Mobiele menu

Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van DementTalent; een innovatieve vorm van begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers

Projectomschrijving

Bij DemenTalent werken mensen met dementie op een vrijwilligersplek die aansluit bij hun talenten. Voorbeelden van activiteiten die deelnemers aan DemenTalent op zich nemen zijn: onderhoud landschap (snoeien), voorlezen op basisschool, archief werkzaamheden en helpen op kinderdagverblijf. 

Doel van DemenTalent

Het doel van DemenTalent is de zelfwaardering van mensen met dementie te bevorderen en tegemoet te komen aan hun behoefte aan autonomie, sociaal contact, zinvolle activiteiten en nuttig kunnen zijn voor anderen c.q. sociale participatie. 

Resultaten

Dit onderzoek toont aan dat DemenTalent

  1. positiever werkt op gedrag en stemming van mensen met (een lichte) dementie dan deelname aan reguliere Ontmoetingscentra;
  2. geen effect heeft op zelfwaardering en ervaren autonomie van deelnemers;
  3. mantelzorgers van DemenTalent-deelnemers minder belast en gelukkiger laat voelen;
  4. kosteneffectief is.

De resultaten zijn belangrijk voor mensen met (lichte) dementie die hun talenten actief willen inzetten, voor mantelzorgers, ontmoetingscentra en zorg/welzijnsaanbieders, aanbieders van vrijwilligersplekken en beleidsmakers die willen bijdragen aan kostenbeheersing.

Vervolg

Het project maakt deel uit van een groter onderzoek, ‘Ontmoetingscentra 3.0’.

Producten

Titel: Inzetten van talenten van mensen met dementie. Hoe kun je een DemenTalent-project opzetten?
Auteur: Daphne Mensink
Titel: Resultaten onderzoek implementatie Dementelcoach en STAR e-Learning. Symposium Hulp bij dementie na de diagnose, CC Amstel, Amsterdam
Auteur: RM Droes
Titel: Presentatie over de ontmoetingscentra en het project DemenTalent, Kaderopleiding Psychogeriatrie
Auteur: Prof.dr. Rose-Marie Dröes
Titel: MeetingDem; sharing effective community-based support in dementia.
Auteur: Dröes, R.M
Titel: Implementatie van drie nieuwe 'op maat' interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bij Ontmoetingscentra
Auteur: prof. dr. Rose-Marie Dröes
Titel: DemenTalent en OC3.0
Auteur: DemenTalent
Titel: DemenTalent en OC3.0
Auteur: DemenTalent
Titel: Congres Daginvulling die past
Auteur: Daphne Mensink
Titel: The history of Meeting Centres in the Netherlands and in Italy
Auteur: RM Dröes (invited speaker)
Titel: The Meeting Centres Support Programme Model
Auteur: RM Dröes, invited speaker
Titel: Ontmoetingscentra en vrijwilligerswerk voor mensen met dementie, een effectieve combinatie
Auteur: RM Dröes, invited speaker
Titel: Ontwikkelingen Ontmoetingscentra voor mensen met dementie In Nederland en daarbuiten.
Auteur: Dröes, R.M
Titel: Zinvolle Dagbesteding voor mensen met dementie; mooie voorbeelden
Auteur: RM Dröes
Titel: The individualized Meeting Centers Support Program; evaluation of benefits and costs.
Auteur: RM Dröes
Titel: Demonstrated added value of the individualized Meeting Centers Support Programme
Auteur: Dröes R.M., Van Rijn A, Rus E, Dacier, S., Bosmans J., Meiland F.
Titel: The Meeting Centres in The Netherlands
Auteur: RM Dröes, invited speaker
Titel: Site visit Meeting Centres in Amsterdam Southern region
Auteur: OC3.0 De Pijp OC3.0 Menno Simons
Titel: Introductie Ontmoetingscentra 3.0; implementatie en evaluatie van DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-learning
Auteur: RM Dröes
Titel: Ontwikkelingen in dagbesteding van mensen met dementie
Auteur: Ruud Dirkse
Titel: Resultaten onderzoek implementatie Dementelcoach en STAR e-Learning
Auteur: RM Dröes
Titel: Innovation of Meeting Centre to MC3.0 in the Netherlands
Auteur: Marita van Onna & Annelies van Rijn
Titel: Implementatie van drie nieuwe 'op maat' interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bij ontmoetingscentra.
Auteur: Prof.dr. Rose-Marie Dröes
Titel: The MEETINGDEM project; Adaptive implementation and validation of the positively evaluated Meeting Centres Support Programme for people with dementia and their carers in Europe.
Auteur: RM Dröes
Titel: Dementelcoach via Meeting Centres; Telephone coaching for family caregivers.
Auteur: Nicole de Koning Msc & Saskia Danen
Titel: The Meeting Centers Support Programme Model
Auteur: RM Dröes (invited speaker)
Titel: DemenTalent; what is it and how is it organised?
Auteur: Daphne Mensink
Titel: Developing Meeting Centres into Meeting Centres 3.0
Auteur: Annelies van Rijn
Titel: Resultaten Onderzoek Ontmoetingscentra3.0 implementatie DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-Learning
Auteur: RM Dröes
Titel: The MeetingDem project: assumptions and methods
Auteur: RM Dröes, invited speaker
Titel: Het belang van geïntegreerde psychosociale zorg voor mensen met dementie
Auteur: RM Dröes, keynote speaker
Titel: Ontwikkelingen in dagbesteding van mensen met dementie
Auteur: Ruud Dirkse
Titel: Mensen met dementie doen mee
Auteur: Ruud Dirkse
Titel: Zorg voor mensen met dementie & Ontmoetingscentra
Auteur: Dröes, R.M
Titel: Dementelcoach en STAR
Auteur: Mariska Atmodimedjo
Titel: Het belang van Ontmoetingscentra en vrijwilligers voor mensen met dementia. Symposium Dementie experience
Auteur: RM Dröes
Titel: Model van Ontmoetingscentra en effecten
Auteur: prof.dr Rose-Marie Dröes
Titel: The Meeting centres Support programme
Auteur: Dröes, R.M
Titel: Ontmoetingscentra en Ontmoetingscentra3.0.
Auteur: Dröes, R.M / Alzheimer NL
Titel: Ontmoetingscentra 3.0
Auteur: Channa Pastink
Titel: Belang van Dementelcoach bij Ontmoetingscentra 3.0. Als de tijd een andere wordt. Conferentie Dementelcoach Rotterdam.
Auteur: R.M. Dröes (invited speaker)
Titel: Utilization and impact of DemenTalent compared to the regular Meeting Centers Support Programme on people with dementia and carers
Auteur: RM Dröes (invited speaker)
Titel: In gesprek met Ontmoetingscentra3.0
Auteur: Nicole de Koning & Anita Schimmel
Titel: Mensen met dementie doen mee
Auteur: Ruud Dirkse
Titel: Ontmoetingscentra3.0; Onderzoek naar de implementatie van drie nieuwe 'op maat'interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bij Ontmoetingscentra
Auteur: Annelies van Rijn
Titel: Effectieve interventies; Ontmoetingscentra 3.0: implementatie van 3 nieuwe óp-maat’ interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bij Ontmoetingscentra
Auteur: RM Dröes
Titel: Meeting Centres 3.0.
Auteur: Willy Sturkenboom + DemenTalent-vrijwilliger
Titel: Social Health in Dementia. A European Consensus.
Auteur: Prof.dr. Rose-Marie Dröes
Titel: Demonstrated added value of the individualized Meeting Centers Support Programme; 29e Alzheimer Europe conference, The Hague
Auteur: RM Dröes
Titel: Zinvolle dagbesteding, mooie voorbeelden
Auteur: prof.dr. Rose-Marie Dröes
Titel: Presentatie over OC3.0
Auteur: prof.dr. Rose-Marie Dröes
Titel: Sociale gezondheid bij dementie: Wat is het en wat doen we eraan?
Auteur: Prof.dr. Rose-Marie Dröes
Titel: STAR e-course for (in)formal caregivers; dealing with dementia
Auteur: Dr. Franka Meiland
Titel: The Meeting Centres in the Netherlands
Auteur: Prof.dr. Rose-Marie Dröes en Joke Bos
Titel: Inzetten van talenten van mensen met dementie
Auteur: Daphne Mensink
Titel: Model van Ontmoetingscentra en effecten
Auteur: Rose-Marie Dröes
Titel: Ontwikkelingen in dagbesteding van mensen met dementie
Auteur: Ruud Dirkse
Titel: Moeilijke onderwerpen en lastige ervaringen bespreken met de mantelzorger van naaste met dementie
Auteur: Saskia Danen en Betty van de Weerd
Titel: Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Auteur: RM Dröes, Invited speaker
Titel: An ageing population: healthy ageing and integrated elderly care
Auteur: Ruud Dirkse (DAZ)
Titel: Presentatie over Ontmoetingscentra en OC3.0
Auteur: prof.dr Rose-Marie Dröes
Titel: Inzetten van talenten van mensen met dementie.
Auteur: Daphne Mensink
Titel: Developing meeting Centers into Meeting Centers 3.0
Auteur: A. van Rijn, F. Meiland, R.M. Droes
Titel: Onze aanpak werkt taboedoorbrekend
Auteur: Alzheimer Nederland
Link: http://alzheimer-nederland.nl/onderzoek
Titel: Nieuwsbrieven Effectieve zorg & behandeling bij dementie
Auteur: Informatiedesk Effectieve zorg & behandeling bij dementie en Helpdesk Ontmoe-tingscentra
Link: https://ontmoetingscentradementie.nl/downloads/nieuwsbrieven/
Titel: Vrjwilligerswerk positief effect op mensen met dementie
Auteur: Alzheimer Nederland
Link: https://www.alzheimervrijwilligers.nl/nieuws/
Titel: Artikel over Dementelcoach en STAR
Auteur: Dementelcoach en STAR
Titel: Bijeenkomst rond boek 'Ik heb dementie" in Soest
Auteur: Dementalent
Titel: Nieuwsuur Interview over project Ontmoetingscentra3.0, m.n. over DemenTalent
Auteur: RM Dröes
Link: https://nos.nl/nieuwsuur/video/2289359-actief-en-dement.html
Titel: Informatiebijeenkomst DemenTalent in OC Soest
Auteur: DemenTalent
Titel: Informatiestand bij Congres Regiotour Amsterdam
Auteur: Annelies van Rijn
Titel: Meeting Centers 3.0, projectpagina op EMGO website
Auteur: prof.dr. Rose-Marie Dröes en Channah Pastink
Titel: Informatie over Dementelcoach en STAR
Auteur: Dementelcoach + STAR; Mariska Atmodimedjo
Titel: 'Gratis internetcursus voor mantelzorgers van mensen met dementie'
Auteur: RM Dröes en K. Koers
Titel: DemenTalent Informatiekraam in Hoorn
Auteur: DemenTalent
Titel: Deltaplan Dementie Jaar Event Utrecht
Auteur: Annelies van Rijn en DemenTalent (DAZ)
Titel: Steeds meer DementTalent-projecten
Auteur: DAZ
Link: https://www.anderszorgen.nl/documenten/
Titel: Informatie over DemenTalent en OC3.0
Auteur: DemenTalent
Titel: Linkedin post RM Dröes
Auteur: RM Dröes
Titel: 'Steun voor mantelzorgers'
Auteur: Marita van Onna
Titel: Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers.
Auteur: website Movisie
Link: https://www.movisie.nl/
Titel: Martin van DemenTalent lakt meubels bij hockeyclub
Auteur: DemenTalent
Titel: Kerngroep Alzheimer NL op bezoek bij DemenTalent project
Auteur: Alzheimer NL
Titel: In gesprek met Vitras Zeist over DemenTalent
Auteur: DemenTalent
Titel: Gesprek met gemeente Uithoorn
Auteur: Saskia Danen
Titel: Informatie over DemenTalent en OC3.0
Auteur: DemenTalent
Titel: Gemeentedag DeltaPlan Dementie
Auteur: Ruud Dirkse + Channa Pastink
Titel: Eerste mantelzorgers bij AOC de Pijp
Auteur: Dementelcoach
Titel: Ontmoetingscentra 3.0: voor een betere levenskwaliteit van mensen met dementie
Auteur: Alzheimer Nederland
Titel: Provinciebezoek: De krant lezen in Zeist
Auteur: FC Utrecht - onbekend
Link: https://fcutrecht.nl/provinciebezoek-de-krant-lezen-in-zeist/4
Titel: Kick-off DemenTalent Zeist met spelers FC Utrecht
Auteur: DemenTalent
Link: https://www.fcutrecht.nl/provinciebezoek-de-krant-lezen-in-zeist/4
Titel: Ontmoetingscentrum De Vijver
Auteur: DemenTalent
Titel: Interview DemenTalent projectleider/ambassadeur Jos van Engelen
Auteur: DemenTalent
Titel: Informatie aan professionals
Auteur: Mariska Atmodimedjo
Titel: ZonMW Memorabel site-visit bij Ontmoetingscentrum
Auteur: Projectgroep OC3.0
Titel: Radio Den Haag RTV Discus
Auteur: Nicole de Koning
Titel: Willy Sturkenboom en Grieteke Visser vertellen waarom zij blij zijn met DemenTalent
Auteur: DemenTalent
Titel: Kick Off Ontmoetingscentrum 3.0
Auteur: Daphne Mensink
Link: http://www.dementalent.nl/nieuws/kick-ontmoetingscentrum-30
Titel: informatiegesprekken over Dementelcoach en STAR
Auteur: Dementelcoach en STAR
Titel: DT Soest en boekhandel organiseren bijeenkomst over boek "Ik heb dementie"
Auteur: DemenTalent
Titel: Dementalent; vrijwilligerswerk voor mensen met dementie werkt!
Auteur: Website Deltaplan Dementie
Link: https://www.deltaplandementie.nl/nl/resultaten
Titel: Informatie over Dementelcoach en STAR
Auteur: Joke Bos
Titel: Officiele start van OC3.0
Auteur: DemenTalent
Titel: Dementelcoach + STAR
Auteur: Dementelcoach en Star
Titel: Congres 2018 n.a.v. 25 jarig bestaan Ontmoetingscentra
Auteur: VUmc
Titel: Zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie
Auteur: Website DementieZorg voor elkaar
Link: https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws/
Titel: DAZ: DemenTalent project
Auteur: Website anderszorgen.nl
Link: https://www.anderszorgen.nl/documenten/projecten.pdf
Titel: Meubels strak in de lak dankzij vrijwilliger
Auteur: DemenTalent Driebergen
Titel: Voor het project OC3.0 volgen afgevaardigden van 12 Ontmoetingscentra vandaag een training DemenTalent
Auteur: DemenTalent
Titel: Succesvolle lancering en geslaagde informatiebijeenkomst DemenTalent Hoorn
Auteur: DemenTalent
Titel: Project DemenTalent van start Sevenum
Auteur: DemenTalent
Titel: Informatietafel Najaarsconferentie Sociaal Domein Zuid
Auteur: Annelies van Rijn
Titel: Interview over DemenTalent door Deltaplan Dementie
Auteur: prof.dr. Rose-Marie Dröes
Link: http://deltaplandementie.nl
Titel: Nieuwsbrief OC3.0 november 2016
Auteur: DAZ, Dementelcoach en VUmc
Titel: Ook Driebergen doet mee met DemenTalent
Auteur: DemenTalent
Titel: Nieuw: Ontmoetingscentra met individueel ondersteuningsprogramma
Auteur: Innovatiekring dementie
Titel: Aanvullend aanbod Ontmoetingscentra
Auteur: Alzheimer Nederland
Link: https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/aanvullend-aanbod-ontmoetingscentra
Titel: Kwaliteit van leven verbeteren bij mensen met dementie en mantelzorgers
Auteur: ZonMw
Titel: Dementie Event Radio Kootwijk
Auteur: DAZ en Alzheimer Nederland
Link: https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie-event
Titel: Ervaringen van mantelzorger en informatie over Dementelcoach
Auteur: Saskia Danen
Titel: Nieuwsbrief OC3.0 juli 2016
Auteur: DAZ, Dementelcoach en VUmc
Titel: Adviseurs DemenTalent bij elkaar voor project OC3.0
Auteur: DemenTalent
Titel: 'Ik vind het heel leuk om te doen'
Auteur: Marcel Bos
Magazine: Nieuwsbode Heuvelrug
Titel: Informatiebijeenkomst 'Dementie' in Hoorn op 28 september
Auteur: DemenTalent
Titel: Interview ZonMW 'Het gezicht van dementiezorg'
Auteur: prof.dr. Rose-Marie Dröes
Link: https://publicaties.zonmw.nl/het-gezicht-van-dementieonderzoek/
Titel: Dementelcoach op Plein doneren
Auteur: Saskia Danen
Link: https://part-up.com/tribes/else/partups?tag=dementie
Titel: 'Genieten en plezier maken helpt bij dementie’
Auteur: RM Droes
Titel: artikel in Trouw over DemenTalent
Auteur: Dementelcoach
Titel: Ontmoetingscentra 3.0.
Auteur: website Helpdesk Ontmoetingscentra
Link: https://ontmoetingscentradementie.nl/helpdesk-oc-3-0/info-oc3/
Titel: Informatiestand OC3.0 op BestCare4Dem congres
Auteur: Projectgroep OC3.0
Titel: Ontmoetingscentra helpen mensen met dementie actief te blijven
Auteur: website Pieter van Foreest
Titel: Hererkenning Ontmoetingscentra en Ontmoetingacentra 3.0: Ontmoetingscentra effectief bij mensen met dementie
Auteur: website Vilans
Link: https://www.vilans.nl/actueel/
Titel: Succesvolle startbijeenkomst DemenTalent OC De Vijver
Auteur: DemenTalent
Titel: Developing Meeting Centers into Meeting Centers 3.0
Auteur: Van Rijn, Annelies, Meiland, Franka, Dröes, Rose-Marie
Titel: DemenTalent van start Soest
Auteur: DemenTalent
Titel: AOC De Pijp werkt met Dementelcoach
Auteur: Dementelcoach
Link: http://www.dementelcoach.nl/pers
Titel: Wetenschappelijk onderzoek vanuit de praktijk
Auteur: Kelly Paap
Link: http://ontmoetingscentradementie.nl/
Titel: Nieuwsbrieven DAZ, met informatie over DemenTalent-projecten
Auteur: DAZ
Link: https://www.anderszorgen.nl/nieuwsbrief/index.php
Titel: Martin van DemenTalent lakt meubels bij hockeyclub
Auteur: DemenTalent Driebergen
Magazine: Nieuwsbode Heuvelrug
Titel: Kick-off DemenTalent Driebergen
Auteur: DemenTalent
Magazine: Nieuwsbode Heuvelrug
Titel: Genieten en plezier maken helpt bij dementie
Auteur: A. van den Berg
Magazine: Thuis Actief, Activite ledenmagazine
Titel: Effectiveness of a psychosocial intervention in dementia: The meeting centre support programme for people with dementia and their carers in Poland, Italy and the UK
Auteur: Rymaszewska, J., Szczesniak, D., Urbanska, K., Brooker, D., Evans, S., Evans, S., Bray, J., Chattat, R., Farina, E., d'Arma, A., Saibene, F., Hendriks, I., Meiland, F. & Dröes, R. M.,
Magazine: European Psychiatry
Titel: Beginnende dementie en toch voor de klas staan
Auteur: Maaike Homan
Magazine: Trouw
Titel: Utilization, effect and benefit of the Individualized Meeting Centers Support program for people with dementia and caregivers
Auteur: Dröes, R.M., Van Rijn, A., Rus, E., Dacier, S., Meiland, F.J.M.
Magazine: Clinical Interventions in Aging
Titel: Linking DemenTalent to Meeting Centers for people with dementia and their caregivers; a process analysis into facilitators and barriers in 12 Dutch Meeting centers.
Auteur: Van Rijn, A, Meiland, FJM, Dröes, RM
Magazine: International Psychogeriatrics
Titel: 'Laat mij maar gewoon m'n handen wapperen'
Auteur: Boer, A., Blom, M.
Magazine: Denkbeeld
Titel: MEETINGDEM project comes to a close, reports successful outcome
Auteur: Dröes, R.M. namens het MEETINGDEM Consortium
Magazine: Alzheimer Europe newsletter
Titel: MEETINGDEM; implementation and validation of the Meeting Centres Support Programme in Europe
Auteur: Dröes, R.M. on behalf of the MEETINGDEM Consortium
Magazine: vaktijdschrift IPA Bulletin
Titel: MEETINGDEM; implementation and validation of the Meeting Centres Support Programme in Europe
Auteur: Dröes, R.M. namens het MEETINGDEM Consortium
Magazine: Alzheimer Europe newsletter
Titel: VUmc, MEETINGDEM network and Meeting Centers 3.0 hold BestCare4Dem congress in Amsterdam
Auteur: Dröes, R.M
Magazine: Alzheimer Europe newsletter
Titel: The individualized Meeting Centers Support Program; evaluation of benefits and costs
Auteur: Droes, R. M., Van Rijn, A., Bosmans, J. & Meiland, F
Magazine: International Psychogeriatrics
Titel: Meneer Smit doet weer mee: DemenTalent in Heiloo
Auteur: Theo Royers
Magazine: Denkbeeld
Titel: Linking of two new e-health caregiver interventions in to Meeting Centres for people with dementia and their carers; a process evaluation
Auteur: Van Rijn, A, Meiland, FJM, Dröes, R.M.
Magazine: Aging and Mental Health
Titel: Interview Jos van Engelen van DemenTalent Soest
Auteur: DemenTalent
Magazine: Soester Courant
Titel: DemenTalent van start
Auteur: Iris van den Boom
Magazine: Algemeen Dagblad
Titel: ENABLING PARTICIPATION IN SOCIAL ACTIVITY: THE MEETING CENTRES SUPPORT PROGRAMME
Auteur: Brooker, D., Dröes, R., Chattat, R., Farina, E., Rymaszewska, J., Meiland, F., Evans, S., Henderson , C.
Magazine: Innovation in Aging
Titel: Zorgsaam in voor- en tegenspoed en Extra steun voor mantelzorgers met dementie
Auteur: Ontmoetingscentra Purmerend
Magazine: Noord-Hollands Dagblad
Titel: Dissemination of iMCSP in the Netherlands
Auteur: Rose-Marie Dröes for MeetingDem Network
Magazine: Newsletter Meetingdem Network
Link: http://MeetingDem-Newsletter-December-2021_v1.0.doc.pdf
Titel: Masterclass Dementie
Auteur: prof RM Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie prof AM The, hoogleraar langdurige zorg en dementie
Titel: Cursus Ontmoetingscentra3.0; module implementeren DemenTalent 1
Auteur: RM Dröes, R Dirkse, S Danen & FJM Meiland Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam.
Titel: Cursus Ontmoetingscentra3.0; module implementeren DemenTalent
Auteur: RM Droes, R Dirkse, S Danen & FJM Meiland Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam.
Titel: Cursus Ontmoetingscentra3.0; module implementeren DemenTalent 2
Auteur: RM Dröes, R Dirkse, S Danen & FJM Meiland Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam
Titel: Handreiking Werken met vrijwilligers met dementie
Auteur: - Dirkse, R. & Dröes, R.M.
Titel: Cursus Ontmoetingscentra3.0; implementeren van DemenTalent
Auteur: R.M. Dröes
Titel: Cursus Ontmoetingscentra3.0; implementeren van DemenTalent, Dementelcoach en STAR
Auteur: RM Dröes, R Dirkse, S Danen & FJM Meiland Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam.
Titel: Cursus Ontmoetingscentra3.0; implementeren van Dementelcoach en STAR
Auteur: R.M. Dröes, Afdeling Psychiatrie, VUmc Amsterdam.
Titel: Website vernieuwd
Auteur: projectgroep OC3.0
Link: http://www.ontmoetingscentradementie.nl
Titel: Introduction to DemenTalent op YouTube kanaal OC3.0
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=buqpBLfI6lA
Titel: DemenTalent: Voorlichting op school
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9eBzkQ3lpIg
Titel: DemenTalent: klussen in de speeltuin
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ARRVaPiy9lY
Titel: Individualised Meeting Centers Support Programme
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: https://www.meetingdem.eu/publications/publicatons-non-mcsp
Titel: Talentclub De Brug
Auteur: https://www.iszdebrug.nl/
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NAzQOaCjC2E
Titel: DVD/Film Ontmoetingscentra 3.0 met DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-Learning
Auteur: Rose-Marie Dröes & Brigitte Bélanger
Link: http://ontmoetingscentradementie.nl/helpdesk-oc-3-0
Titel: Effective integrated dementia care, supporting the person
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: http://www.meetingdem.eu/conferences
Titel: Individualised Meeting Centers Support Pogramme op YooTube kanaal OC3.0
Auteur: Rose-Marie Dröes
Titel: DemenTalent: werken in de keuken
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=lgT-rAv3xMQ
Titel: Bestcare4dem Congress: Closing Session Dance
Auteur: Martin Sturkop
Link: https://www.meetingdem.eu/bestcare4dem-congress-closing-session-dance/
Titel: The individualized Meeting Centres Support Programme, Introduction
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ICl9XWv88hE
Titel: De meubels in clubhuis Hockeyclub Shinty zitten weer strak in de lak.
Auteur: DemenTalent
Link: http://www.iszdebrug.nl/
Titel: Talentclub Ontmoetingscentgrum De Vijver - De tuin
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte Bélanger
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UK6z3eB53Wc
Titel: BestCare4Dem International Congress: An Impression
Auteur: Martin Sturkop
Link: https://www.meetingdem.eu/bestcare4dem-congress-an-impression/
Titel: Postdiagnostic care for people with dementia
Auteur: prof. Dawn Brooker, University of Worcester
Link: http://www.meetingdem.eu/conferences
Titel: YouTube kanaal Ontmoetingscentra 3.0
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: https://www.youtube.com/channel/UCI3kRVVTGHf4ZX0Ly-7s0Wg/videos
Titel: 25 years BestCare4Dem
Auteur: Brigitte Bélanger
Link: https://www.meetingdem.eu/25-years-bestcare4dem/
Titel: Ontmoetingscentra 3.0 film
Auteur: Rose-Marie Dröes, Brigitte
Link: https://youtu.be/o5GKeqnJMSo
Titel: Filmpje Gasterij Bergerbaan Sevenum over hun DemenTalent project
Auteur: DemenTalent
Titel: Gasterij Bergerbaan wil DemenTalent naar Limburg halen
Auteur: DemenTalent en Gasterij Bergerbaan
Link: http://ontmoetingscentradementie.nl/helpdesk-oc-3-0/publicaties-oc3/
Titel: Flyers Dementelcoach + STAR
Auteur: Dementelcoach en STAR
Titel: Programma Ontmoe-tingscentra, incl. Ont-moetingscentra 3.0
Auteur: Rose-Marie Dröes
Link: http://www.vilans.nl/actueel/
Titel: Ontmoetingscentra3.0-Dementelcoach Zorgsaam Coensdike in Aardenburg
Auteur: ZorgSaam
Link: http://ontmoetingscentradementie.nl/helpdesk-oc-3-0/publicaties-oc3/
Titel: Onderzoek Ontmoetingscentra 3.0
Auteur: prof.dr. Rose-Marie Dröes, dr. Franka Meiland en Channah Pastink
Link: http://ontmoetingscentradementie.nl/
Titel: Draaiboek Ontmoetingcentra3.0 voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Auteur: Michel van Dijk en Rose-Marie Dröes
Titel: informatiestand bij BestCare4Dem congres
Auteur: projectgroep OC3.0
Titel: Programma Ontmoetingscentra
Auteur: R.M. Droes
Link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties
Titel: Handreiking Werken met vrijwilligers met dementie.
Auteur: Dirkse, R. & Dröes, R.M
Titel: Meeting Centres and Dementia Cafés: Community-Based Initiatives and Social Engagement.
Auteur: Dröes, R.M., Chattat, R., Auer, S.
Titel: Langer meedoen
Auteur: Alzheimer Nederland
Link: http://www.alzheimer-nederland.nl/gemeenten.
Titel: Draaiboek Ontmoetingscentra 3.0 voor mensen met dementie en hun mantelzorger
Auteur: Van Dijk, M. & Dröes, R.M.
Titel: Meeting Centres and Dementia Cafés: Community-Based Initiatives and Social Engagement. In: (Manthorpe, G. & Moniz-Cook, E., eds.) Timely psychosocial interventions in dementia care.
Auteur: Dröes, R.M., Chattat, R., Auer, S.
Titel: Draaiboek Ontmoetingcentra3.0 voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Auteur: Michel van Dijk en Rose-Marie Dröes
Titel: Informal care for persons with dementia: characteristics and evidence-based support interventions
Auteur: De Clercq, A., Dröes, R.M., Mittelmann, M., Van Audenhove, C
Titel: Handreiking Werken met vrijwilligers met dementie
Auteur: Dirkse, R. & Dröes, R.M.

Verslagen


Eindverslag

Bij DemenTalent werken mensen met dementie op een vrijwilligersplek die aansluit bij hun talenten. Dit onderzoek toont aan dat DemenTalent positiever werkt op gedrag en stemming van mensen met (een lichte) dementie dan deelname aan reguliere Ontmoetingscentra voor mensen met demen-tie en hun mantelzorgers. Beide bevorderen overigens positief affect van mensen met dementie. Er werd geen effect gevonden op zelfwaardering en ervaren autonomie van deelnemers. Mantelzorgers van Dementalent-deelnemers voelden zich minder belast en gelukkiger. DemenTalent blijkt ook kostenef-fectief. De resultaten zijn belangrijk voor mensen met (lichte) dementie die hun talenten actief willen inzetten, voor mantelzorgers, ontmoetingscentra en zorg/welzijnsaanbieders, aanbieders van vrijwilligersplekken en beleidsmakers die willen bijdragen aan kostenbeheersing. Het onderzoek draagt bij aan kennis over de (kosten)effectiviteit van nieuwe begeleidingsmethoden voor mensen met dementie (Memorabel thema 4.1)
Bij DemenTalent nemen mensen met dementie, onder begeleiding, als ‘vrijwilliger’ deel aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Zowel deelnemers als mantelzorgers zijn hier enthousiast over. Alle reden om deze innovatieve vorm van ondersteuning op effect te onderzoeken. In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek wordt de (kosten)effectiviteit van DemenTalent onderzocht op zelfwaardering en neuropsychiatrische symptomen van mensen met dementie, competentiegevoel van mantelzorgers, en hun kwaliteit van leven. Dit onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek (Ontmoetingscentra 3.0) naar de koppeling van nieuwe vormen van begeleiding voor mensen met dementie en mantelzorgers aan bestaande Ontmoetingscentra. Doel ervan is beter aan te sluiten bij de variatie in behoeften van deelnemers en landelijke verspreiding van effectieve interventies. Volgens de Landelijke Werkgroep Ontmoetingscentra biedt DemenTalent een goed antwoord op behoeften waar nu niet aan tegemoet gekomen wordt.

Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond Dementie heeft grote gevolgen voor mensen die het overkomt en voor hun naasten. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de mensen met dementie door gebrek aan zelfvertrouwen stopt met activiteiten en 40% nauwelijks nog de deur uit komt. 48% van de mantelzorgers voelt zich (tamelijk) zwaar belast. Tijdige psychosociale ondersteuning kan mensen met dementie helpen een goede levenskwaliteit te behouden en overbelasting van mantelzorgers voorkomen. In de praktijk wordt het vragen om hulp echter vaak uitgesteld. Slechts 5% van de mensen met dementie in Nederland maakt gebruik van ge-indiceerde dagbesteding, terwijl uit onderzoek blijkt dat veel mensen met dementie juist behoefte hebben aan zinvolle dagactiviteiten en mantelzorgers dagbesteding heel belangrijk vinden om de zorg thuis vol te houden. Er is dus een kloof tussen de behoefte aan dagactiviteiten en het daadwerkelijk gebruik. Daarom is het belangrijk dat naast bestaande dagvoorzieningen alternatieve vormen beschikbaar komen zodat beter tegemoet gekomen kan worden aan de gevarieerde behoeften van de doelgroep. DemenTalent is een innovatieve vorm van dienstverlening waarbij mensen met dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving, aansluitend bij hun talenten, interesse en mogelijkheden en gefaciliteerd en ondersteund waar nodig. Voorbeelden van activiteiten die deelnemers aan DemenTalent op zich nemen zijn: Onderhoud landschap (snoeien), voorlezen op basis school, archief werkzaamheden en helpen op kinderdagverblijf. Het doel van DemenTalent is de zelfwaardering van mensen met dementie te bevorderen en tegemoet te komen aan hun behoefte aan autonomie, sociaal contact, zinvolle activiteiten en nuttig kunnen zijn voor anderen c.q. sociale participatie. Zowel deelnemers als mantelzorgers zijn enthousiast over DemenTalent. Volgens de Landelijke Werkgroep Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers biedt DemenTalent een goed antwoord op behoeften waar nu niet aan tegemoet gekomen wordt. Koppeling van DemenTalent aan ontmoetingscentra biedt de mogelijkheid beter tegemoet te komen aan de individuele variatie in behoeften van mensen met dementie en vergroot de kans op structurele inbedding en landelijke verspreiding ervan. Alvorens de interventie verder te verspreiden is inzicht in de (kosten)effectiviteit ervan echter wel wenselijk. Doelstelling en onderzoeksvragen Het project maakt deel uit van een groter onderzoek, ‘Ontmoetingscentra 3.0’, naar de koppeling van nieuwe effectieve vormen van begeleiding voor mensen met dementie en mantelzorgers aan bestaande ontmoetingscentra, en beoogt de (kosten)effectiviteit van DemenTalent te onderzoeken. Daarbij staan de volgende vragen centraal: 1) Wat is de (kosten)effectiviteit van ontmoetingscentra met DemenTalent vergeleken met reguliere ontmoetingscentra (zonder DemenTalent) voor wat betreft: - de zelfwaardering, neuropsychiatrische symptomen, ervaren autonomie en kwaliteit van leven van de persoon met dementie; en - gevoel van competentie en kwaliteit van leven van de mantelzorger? 2) Komen ontmoetingscentra die DemenTalent aanbieden beter tegemoet aan de individuele variatie in voorkeur van mensen met dementie aan zinvolle activiteiten? 3) Wordt door de koppeling van DemenTalent aan ontmoetingscentra de ‘overgang’ naar begeleiding in ontmoetingscentra bij voortschrijding van de dementie vergemakkelijkt? 4) Welke factoren bevorderen of belemmeren de koppeling van DemenTalent aan ontmoetingscentra? Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? Middels een gerandomiseerd gecontroleerd design (RCT) worden deelnemers (n=85) van ontmoetingscentra die ook DemenTalent aanbieden en deelnemers (n=85) van reguliere ontmoetingscentra op twee meetmomenten (0 en 6 mnd) vergeleken op a) meerdere uitkomstmaten (zelfwaardering, neuropsychiatrische symptomen en ervaren autonomie van mensen met dementie, competentiegevoel van mantelzorgers, en beider kwaliteit van leven) en b) gezondheidszorggerelateerde kosten. Op basis hiervan wordt de effectiviteit en kosteneffectiviteit bepaald. De gegevens worden ook vergeleken met een referentiebestand (uit TOPICS MDS Databestand) van mensen met dementie en mantelzor-gers die geen gebruik maken van georganiseerde dagbesteding en mantelzorgondersteuning. Door een procesanalyse wordt nagegaan of factoren bij de invoering van DemenTalent, het type vrijwilligerswerk, dan wel deelnamefrequentie aan interventies in ontmoetingscentra van invloed zijn geweest op het effect. Het onderzoek vindt plaats bij 24 ontmoetingscentra. Er worden ook gegevens verzameld bij alle 125 ontmoetingscentra in Nederland om de representativiteit van de deelnemende centra te onderzoeken. De onderzoeksresultaten worden o.m. verspreid via de Landelijke Werkgroep Ontmoetingscentra, Landelijk Netwerk Dementie, wetenschappelijke en vakpublicaties, congressen, websites en sociale media. Het onderzoek duurt 2 jaar: beoogde start is februari 2016.

Kenmerken

Projectnummer:
733050606
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.M. Dröes
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc