeerd in drie nieuwe ziekenhuizen en ook hier blijkt het bij te dragen aan verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling. Tevens zijn twee instructiefilmpjes en een implementatieplan gemaakt, zodat andere ziekenhuizen ook deze werkwijze kunnen implementeren.

Kenmerken

Projectnummer:
10260072110002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S.A.A. Berben
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

VIMP-project

Dit project is een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)-project. ZonMw kan een gehonoreerd en afgerond project extra stimuleren met een VIMP. Het doel van een VIMP is doorgeleiding, verspreiding of implementatie van projectresultaten. Deze VIMP hoort bij het hoofdproject ERASE; validering van de Netherlands EldeR Abuse ScalE voor vroegtijdige herkenning van ouderenmishandeling binnen het ziekenhuis.