Mobiele menu

Verspreiding en Implementatie van drie nieuwe 'op maat' interventies, Dementalent, Dementelcoach en STAR e-Learning, via Ontmoetingscentra

Aanleiding

Mensen met dementie en mantelzorgers voelen zich vaak aan hun lot overgelaten nadat de diagnose dementie is gesteld. Zij hebben behoefte aan informatie, advies, betekenisvolle activiteiten en emotionele steun. Ontmoetingscentra 3.0 helpt aan deze behoefte te voldoen.

Positieve resultaten voor ontmoetingscentra 3.0 met nieuwe interventies

Amsterdam UMC, locatie VUmc, onderzocht een nieuw programma, Ontmoetingscentra 3.0, waarbij ontmoetingscentra in de wijk 3 nieuwe interventies aanbieden: DemenTalent helpt mensen met dementie aan vrijwilligerswerk op basis van hun talenten; Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonische coaching; en STAR e-learning informeert mantelzorgers over omgaan met dementie. De resultaten waren positief en kosteneffectief. DemenTalent-deelnemers hadden minder gedrags- en stemmingsproblemen en hun mantelzorgers waren minder emotioneel belast. Mantelzorgers die het programma gebruikten waren gelukkiger dan mantelzorgers die geen ondersteuning ontvangen.

Doel

In dit project werden 3 nieuwe bewezen effectieve interventies voor thuiswonende mensen met dementie en mantelzorgers programma landelijk verspreid en geïmplementeerd via Ontmoetingscentra. Het gaat om DemenTalent (vrijwilligerswerk door mensen met dementie), Dementelcoach (telefonische coaching) en STAR Online voor mantelzorgers.

Resultaten

Hiertoe zijn cursussen, een YouTube kanaal met filmportretten, een implementatiedraaiboek, een handreiking voor werken met vrijwilligers met dementie en andere informatiematerialen ontwikkeld. Er is campagne gevoerd via mailings, lezingen, workshops, publicaties om ontmoetingscentra, verwijzers, mensen met dementie, mantelzorgers, gemeenten, zorgkantoren, dementienetwerken en politici te informeren. Hierdoor is er grotere landelijke bekendheid van de interventies. Er zijn nu 24 Ontmoetingscentra in Nederland die DemenTalent, 16 die Dementelcoach en 11 die STAR online aanbieden (of delen daarvan). Een aantal centra zal binnenkort DemenTalent (11), Dementelcoach (6) en/of STAR Online (7) gaan invoeren.

