Mobiele menu

Videoreflectie van acute interventies in de dagelijkse zorg: kader en succesfactoren voor implementatie

Neonatale zorg wordt gekenmerkt door een dynamische, multidisciplinaire en acute omgeving.
Richtlijnen en protocollen kunnen simpelweg niet alle aspecten omvatten waar zorg uit bestaat,
zoals context, samenwerking en communicatie.

Doel: reflectie op alle aspecten van de zorg

Het maken van audiovisuele opnames van zorg geeft echter de mogelijkheid voor reflectie op alle aspecten van zorg, samen met de zorgverleners die betrokken zijn. Het afgelopen jaar zijn daarom op de afdeling neonatologie van het LUMC middels eye-tracking glasses en verschillende camera’s de reanimatie van pasgeborenen, intubaties en steriele procedures opgenomen.

Werkwijze

Tijdens de zogeheten ‘Neoflix’ videoreflectie sessies werd een veilig leerklimaat gecreëerd waar met zowel artsen als verpleegkundigen gereflecteerd kon worden. Actieonderzoek werd gebruikt om te leren van wat goed gaat, minder goed gaat en alles ertussenin, doordat vanuit een nieuw perspectief naar zorg gekeken werd.

Resultaten

Deze sessies hebben geleid tot onder andere protocolaanpassingen, aanschaf van nieuwe materialen, opzetten van trainingen en het ontwerpen van een time-out procedure. Ook werd onderzocht wat randvoorwaarden en succesfactoren zijn van videoreflectie en het creëren van een lerende cultuur op de afdeling zodat reflectie op multidisciplinair niveau mogelijk was. Wij maken een Neoflix toolkit: een interactieve handreiking met daarin randvoorwaarden en succesfactoren
van implementatie om implementatie op andere afdelingen te vereenvoudigen en toegankelijk te maken.

Producten

Titel: Video recording emergency care and video-reflection to improve patient care; a narrative review and case-study of a neonatal intensive care unit
Auteur: Veerle Heesters*, Ruben Witlox, Henriette A. van Zanten, Sophie J. Jansen, Remco Visser, Veerle Heijstek and Arjan B. Te Pas
Magazine: Frontiers in Pediatrics
Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2022.931055/full

Kenmerken

Projectnummer:
10130022010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. A.B. te Pas
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren verschillende projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.