Meer informatie

Producten

Titel: Programma Ontmoetingscentra
Auteur: R.M. Droes
Link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties
Titel: informatiebrief met brochure Samenvatting onderzoeksresultaten t.b.v. Verwijzers
Auteur: R.M.Dröes
Titel: Draaiboek Ontmoetingscentra3.0 voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Auteur: Van Dijk, M. & Dröes, R.M.
Titel: Programma Ontmoetingscentra, incl. Ontmoetingscentra 3.0
Auteur: Rose-Marie Dröes
Titel: Brochure 'Werken met vrijwilligers met dementie'
Auteur: R. Dirkse en R.M. Dröes
Titel: Informatiebrief met samenvatting resultaten Onderzoek OC3.0 voor managers OC's (ronde 3)
Auteur: R.M. Dröes
Titel: Samenvatting resultaten Evaluatieonderzoek Ontmoetingscentra 3.0
Auteur: R.M Dröes
Titel: Informatiebrief + Samenvatting naar WMO medewerkers in gemeenten met OCs (ronde 2)
Auteur: R.M. Dröes
Titel: Informatiebrief + Samenvatting Managers OCs (ronde 2)
Auteur: R.M. Dröes
Titel: Informatiebrief + Samenvatting naar WMO medewerkers in gemeenten met OCs (ronde 1)
Auteur: R.M.Dröes
Titel: Informatiebrief en Samenvatting resultaten Onderzoek OC3.0 (ronde 1)
Auteur: R.M. Dröes
Titel: The individualised Meeting Centres Support Programme (iMCSP)
Auteur: R.M. Droes
Link: https://www.meetingdem.eu/
Titel: Digitale Brochure Werken met vrijwilligers met dementie
Auteur: R. Dirkse en R.M. Dröes
Titel: informatiebrief met brochure Samenvatting onderzoeksresultaten naar Zorgkantoren
Auteur: R.M. Dröes
Titel: Digitale Inspiratiewijzer dagactiviteiten voor mensen met dementie
Auteur: ZonMw, Marc van Bijsterveldt
Titel: Handreiking Werken met vrijwilligers met dementie. AmsterdamUMC, Locatie VU medisch centrum naar alle Ontmoetingscentra in Nederland
Auteur: Dirkse, R. & Dröes, R.M
Titel: Samenvatting resultaten Onderzoek OC3.0 naar Dementienetwerken
Auteur: RM. Droes
Titel: Informatiebrief met Engelse versie brochure Samenvatting + wetenschappelijk artikel over Ontmoetingscentra 3.0
Auteur: R.M.Dröes
Titel: Informatiebrief met Engelse versie brochure Samenvatting + wetenschappelijk artikel over Ontmoetingscentra 3.0
Auteur: R.M.Dröes
Titel: Ontwikkelingen in dagbesteding van mensen met dementie
Auteur: Ruud Dirkse
Titel: Mensen met dementie doen mee
Auteur: Ruud Dirkse
Titel: Zorg voor mensen met dementie & Ontmoetingscentra.
Auteur: Dröes, R.M
Titel: Masterclass Dementia
Auteur: Prof. R.M. Dröes
Titel: Ontwikkelingen in dagbesteding voor mensen met dementie
Auteur: Ruud Dirkse
Titel: Mensen met dementie doen mee
Auteur: Ruud Dirkse
Titel: The Meeting centres Support programme
Auteur: R.M. Dröes
Titel: Ontwikkelingen Ontmoetingscentra voor mensen met dementie In Nederland en daarbuiten
Auteur: Dröes, R.M
Titel: Demonstrated added value of the individualized Meeting Centers Support Programme.
Auteur: Dröes R.M., Van Rijn A, Rus E, Dacier, S., Bosmans J., Meiland F.
Titel: Ontmoetingscentra en vrijwilligerswerk voor mensen met dementie, een effectieve combinatie.
Auteur: Dröes, R.M
Titel: Mensen met dementie doen mee
Auteur: Ruud Dirkse
Titel: Cursus Ontmoetingscentra3.0; module implementeren van DemenTalent
Auteur: Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam.
Titel: Resultaten survey implementatie Ontmoetingscentra 3.0.
Auteur: Dröes, R.M
Titel: Ontwikkelingen in dagbesteding van mensen met dementie
Auteur: Ruud Dirkse
Titel: MeetingDem; sharing effective community-based support in dementia.
Auteur: R.M. Dröes
Titel: Lezing en workshop over Ontmoetingscentra en het Ontmoetingscentra 3.0 programma
Auteur: R.M. Droes
Titel: Ontmoetingscentra en Ontmoetingscentra3.0.
Auteur: R.M. Dröes
Titel: 'Laat mij maar gewoon m'n handen wapperen'
Auteur: De Boer, A., Blom, M.
Magazine: Denkbeeld
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12428-021-0893-3
Titel: Mantelzorgers staan er in de coronacrisis alleen voor; telefonische hulp moet het iets minder eenzaam maken
Auteur: Marten van de Wier
Magazine: Trouw
Titel: Utilization, effect and benefit of the Individualized Meeting Centers Support program for people with dementia and caregivers.
Auteur: Dröes, R.M., Van Rijn, A., Rus, E., Dacier, S., Meiland, F.J.M
Magazine: Clinical Interventions in Aging
Titel: Dissemination of iMCSP in the Netherlands
Auteur: Rose-Marie Dröes for MeetingDem Network
Magazine: Newsletter Meetingdem Network
Link: http://www.meetingdem.eu
Titel: Genieten en plezier maken helpt bij dementie
Auteur: A. van den Berg
Magazine: Thuis Actief, Activite ledenmagazine
Titel: Ontmoetingscentra helpen mensen met dementie actief te blijven
Auteur: website Pieter van Foreest
Titel: DemenTalent in Nieuwsuur
Auteur: Nieuwsuur
Link: https://nos.nl/nieuwsuur/video/2289359-actief-en-dement
Titel: New book "Dementia & Society" highlights the need to take collective responsibility to ensure a better future for people with dementia
Auteur: Alzheimer Europe
Titel: Nieuw Ontmoetingscentra 3.0 met individueel ondersteuningsprogramma
Auteur: IDE - Inovatiekring Dementie
Link: https://www.innovatiekringdementie.nl
Titel: AmsterdamUMC concludeert: Vrijwilligerswerk voor mensen met dementie blijkt ‘gouden greep’
Auteur: redactie website DemenTalent
Link: http://dementalent.nl/nieuws/
Titel: Het Gezicht van Dementie onderzoek
Auteur: Dieuwke de Boer
Link: https://publicaties.zonmw.nl/het-gezicht-van-dementieonderzoek
Titel: Onze aanpak werkt taboedoorbrekend
Auteur: Alzheimer Nederland
Link: http://alzheimer-nederland.nl/onderzoek
Titel: Hererkenning Ontmoetingscentra en Ontmoetingacentra 3.0: Ontmoetingscentra effectief bij mensen met dementie.
Auteur: Vilans
Titel: Na diagnose Dementie: blijf actief, vrijwilligerswerk heeft positief effect
Auteur: NOS.nl
Link: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2289329
Titel: Gezondheidsnet: Vrijwilligerswerk positief effect op mensen met dementie
Auteur: Gezindheidsnetwebsite
Titel: DAZ: DemenTalent project
Auteur: DAZ
Link: https://www.anderszorgen.nl/documenten/projecten.pdf
Titel: Kwaliteit van leven verbeteren bij mensen met dementie en mantelzorgers
Auteur: ZonMw
Link: https://projectnet.zonmw.nl/ProjectNetNW/Project/Product/New?categorieId=44
Titel: Nieuwsbrief Effectieve zorg & behandeling bij dementie juli 2021
Auteur: Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie en Helpdesk Ontmoetingscentra
Titel: Ontmoetingscentra en vrijwilligerswerk voor mensen met dementie, een effectieve combinatie
Auteur: Prof.dr. Rose-Marie Dröes
Link: http://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws
Titel: Hoogleraar Droës: DemenTalent werkt
Auteur: website Dementalent
Link: http://www.dementalent.nl/nieuws/hoogleraar-dro%C3%ABs-dementalent-werkt
Titel: Ontmoetingscentra 3.0. Informatief artikel over OC3.0 + download-brochure Samenvatting Onderzoeksresultaten en videofilm
Auteur: RM Dröes
Titel: Aanvullend aanbod Ontmoetingscentra
Auteur: Alzheimer Nederland
Link: https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/aanvullend-aanbod-ontmoetingscentra
Titel: Vrijwilligerswerk positief effect op mensen met dementie.
Auteur: website Amsterdam UMC
Titel: Zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie
Auteur: Prof.dr. Rose-Marie Dröes, Dr. Franka Meiland, Channah Pastink, MSc
Link: http://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws/
Titel: Dementalent; vrijwilligerswerk voor mensen met dementie werkt!
Auteur: Deltaplan Dementie
Titel: artikel over DemenTalent
Auteur: OC De Pijp Amsterdam
Titel: Steeds meer DementTalent-projecten
Auteur: DAZ
Link: https://www.anderszorgen.nl/nieuwsbrief/index.php
Titel: Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers
Auteur: Website Movisie
Link: http://www.movisie.nl/interventie/ontmoetingscentra-mensen-dementie-hun-verzorgers
Titel: Vrijwilligerswerk positief effect op mensen met dementie.
Auteur: website Amsterdam UMC
Titel: Het Gezicht van Dementie onderzoek
Auteur: Dieuwke de Boer
Titel: LinkedIn post RM Dröes
Auteur: RM Droes
Link: https://lnkd.in/eWF29FJR
Titel: Vrijwilligerswerk positief effect op mensen met dementie.
Auteur: Reuma Arnhem
Titel: Nieuwsbrief Effectieve zorg & behandeling bij dementie december 2021
Auteur: Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie en Helpdesk Ontmoetingscentra
Link: https://ontmoetingscentradementie.nl/downloads/nieuwsbrieven/
Titel: Steeds meer DementTalent-projecten
Auteur: DAZ
Titel: Cursus Ontmoetingscentra3.0; implementeren van DemenTalent.
Auteur: RM Droes, R Dirkse, S Danen & FJM Meiland Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam.
Titel: Training tot Coach voor Dementelcoach
Auteur: Saskia Danen
Titel: Cursus Ontmoetingscentra3.0; implementeren van Dementelcoach en STAR.
Auteur: RM Droes, R Dirkse, S Danen & FJM Meiland Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam.
Titel: Cursus Ontmoetingscentra3.0; implementeren van Dementelcoach en STAR.
Auteur: RM Droes, R Dirkse, S Danen & FJM Meiland Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam.
Titel: Cursus Ontmoetingscentra3.0; implementeren van Dementelcoach en STAR.
Auteur: RM Droes, R Dirkse, S Danen & FJM Meiland Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam.
Titel: Cursus Ontmoetingscentra 3.0 module implementeren DemenTalent
Auteur: RM Droes, R Dirkse, S Danen & FJM Meiland Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam.
Titel: Draaiboek Ontmoetingscentra3.0 voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Auteur: Van Dijk, M. & Dröes, R.M.
Titel: Cursus Ontmoetingscentra 3.0 module implementeren DemenTalent.
Auteur: RM Droes, R Dirkse, S Danen & FJM Meiland Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam.
Titel: Dementelcoach training
Auteur: Saskia Danen
Titel: Training tot Coach voor Dementelcoach
Auteur: Saskia Danen
Titel: Cursus Ontmoetingscentra3.0; implementeren van DemenTalent, Dementelcoach en STAR
Auteur: Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam
Titel: Handreiking Werken met vrijwilligers met dementie
Auteur: Dirkse, R. & Dröes, R.M
Titel: Introduction to STAR e-learning (op YouTube kanaal OC3.0)
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=njrRYbZmp0E
Titel: Talentclub De Brug: talentvrijwilliger op boerderij
Auteur: https://www.iszdebrug.nl/
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NAzQOaCjC2E
Titel: STAR dementie training in Ontmoetingscentrum Schagen op YouTube kanaal OC3.0
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=wpq2scQSVsU
Titel: Ontmoetingscentra 3.0 film op YouTube Kanaal Ontmoetingscentra3.0
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: https://youtu.be/o5GKeqnJMSo
Titel: The individualised Meeting Centres Support Programme, an Introduction
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ICl9XWv88hE
Titel: Dementelcoach: ervaringen mantelzorgers, video 4 - Fatos Ipek-Demir
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZXKCH2tU29U
Titel: Dementelcoach in t Bakkershuis
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=5--o_iiIT5s
Titel: DemenTalent: klussen in de speeltuin
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ARRVaPiy9lY
Titel: Introduction to DemenTalent
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=buqpBLfI6lA
Titel: Introduction to Dementelcoach
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=FONa2rzc74U
Titel: DemenTalent: Werken in de keuken
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=lgT-rAv3xMQ
Titel: Dementelcoach: ervaringen mantelzorgers, video 5 Gözde Duran
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rWc_Xtg5RBo
Titel: Talentclub in Ontmoetingscentrum De Vijver op YouTube kanaal OC3.0
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UK6z3eB53Wc
Titel: Dementelcoach: ervaringen mantelzorgers, video 3 - Güleç Isik
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=5dCaUB4QoNI
Titel: YouTube kanaal Ontmoetingscentra 3.0
Auteur: RM Droes
Link: https://youtube.com/channel/UCI3kRVVTGHf4ZX0Ly-7s0Wg
Titel: Meetings Centres 3.0 - Individualised Meeting Centers Support Pogramme
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fAAOy6Cj6bg
Titel: Dementelcoach: ervaringen mantelzorgers, video 2 - Dorien Trommel
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZXKCH2tU29U
Titel: Individualised Meeting Centers Support Programme
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: https://www.meetingdem.eu/publications/publicatons-non-mcsp
Titel: DemenTalent: Voorlichting op school
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Titel: Dementelcoach: ervaringen mantelzorgers video 1 - Gul Dolap
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jNjozGWozP4
Titel: Meeting Centres 3.0 – The complete film
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=o5GKeqnJMSo
Titel: Handreiking Werken met vrijwilligers met dementie.
Auteur: Dirkse, R. & Dröes, R.M
Titel: The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Well-Being of People Living with Dementia.
Auteur: Gerritsen, D., Van der Roest, H., Evans, S., Leontjevas, R., Prins, M., Brooker, D., & Dröes, R.M.
Titel: Informal Care for Persons with Dementia: Characteristics and Evidence-Based Support Interventions
Auteur: Declercq, A., Dröes, R., Mittelman, M., & Audenhove, C
Titel: Draaiboek Ontmoetingscentra3.0 voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Auteur: Van Dijk, M. & Dröes, R.M.

Kenmerken

Projectnummer:
7330506061
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.M. Dröes
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc